זכויות החולה ורשלנות רפואית

זכויות החולה ורשלנות רפואיתמדי יום אנו שומעים על תביעות רשלנות רפואית רבות המגיעות לפתחן של בתי המשפט בישראל. תופעה זו התפשטה בקצב מהיר בשנים האחרונות, בין השאר בעיקר עקב המודעות הגוברת והולכת של אזרחי המדינה לזכויותיהם כמטופלים על פי חוק.

זכויות אלו קיימות שנים רבות במערכת המשפטית בישראל, אך זכו לעדנה ומקום של כבוד רק בדור האחרון, בעיקר על ידי חקיקת חוק זכויות החולה שהעלה את הזכויות הבסיסיות על נס, ועל פיו ניתן להגיש תביעה במקרה של מחדל או הפרה.

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה אשר נחקק בשנת 1996, הינו חוק שמטרתו לקבוע את זכויות כל אדם המבקש לקבל טיפול רפואי תוך הגנה על כבודו ועל פרטיותו. למרות שלפני חקיקת החוק ערכים אלו נשמרו יחסית ויושמו במערכת הרפואית, החוק קיבע את העקרונות והציב להם תוקף חוקי ממשי ועל כך יתרונו הרב. החוק כולל בתוכו שורה של זכויות רפואיות הנקראות גם "זכויות החולה". להלן נמנה את הזכויות המרכזיות העולות מן החוק:

א. כל אדם שצריך טיפול רפואי יהיה זכאי לקבל אותו לפי התנאים הנוהגים במערכת הבריאות בישראל. במקרה חירום רפואי האדם יהיה זכאי לקבל טיפול דחוף מבלי שתיהיה לכך התניה כלשהי.

ב. אין לעשות הפליה בין מטופל למטופל מסיבות של דת, גזע, מין לאום וכולי.

ג. לכל אדם קיימת זכאות לקבלה של טיפול רפואי נאות ומתאים, גם מבחינה מקצועית וגם מהאיכות הרפואית מצד יחסי האנוש.

הסכמה מדעת לטיפול רפואי

אחת מן הזכויות החשובות ביותר בחוק זכויות החולה הינה הזכות ל"הסכמה מדעת לטיפול רפואי". זכות זו הינה חשובה ומהותית במערך יחסי המטופל והרופא, ותביעות רשלנות רפואית רבות נסובות כיום סביב הפרת חובה בסיסית זו.

הסכמה מדעת הינה למעשה הסכמה של החולה לקבלת טיפול רפואי רק לאחר שהוא קיבל את מכלול ההסברים בנוגע לטיפול הרפואי שמוצע לו. כל אדם זכאי להחליט מה ייעשה בגופו ולכן במקרים בהם נעשתה פעולה (במקרה שלנו-רפואית) באדם ללא הסכמה, או במקרים של הסכמה שגויה, הדבר ייחשב כפסול על פי החוק, ומהווה מחדל רפואי רשלני העולה לכדי תביעת רשלנות רפואית כנגד הצוות המטפל.

למה אני זכאי מתוקף ההסכמה מדעת?

על המטפל לתת הסברים לגבי האבחנה הרפואית על מצבו של המטופל, על הסיכוי להצלחת הטיפול על כל הסיכונים הכרוכים בו, ועל הסיכויים והסיכונים של טיפולים חלופיים לטיפול המוצע. על המטפל ליזום את מתן המידע ולתת אותו בצורה שתהיה מובנת ככל האפשר למטופל המשאיר זמן חשיבה לתת החלטה מתוך רצון חופשי.

זכויות נוספות מכוח חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה כולל שורה ארוכה של חובות מן הצוות המטפל. כך למטופל ישנה זכאות לקבל מידע רפואי, לשמור על הסודיות הרפואית בכל הנוגע לענייניו, ולא למסור מידע רפואי לאחר אלא בתנאים ובנסיבות מיוחדות המפורטות בחוק. אי שמירה על אחד מחיקוקים אלו מהווה מחדל רפואי רשלני העולה כדי תביעה.

רשלנות רפואית וזכויות החולה

כל חולה או אדם המבקש טיפול רפואי זכאי מתוקף החוק במדינת ישראל לשורה של זכויות בסיסיות הכוללות זכות לטיפול רפואי נאות והסכמה מדעת לטיפול רפואי. במקרים רבים, הפרה של זכויות אלו או אי יישומן, עלול להסב נזק גופני או נפשי למטופל ויכול לעלות אף לכדי רשלנות רפואית המזכה בפיצויים בבית המשפט.

לשם כך כדאי בכל מקרה להיוועץ עם גורם מקצועי ומנוסה בתחום, אשר יבחן את מכלול הנסיבות ואת ההפרות או המחדל שנגרם, ובכך יוכל להמליץ על דרך פעולה מיטבית עבור הלקוח הספציפי לאותו המקרה. רוצה לדעת האם תוכל לזכות בתביעה? הכנס למאמר – מה הסיכוי שלך לזכות בתביעה של רשלנות רפואית?

דילוג לתוכן