רשלנות רפואית בלידת ואקום

רשלנות רפואית בלידת ואקוםלידה היא ללא ספק, אחד המאורעות המרגשים ביותר עבור כל אישה, אך גם הקשים ביותר מבחינה פיזית. אולם, כאשר היולדת מטופלת על ידי צוות מקצועי ומיומן, השומר על נהלי העבודה בקפדנות, תעבור הלידה, בדרך כלל, בצורה טובה וללא בעיות.

למרבה הצער, ישנם מקרים של רשלנות רפואית בלידה, בהם הרופא ו/או הצוות הרפואי המלווה, לא פעלו על פי הסטנדרט הרפואי המקובל וגרמו בשל כך לנזק פיזי לאישה ולעובר, אשר לא היה מתרחש, לו נהגו באופן מקצועי, כמתבקש בנסיבות המקרה.

רשלנות רפואית בלידה יכולה לקרות בכל אחד משלבי הלידה ובכל אחת משיטות הלידה, לרבות בלידת ואקום. שיטת הלידה הזו נעשית על ידי מכשיר הואקום, המוצמד לקרקפת של העובר, תוך יצירת לחץ, המאפשר למשוך את התינוק החוצה.

רשלנות רפואית בלידה, מתרחשת לעיתים בשל בחירה שגויה של שיטת הלידה וכך גם בלידת ואקום, אשר יכולה לגרום לנזק חמור לאם ולעובר, לעיתים נזק בלתי הפיך, אם אינה מבוצעת בתנאים המתאימים. כמו כן, לעיתים, טמונה הבעיה בבחירה שגויה של שיטת הלידה, אשר עשויה גם היא לגרום לנזקים חמורים.

מתי מתרחשת רשלנות בלידת ואקום?

הצלחתה של לידת ואקום, תלויה במקצועיות ובמיומנות של הרופא ורבים מן המקרים של רשלנות רפואית בלידת ואקום, נגרמים בשל אי הקפדה על כללי הזהירות ו/או בשל העדר מיומנות מספקת של הרופא והצוות. כמו כן, לעיתים, נעשית בחירה שגויה של שיטת הלידה, כך שהרופא המטפל מחליט ליילד את היולדת, בשיטת ואקום, במקום בשיטת מלקחיים למשל דבר הגורם לה ולעובר לנזק.

על מנת שלידה בואקום תסתיים בהצלחה, על הרופא לוודא ראשית כי יש פתיחה מלאה ואין להתחיל בתהליך הלידה, ללא פתיחה מלאה. לאחר מכן, בעת השימוש במכשיר הואקום, חייב הרופא להיות זהיר ולבצע מעט לחיצות ככל האפשר, בכדי שלא לגרום לנזק בקרקרפת של העובר ולנזקים אחרים.

כאשר לא הקפיד הרופא על כל אחד מן התנאים שלעיל, הוא הפר את חובת הזהירות אותה חב ליולדת. זוהי התנהגות החורגת מסטנדרט הטיפול הסביר, העלולה לגרום לנזקים חמורים לעובר, אך יכולים להיות גם בלתי הפיכים.

ישנם מקרים בהם הרשלנות הרפואית באה לידי ביטוי בעצם הבחירה בלידת ואקום שאינה השיטה המתאימה באותן הנסיבות. לידת ואקום היא שיטת הלידה המתאימה, בעיקר כאשר היולדת או העובר, נמצאים במצוקה, המחייבת את סיום הלידה בהקדם האפשרי.

בהעדר נסיבות שכאלו, או אחרות חריגות, הבחירה בשיטת הואקום, יכולה להיות שגויה ולגרום לנזק פיזי חמור לעובר ולאם. על כן, חייב הרופא לקבל החלטה שקולה בדבר שיטת הלידה המתאימה, בעודו שוקל את כל הנתונים הרלוונטיים לגבי מצב היולדת והעובר.

רשלנות רפואית לאחר הלידה

לעיתים, הלידה עצמה עברה בשלום, תוך שמירה על בריאות היולדת והעובר, אולם, הרשלנות הרפואית באה לידי ביטוי דווקא בשלב שלאחר הלידה. זהו מצב שבו הרופא המטפל, התרשל בטיפול ביולדת, לאחר הלידה, כאשר הוא מתעלם מתסמינים שחווה המטופלת, המעידים על סיבוך שנגרם מהלידה, הדורש המשך בירור רפואי: ביצוע בדיקות שונות ומתן טיפול תרופתי, המשך אשפוז להשגחה וכיו"ב. בכל מצב של רשלנות רפואית במהלך הלידה, אשר גרמה לנזק לעובר ו/או לאם, ניתן להגיש תביעת פיצויים.

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית

בתי המשפט בישראל, דנים בלא מעט תביעות בגין רשלנות רפואית בלידת ואקום. ככלל, נטל ההוכחה מוטל על התובעים, ההורים, להראות כי ניתן ליולדת, במהלך הלידה, טיפול רפואי רשלני, אשר גרם לנזקים מהם היא ו/או הילד סובלים עתה.

תביעות רשלנות רפואית הן תביעות מורכבות ולכן, חשוב מאוד לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית, אשר יבחן את נסיבות המקרה ויעריך את סיכויי התביעה.

כאשר התקבלה ההחלטה להגיש תביעה, ידאג עורך הדין לאיסוף התיעוד הרפואי ויפנה לרופא מומחה, אשר יכתוב את חוות הדעת, המהווה את הראייה המרכזית לטענת הרשלנות. זו תוגש עם כתב התביעה, כאשר לנתבע ניתנת אפשרות להגיש חוות דעת מטעמו.

גובה הפיצוי בתביעות רשלנות רפואית בלידת ואקום, יכול להיות גבוה מאוד והדבר תלוי בעיקר בהיקף החריגה של הצוות המטפל, מסטנדרט הטיפול הסביר ובחומרת הנזק שחריגה זו גרמה.

למותר לציין כי הפיצוי הכספי, לא יוכל להשיב את המצב לקדמותו, אם מדובר בנזקים בלתי הפיכים, אך הוא יוכל להקל על חייהם של התובעים והילד ולכן, אם יש חשש לרשלנות רפואית, כדאי לקבל ייעוץ משפטי.

דילוג לתוכן