רשלנות רפואית בלידה

רשלנות רפואית בלידהבישראל, מוגשות לא מעט תביעות בגין רשלנות רפואית בלידה, המציגות מצב טרגי שבו בשל טיפול רשלני שניתן ליולדת, במהלך הלידה, נגרם לעובר נזק פיזי חמור, לעיתים בלתי הפיך: שיתוק מוחין, אוטיזם, בעיות מוטוריות, מומים ובמקרים חריגים ונדירים יותר, גורמת הרשלנות הרפואית למותו של העובר.

ישנם גם מקרים בהם רשלנות רפואית בלידה לא פגעה בילד, אלא באם, אשר סבלה מסיבוכים שונים בשל הלידה, שלא אותרו או לא טופלו כראוי וגרמו לנזקים, אותם היה ניתן למנוע, לו טופלה היולדת כראוי.

מהי רשלנות רפואית?

מתן טיפול רפואי, אשר אינו עומד בקנה אחד עם סטנדרט הטיפול המקובל וגרם לנזק למטופל, הוא טיפול רשלני. השאלה, האם רופא התרשל בתפקידו או לא, נבחנת על פי מבחן הרופא הסביר. כלומר, האם כל רופא סביר אחר, היה נוהג בצורה שונה, באותן הנסיבות ומונע את הנזק שנגרם למטופל.

מקרים של רשלנות רפואית, מתרחשים בכל תחומי הרפואה, בהליכים רפואיים שונים, קלים כמורכבים, זו יכולה להתרחש במסגרת בדיקה שגרתית מחד ובניתוח סבוך מאידך. הסיבות לטיפול הרשלני, גם הן מגוונות. למשל, התעלמות הרופא מתלונות המטופל, אי הפנייה לבדיקות, פענוח שגוי של בדיקות, מתן מינון לא נכון של תרופה וכיוצא בזה. היקף הנזק וחומרתו, גם הוא משתנה ממקרה למקרה וכך גם סכום הפיצוי הכספי שפוסק בית המשפט בתביעות המגיעות לפתחו.

כאשר מדובר על רשלנות רפואית בלידה, נגרם נזק פיזי לעובר ו/או לאם. ישנם מקרים בהם מדובר בנזקים קלים יחסית, אך בחלק ניכר מן המקרים, גרמה רשלנות הצוות המטפל, לנזקים חמורים ובלתי הפיכים.

דוגמאות למקרים של רשלנות רפואית בלידה

חובת הזהירות החלה על המיילד והצוות הרפואי כולו, מחייבת כי היולדת תהיה בהשגחה רפואית צמודה לאורך כל הלידה ועל הצוות המטפל בה, להקפיד לפעול על פי כל הנהלים המקובלים, על מנת לשמור על בריאותה ובריאות העובר. כל חריגה של הצוות מסטנדרט הטיפול הסביר והמקובל, עלולה לגרום לעובר ו/או לאם, לנזק חמור. ישנן סיטואציות שונות, בהן מתרחשת רשלנות רפואית בלידה.

 רשלנות במתן זריקת אפידורל

אפידורל זוהי זריקה של משכך כאבים, המקלה על כאבי היולדת ומאפשרת לה לעבור את הלידה בצורה טובה יותר. רשלנות רפואית בהקשר זה, באה לידי ביטוי למשל, בעת קבלת החלטה על מתן זריקה, כאשר ישנה מניעה לתת את הזריקה ליולדת, או כאשר הזריקה ניתנת בשלב מוקדם או מאוחר מדי של הלידה ובכך, נגרם נזק לעובר.

לעיתים, הזריקה עצמה בוצעה באופן רשלני וגרמה לנזק, שלא היה מתרחש, לו הזריקה הייתה מתבצעת באופן מיומן וזהיר.

בחירה שגויה בשיטת הלידה

ישנן מספר שיטות לידה והמיילד צריך לבחור, עבור כל יולדת, את שיטת הלידה המתאימה על פי מצבה ומצב העובר.

פענוח לא נכון של מצב היולדת, המוביל לבחירה לא נכונה של שיטת הלידה, או בחירה בשיטת הלידה שלא משיקולים רפואיים, אלא משיקולים מנהלתיים, כמו העדר מכשור מתאים, הן חריגות מסטנדרט הטיפול הסביר ועלולות לגרום לנזק חמור לעובר.

ביצוע רשלני של הלידה עצמה

מצב של חוסר זהירות או חוסר מיומנות. למשל, כאשר מבוצעת לידת ואקום והמיילד השתמש בצורה לא נכונה במכשיר השולפן וגרם בכך לעובר לנזק.

אי קבלת הסכמה מדעת

החוק דורש קבלת הסכמה מדעת של היולדת, לפני כל פעולה רפואית, זוהי הסכמה הניתנת לאחר שנמסרו ליולדת כל הפרטים הרפואיים הרלוונטיים לגבי אותה פעולה, כך שתוכל לתת הסכמה מושכלת. ביצוע פעולה או הליך רפואי, ללא מסירת המידע ליולדת, הוא הפרה של החובה לקבל הסכמה מדעת.

מה ניתן לעשות במקרים של רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית בלידה, היא סיטואציה מצערת ומקוממת, אך משהיא מתרחשת, זכאים הנפגעים להגיש תביעה לבית המשפט ולדרוש פיצוי כספי בגין כל נזק שנגרם כתוצאה מן הרשלנות הרפואית.

בתי המשפט בארץ, מפצים את התובעים באופן המשקף את היקף וחומרת הנזק ומתייחסים בפסיקותיהם, הן לנזקים ממוניים, כמו הוצאות רפואיות והן לנזקים בלתי ממוניים כמו עוגמת נפש.

לשם הגשת תביעה, יש לפנות למשרד עורכי דין המתמחה ברשלנות רפואית, רצוי בעל ניסיון בתביעות של רשלנות רפואית בלידה. עורך הדין המטפל בתיק, ידאג לאיסוף כל התיעוד הרפואי, יפנה לרופא מומחה, לכתיבת חוות הדעת ויגיש את כתב התביעה לבית המשפט.

דילוג לתוכן