התיישנות במקרים של רשלנות רפואית

התיישנות במקרים של רשלנות רפואיתאדם הנפגע מטיפול רפואי רשלני, רשאי להגיש תביעה כספית, על מנת לקבל פיצוי על הנזקים שנגרמו לו. אולם, עילת הרשלנות הרפואית, ככל עילה אחרת, מוגבלת בזמן ובתום תקופת ההתיישנות, לא ניתן יהיה עוד להגיש תביעה בשל אותה עילה.

במקרה של רשלנות רפואית, מתיישנת עילת התביעה לאחר 7 שנים כאשר על פי רוב, מתחיל מרוץ ההתיישנות מיום האירוע, כלומר, במועד שבו התרחשה הרשלנות.

טענה של התיישנות התביעה, היא טענה דיונית, שיש להעלותה בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התביעה ולמעט מקרים חריגים ביותר, אם לא הועלתה בשלב זה, דינה להידחות. התקבלה טענת ההתיישנות, תימחק התביעה על הסף.

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא מצב שבו ניתן טיפול רפואי אשר אינו עומד בסטנדרט הטיפול הסביר, למשל, אי הפניית המטופל לבדיקות חיוניות, אבחון שגוי וכיוצא בזה.

התוצאה של רשלנות רפואית, היא גרימת נזק פיזי למטופל, כך שהוא נדרש לעבור טיפולים נוספים, אשר יתקנו את הנזק שגרם הטיפול הרשלני. זאת בהנחה שהנזק ניתן לתיקון, שהרי במקרים רבים, הנזק הוא בלתי הפיך – נכות קשה ואף מוות.

לשם הגשת תביעה, יש לפנות אל עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית ולאור תקופת ההתיישנות, כדאי לעשות כן, מוקדם ככל האפשר לאחר קרות האירוע הרשלני. עורך הדין ידאג לאיסוף המסמכים הרפואיים ויפנה למומחה רפואי, לשם הכנת חוות דעת מומחה, המוגשת עם כתב התביעה.

חוות הדעת מנמקת מדוע הטיפול שניתן לתובע, חרג מסטנדרט הטיפול המקובל, כיצד היה פועל רופא סביר באותן נסיבות וכיצד גרם הטיפול לנזקים מהם סובל הנפגע ( הוכחת הקשר הסיבתי).

מרוץ ההתיישנות – מתי הוא מתחיל?

התיישנות תביעת רשלנות רפואית היא 7 שנים, כאשר לרוב, מרוץ ההתיישנות מתחיל במועד האירוע הרשלני. לכלל זה יש מספר חריגים, למשל, כאשר הנפגע היה קטין בזמן האירוע הרשלני. במצב זה, מרוץ ההתיישנות מתחיל עם הגיעו של הקטין לגיל 18 ולא במועד האירוע. המשמעות היא כי ניתן יהיה להגיש את התביעה עד אשר הנפגע יגיע לגיל 25.

חריג נוסף, הוא מצב שבו העובדות המהוות את עילת התביעה, לא התגלו לנפגע במועד האירוע, אלא מאוחר יותר, לעיתים אף בחלוף מספר שנים לאחר האירוע הרשלני. במצב זה, יחול מרוץ ההתיישנות במועד שבו נודע לנפגע על העובדות המגבשות את עילת התביעה ולא במועד האירוע.

במקרים בהם מועלית בפני בית המשפט, טענה של התיישנות התביעה, בוחן בית המשפט  את נימוקי הנתבע וגם את התנהגות התובע, כאשר המטרה היא לברר האם השיהוי בהגשת התביעה נעשה מסיבה לגיטימית ובתום לב, או האם התובע ידע למעשה כי ייתכן ועומדת לו עילת תביעה אך קפא על שמריו ולא נקט באמצעים כלשהם על מנת לממש את זכותו. בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה, יחליט בית המשפט האם לדחות או לקבל את טענת ההתיישנות.

קבלת ייעוץ משפטי מיידי

קיומה של תקופת התיישנות, השוללת אפשרות להגשת תביעה בתום 7 שנים,  מדגישה את החשיבות שבפנייה מיידית, ללא שיהוי, לקבלת ייעוץ משפטי, עם התרחשות האירוע הרשלני.

כאשר פונים לייעוץ משפטי בשלב מוקדם ומוגשת כתב תביעה, לא קיים עוד החשש כי תועלה מצד הנתבע, טענה של התיישנות, אשר תשלול מן הנפגע לקבל את הפיצוי המגיע לו.

לטיפול משפטי בשלב מוקדם, המתחיל בסמוך למועד האירוע, ישנם יתרונות נוספים. ראשית, כך, יקבל הנפגע את הפיצוי הכספי מוקדם יותר. שנית, זכרונו של הנפגע עוד טרי מן האירוע והוא יוכל לתת לעורך הדין פרטים אשר יסייעו בגיבוש כתב התביעה. שלישית, איסוף התיעוד הרפואי מן המוסדות השונים יהיה לרוב, פשוט יותר, כאשר הפנייה לקבלת המסמכים הרפואיים נעשית בסמוך לקרות האירוע.

דילוג לתוכן