חוות דעת כפולות של רופאים בתביעת רשלנות רפואית

חוות דעת רפואית המצורפת לתביעה בעילת רשלנות רפואית נערכת על ידי רופא מומחה בתחומו ומוגשת לתיק בית המשפט. חוות הדעת היא עדות בשבועה של המומחה, שגם ייחקר עליה במסגרת דיון הוכחות בתיק. הצדדים מגישים חוות דעת לתיק בית המשפט, וגם בית המשפט יכול למנות מומחה מטעמו. 

מהי חוות דעת רפואית?

מדובר בדעה כתובה של מומחה רפואי בקשר לטיפול או התנהלות רפואית כלשהי, וכדי להוכיח עניין רפואי שנמצא במחלוקת בין הצדדים. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, יש לצרף חוות דעת רפואית לכתב טענות או להליך שנדון בבית המשפט העוסק בנושא רפואי שיש להוכיחו.

לפני שמגישים תביעת רשלנות רפואית, ידאג עורך הדין לברר אם יש סיכוי להצלחת התביעה, וזאת בעזרת דעתו של מומחה שיעריך על פי המסמכים אם אכן יש בסיס להגשת התביעה.   

מהן החובות שחלות על רופא שנותן חוות דעת רפואית?

רופא מומחה אשר נותן חוות דעת רפואית כפוף לחובות משפטיות ומקצועיות. בין היתר עליו לעמוד בחובת הזהירות, ובחובת תום הלב.  על הרופא לתת חוות דעת באופן אובייקטיבי לפי הידע הרפואי שלו. חוות הדעת צריכה להיות יסודית ומעמיקה, מלומדת, מתומצתת, וכתובה באופן ברור, על המומחה הרפואי מוטלת החובה להצהיר אמת. כמו כן עליו להיות מומחה בתחום הספציפי שבו הוא נותן את חוות דעתו. 

על פי הפסיקה, על המומחה להיות בעל ניסיון בתחומו, אובייקטיבי, מהימן, והגיוני, ולא תלוי בגורמים שאינם קשורים לעניין. רופא מומחה נותן את חוות דעתו לבית המשפט תחת אזהרה לפיה עליו לומר את האמת שכן אחרת יהיה צפוי לעונשים שבחוק. הטעייה של בית המשפט במסגרת חוות דעת היא עבירה על כללי האתיקה והדין הפלילי.

חוות דעת כפולות – עבירות אתיות ועדות שקר

קיימת תופעה מדאיגה של מתן חוות דעת כפולות של רופאים אשר נותנים חוות דעת שונות באותו עניין. הסיבה היא ככל הנראה רצון להגן על בתי החולים נגד תביעות רשלנות רפואית. חוות דעת לבית המשפט היא הצהרה בשבועה, הטעיה של בית המשפט  פוגעת בחשיפת האמת המבוקשת. מדובר בעבירה אתית ופלילית, שכן חוות דעת לבית המשפט היא עדות בשבוע שעומדת וכפופה לדין הפלילי בכל הקשור לעדות שקר. 

כיצד זה קורה?

במקרה שבית החולים נתבע בגין רשלנות, הוא מגיש לבית המשפט חוות דעת מטעם מומחה בכיר, שקובע שבית החולים התנהל באופן תקין ולא ברשלנות. מתחת לפני השטח מחווה המומחה את דעתו בפני לעורכי הדין המייצגים את בית החולים, ובמסגרת חוות דעתו זו שאינה גלויה לתביעה ולבית המשפט הוא כותב היפוכו של דבר מהכתוב בחוות הדעת לבית המשפט, ומודה שהייתה רשלנות רפואית. מדובר בחוות דעת כפולות ועדות שקר בבית המשפט. חוות דעת כפולה תגרום מן הסתם להפחתת סכומי הפיצויים לנפגעים. 

במי פוגעות חוות הדעת הכפולות?

חוות דעת כפולות פוגעות בתובעים שנפגעו כתוצאה מרשלנות ומקבלים פיצויים נמוכים יותר על אף נזקי הרשלנות שהם סובלים ממנה.  במסגרת התחקיר בנושא זה עלה סיפור קשה של אישה שנפטרה אחרי לידה. בתביעה נטען שסבלה מכאבי ראש ובבדיקות התגלה דימום קשה כתוצאה מרעלת הריון.

התובעים טענו על פי חוות דעת המומחה שניתן היה למנוע את רעלת ההיריון והמוות בעקבותיה. המומחה הגניקולוגי מטעם הנתבעים נתן לבית המשפט חוות דעת שעמדה בסתירה לחוות הדעת אחרת שהגיש לבית החולים באשר לאופן הטיפול באישה.

במקרה של תביעת רשלנות על נזק בגלל זריקת אפידורל שבוצעה ברשלנות וגרמה לנזק ליולדת, ניתנה חוות דעת רפואית לבית המשפט, לפיה הנזק ממנו סבלה היולדת לא נגרם מהטיפול שניתן לה בבית החולים. עם זאת, לבית החולים ניתנה חוות דעת שונה באותו עניין ובה נכתב  שהיה כשל בטיפול שגרם לרשלנות.  

אולי יעניין אותך גם:

רשלנות רפואית אורתופדיה

דילוג לתוכן