תביעת רשלנות רפואית בניתוחי חזה

תביעת רשלנות רפואית בניתוחי חזההגדלות, הקטנות והרמות חזה הינם ניתוחים נפוצים ביותר בקרב החברה הישראלית כיום. בתוך עולם הניתוחים הפלסטיים המשגשג, רבים בוחרים כיום לשפר את הדימוי העצמי והעלאת הביטחון באמצעות שינוי פלסטי כירורגי באזור החזה.

למרות הפשטות היחסית של ההליך, יש לזכור כי הליך כירורגי זה טומן בחובו סיכונים וסיבוכים שונים. במהלך ההליך, הן בשלב המעקב והן לאחריו עלולים להתרחש מחדלים רפואיים שונים המהווים רשלנות רפואית היכולים לזכות בפיצויים לנפגעת. להן נסקור חלק מהם:

רשלנות רפואית בהעדר הסכמה מדעת בניתוחי חזה

אחד מהחובות המוטלות על הצוות המטפל כפי שעוגנה בחוק זכויות החולה הינה חובת ההסכמה מדעת. חובה זו כוללת הסבר מקיף למטופל על מכלול הסיכונים, הסיבוכים ודרך ההליך שתיעשה במטופל.

אי הסבר ראוי של מכלול המידע מהווה מחדל רפואי רשלני המזכה בפיצויים. למעשה, ביצוע האקט הרפואי בגופו של המטופל ללא הסכמתו מהווה פגיעה באוטונומיה האישית של המטופל המהווה פגיעה בגופו.

יתרה מכך, הפסיקה הישראלית לאורך השנים העניקה משקל רב יותר להיקף חובת הגילוי בניתוחים פלסטיים מאשר לניתוחים דחופים, בהם דרישת ההסכמה מדעת נמוכה יותר מאשר ביחס לניתוחים הללו.

רשלנות רפואית בביצוע ניתוחי חזה

רשלנות רפואית יכולה להתרחש אף כתוצאה ממחדל רשלני רפואי של הצוות המטפל בהליך הניתוח הפלסטי עצמו. בדומה לכל הליך כירורגי, גם ניתוחי חזה כפופים להוראות מנהלתיות ורפואיות המקובלות בתחום עולם הניתוחים הפלסטיים.

שוק זה, אשר הינו פרוץ יחסית במדינת ישראל, יוצר מצב בו מכונים ואנשים רבים מבצעים שורה של ניתוחים ללא הידע והניסיון הדרוש לשם כך. כתוצאה מכך, ביצוע רשלני של הניתוח שנובע מחוסר ידע או מקצועיות, עלול להסב נזקים אסתטיים צמיתים המהווים מחדל רפואי.

בכדי לבחון לאחר מעשה האם אירע מחדל רפואי רשלני, יש לבחון האם ההתנהלות הרפואית של הצוות המנתח עולה בקנה אחד עם פרמטרים מקובלים בתחום. כך למשל אם יתברר כי אופן הליך החיתוך בשד אינו תואם פרקטיקות רפואיות מקובלות, ניתן לטעון כי עקב מחדל זה יש לזכות את המטופלת בפיצויים.

רשלנות רפואית בחוסר מעקב בניתוחי חזה

אחד מן האלמנטים החשובים ביותר בביצוע ניתוחי חזה הינו המעקב המאוחר או חוסר מעקב לאחר ביצוע הניתוח. בניתוחי חזה, בין בהגדלת חזה ובין בהקטנה או בהרמה, ישנה נטייה להשלכות של תופעות לוואי כדוגמת זיהומים, דימומים, צלקות ובעיות נוספות.

לעיתים תופעות לוואי אלו עוברות לאחר מספר ימים, אך לעיתים הן ממשיכות ויכולות להתפתח בצורה מסוכנת, הן אסתטית והן רפואית. על הצוות המנתח לערוך מעקב מקיף לאחר הניתוח, והתעלמות מסימנים מאוחרים מהווה מחדל רשלני גם אם הניתוח הסתיים קודם לכן בהצלחה.

מה לעשות במקרה של חשש לרשלנות רפואית בניתוחי חזה?

אולי הדבר החשוב ביותר במקרים של חשש לרשלנות רפואית הינה התייעצות עם גורם מומחה ומקצועי בתחום. לא אחת, דרך פעולה עצמאית של המטופלת סוגרת את הדלת בפני פיצויים עתידיים גדולים ולכן מומלץ בטרם נקיטת כל פעולה לערוך בדיקת ייעוץ עם הגורם המנוסה.

אותו מומחה רפואי ומשפטי יבחן את מכלול הנסיבות והתנהלות הניתוח, ויוכל לאבחן האם קיימת עילה המזכה בפיצויים. במידה ואכן ישנה אפשרות לקבלת פיצויים, על המומחה להגיש יחד עם תביעתו חוות דעת רפואית נגדית של מומחה רפואי בתחום הפלסטיקה.

מומחים אלו יצטרכו לחוות דעתם על המעשה הרשלני, הנזק והקשר הסיבתי בין הופעת המחדל לבין קרות הנזק האסתטי. רבות מתביעות אלו נגמרות במהלך המשא ומתן עם חברת הביטוח, אך לא אחת, הן מגיעות גם לפתחן של בית המשפט.

דילוג לתוכן