רשלנות רפואית ברעלת הריון

רשלנות רפואית רעלת הריון

מהלך ההיריון הינו הליך רגיש ומורכב, אשר טומן בחובו סיכונים רבים העלולים להתרחש. אחד מן הסיבוכים שעלולים לקרות במהלך ההיריון נקרא "רעלת היריון".

סיבוך זה מלווה בדרך כלל בעליית לחץ דם, ועלול במקרים שונים לפגוע בתפקודים של איברים שונים בגוף כמו כבד וכליות.

רעלת הריון מתרחשת אך ורק במהלך ההיריון, ובדרך כלל מסתיימת לאחר סיום ההיריון. רעלת ההיריון הינה למעשה תגובה חריגה של הגוף להליך ההריוני, ומתאפיינת בתסמינים כעליית לחץ דם במקרים הקלים, או אף הפרשות חלבון בשתן ובצקות שונות.

רעלת הריון שונה בדרגות חומרתה ותלויה בפרמטרים רבים כמו מידת העלייה בלחץ הדם, רמות ההפרשה בחלבונים וסימנים שונים המתגלים בבדיקות מעבדה.

הטיפול ברעלת היריון

הטיפול ברעלת הריון משתנה בהתאם לזמן גילוי התופעה. על הצוות המטפל לערוך בדיקות והערכת סיכון ובהתאם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לשמירת בטיחותו של העובר. במקרים מסוימים, בהם נשקפת סכנה לתינוק, יש לערוך זירוז לידה או ניתוח קיסרי במידה והרעלת מופיעה לקראת סוף ההיריון.

על פי המחקרים האחרונים בנושא, הגורמים המרכזיים כיום להופעתה של רעלת הריון נובעות מתפקוד לא תקין של השליה, אך הדברים אינם אחידים במחקר.

עם זאת, ישנם שורה של תסמינים המצביעים על התפתחות רעלת הריונית. במידה ואחד מן הסימנים הללו התרחשו ולא טופלו או אובחנו בזמן על ידי הצוות המטפל, מהווה הדבר מחדל רפואי חמור אשר עולה כדי עילת רשלנות רפואית. הסימנים המרכזיים הם: עלייה בלחץ הדם, בצקות, יתר לחץ דם, כאבי בטן חריגים, טשטוש ראייה ועוד.

במקרים רבים, אבחון מוקדם של הרעלת יכול למנוע או להפחית באופן משמועתי את התרחשות הנזק לעובר או לאם. התעלמות או טיפול מאוחר מגביר למעשה את הסיכון ומונע טיפול ראוי ומהיר בנסיבות המקרה.

רשלנות רפואית באבחון רעלת היריון

אבחון רעלת הריון נעשה בבדיקות מעבדה על ידי בדיקות HELLP, אשר בודקים אם ישנה ירידה בערכי הטסיות ופגיעה בכדוריות הדם האדומות או פגיעה בכבד. במקרים חמורים מאוד, רעלת היריון יכולה לגרום לנזקים צמיתים ולעוויתות.

כיום מתפתחות פרקטיקות רפואיות שונות לחיזוי רעלת הריון בהריונות אשר נמצאים בסיכון גבוה. ניתן במקרים שונים לערוך בדיקות דופלר של עורקי הרחם וכן לאור תוצאות של חלבון עוברי.

יש לבדוק לאחר מעשה האם הצוות המטפל פעל לפי הפרקטיקה הרפואית הנהוגה בתחום בעת קבלת האבחון וקביעת הדיאגנוזה עבור המטופלת והעובר. במידה ומעשי הצוות המטפל או אבחונו אינם עולים בקנה אחד עם הפרקטיקה המקובלת והראויה בתחום, יהווה הדבר מחדל רשלני.

רשלנות רפואית בהליכי רעלת היריון

רשלנות רפואית ברעלת הריון יכולה להתרחש גם במהלך ההליך עצמו. במידה והניתוח הקיסרי או זירוז הלידה נעשים בצורה רשלנית או נעשו שלא על ידי גורם מקצועי ומוסמך, עולים הסיכויים להתרחשותם של סיכונים וסיבוכים.

אלמנט נוסף שבא לידי ביטוי בניתוחים אלו הינו ההסכמה מדעת של המטופלת אל ההליך. על הצוות המטפל מוטלת חובת גילוי בהתאם לחוק זכויות החולה, לפרט את מצבה של המטופלת ואת ההליכים האפשריים, על כל מכלול הנסיבות וההשלכות העלולות להתרחש. במידה וחובת גילוי זו לא מומשה כראוי, הצוות המטפל יהיה חשוף לתביעה רשלנית ולפיצויים בגין נזקים לא ממוניים ופגיעה באוטונומיה של המטופלת.

כיצד ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית בעקבות רעלת הריון?

במידה והתרחשה רעלת הריון ובעקבותיה נגרמו נזקים לעובר עקב מחדל רשלני, הן בהליך הטיפול ולאחריו, והן בהליך האבחון המקדים, ניתן לשקול הגשת תביעה בעילה של רשלנות רפואית.

תביעות רשלנות רפואית בכלל, ובתחום הגניקולוגיה והמיילדות בפרט, הינם תחומים מורכבים ומסובכים הדורשים בקיאות בידע רפואי ומשפטי רחב. מומלץ לפנות בנושא זה אל גורם מקצועי ומנוסה בתחום אשר יוכל לבחון את מכלול האלמנטים והנסיבות ויידע לפעול על פיהם בצורה האפקטיבית ביותר לקבלת הפיצוי ההולם עבור הנפגע ומשפחתו.

רבים מן המקרים מסתיימים לאחר משא ומתן ממושך מול הצד שכנגד ללא הגעה לידי דיון משפטי נרחב בבית המשפט. בין כך וכך, יש להביא תימוכין באמצעות חוות דעת של מומחים בתחום, אשר יראו על קרות המחדל הרפואי, וכמו כן, יוכלו לקשר באופן סיבתי מובהק את המחדל אל קרות הנזק הרפואי.

אולי יעניין אותך גם:

תביעת רשלנות רפואית מאחר שהילד נולד עם אצבעות חסרות

דילוג לתוכן