רשלנות רפואית במתן אפידורל

רשלנות רפואית במתן אפידורלהחל מהכניסה להיריון ועד הלידה, זקוקה האישה לטיפול ומעקב רפואי, על מנת לשמור על בריאותה ובריאות העובר. למרבה הצער, ישנם מקרים של רשלנות רפואית בטיפול באם ובעובר, אם במהלך ההיריון ואם בלידה עצמה.

רשלנות רפואית בלידה, יכולה להתרחש במצבים שונים, לרבות במתן זריקת אפידורל.

מהו אפידורל?

על מנת להקל על כאביה של היולדת, ניתנת לה, באמצעות קטטר, זריקה של משכך כאבים בעמוד השדרה, ברווח שבין חוט השדרה לתעלת החוליות. רווח זה נקרא חלל אפידורלי ועל כן, נקראת הזריקה אפידורל, בשל המיקום בו ניתנת הזריקה ואין המדובר בשם החומר המוזרק, כפי שנהוג לחשוב.

רשלנות רפואית בהחלטה על מתן אפידורל

ישנם לא מעט מקרים של רשלנות רפואית במתן אפידורל בלידה המתרחשים בשל סיבות שונות. למשל, כאשר הרופא המרדים קיבל החלטה לתת את זריקת האפידורל, היכן שלא היה צריך לתת אותה ובכך גרם לנזק ליולדת או מתן זריקה בשלב לא מתאים של הלידה.

זריקת האפידורל, ניתנת לרוב מהשלב השני של הלידה ואין לתת אותה בשלב הראשון של הלידה או בשלב מתקדם מאוד, כאשר הפתיחה כמעט מלאה. זאת משום שמתן הזריקה בשלב מוקדם יותר עשוי להאט את התקדמות הלידה ואילו מתן זריקה בשלב מתקדם מאוד, יכול לגרום לנזק פיזי חמור מאוד לאם ולעובר.

בבואו לקבל החלטה האם לתת זריקת אפידורל או לא לתת, חייב הרופא המרדים לשקול מספר שיקולים כגון: שלב הלידה, רגישותה של היולדת לחומרי הרדמה אם ישנה רגישות, עליו לבדוק האם היולדת סובלת מבעיית קרישה, לבדוק את מבנה עומד השדרה של היולדת וכל נסיבה אחרת רלוונטית.

היה והרופא המרדים, לא לקח בחשבון את כל השיקולים וקיבל החלטה שאינה תואמת את חובת הזהירות למטופלת, הוא עלול לגרום ליולדת ו/או לעובר לנזק. במידה וניתן להוכיח את הקשר הסיבתי בין הזריקה לבין הנזק, מדובר ברשלנות רפואית והיולדת רשאית להגיש תביעה לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה בשל הזריקה.

אי הסכמה מדעת

מצב נוסף של רשלנות רפואית במתן אפידורל, הוא כאשר אין הסכמה מדעת לקבלת הזריקה. מדובר בהליך פולשני הדורש הסכמה בכתב של המטופלת לקבלת הזריקה, לאחר שקיבלה את כל המידע אודות ההליך.

מתן זריקת אפידורל אינו הליך נטול סיכונים ולכן, לפני שהיולדת מקבלת זריקת אפידורל, על הצוות הרפואי, להסביר לה בדבר הסיכונים האפשריים, כגון פגיעה בעמוד השדרה, זיהום, שיתוק זמני או קבוע, כאשר השיתוק הקבוע הוא סיכון נדיר.

כך, יכולה היולדת לבחור האם ברצונה לקבל זריקת אפידורל או לא והחלטתה תהיה מבוססת על המידע הרפואי הרלוונטי. היה והמטופלת לא קיבלה הסבר אודות הזריקה, או שהמידע נמסר לה אך הצוות הרפואי, לא ווידא כי היא מבינה אותו ונגרם ליולדת נזק כתוצאה מן הזריקה, היא תוכל לטעון לאי הסכמה מדעת ולהגיש תביעה לפיצויים.

רשלנות רפואית בזמן קבלת האפידורל

סיטואציה נוספת של רשלנות רפואית במתן אפידורל, היא כאשר מתן הזריקה עצמה נעשה באופן רשלני. למשל, כאשר הזריקה נעשתה באופן עמוק או שטחי מדי ולא במקום המיועד, כך שהחומר המאלחש לא הקל על כאבי היולדת, גרימת זיהום במתן הזריקה עקב אי הקפדה על חיטוי המקום,  מתן מינון לא נכון של החומר המאלחש וכיוצא בזה.

במקרים חמורים יותר, גרם הרופא המרדים לפגיעה בחוט השדרה, לשיתוק זמני בשל החומר המוזרק החולף כאשר פגה ההשפעה של החומר המוזרק, או לשיתוק קבוע עקב יצירת קרע בעצבים בחוט השדרה.

רשלנות רפואית בשל מעקב רפואי לקוי

רשלנות רפואית במתן אפידורל, יכולה להתרחש גם בשל אי ביצוע מעקב רפואי ראוי מרגע מתן הזריקה ועד לאחר הלידה. ברגע שהיולדת קיבלה את הזריקה, עליה להיות במעקב במוניטור עד הלידה, על מנת לוודא שהליך הלידה מתקדם בצורה טובה, ללא בעיות.

כמו כן, גם לאחר הלידה, יש לערוך מעקב רפואי אחרי המטופלת, בכדי לוודא כי מצבה תקין וכי לא התפתח זיהום. מחדל לבצע אחד מאלו, הוא הפרה של חובת הזהירות המוטלת על הצוות המטפל והוא עלול לגרום לנזק חמור ליולדת ו/או לעובר.

דילוג לתוכן