רשלנות רפואית בחו"ל

תביעה בעילת רשלנות רפואית שארעה בישראל, תתנהל בבית המשפט בישראל, על פי הדין הישראלי פקודת הנזיקין ועוולת הרשלנות. עם זאת יש מצבים שהרשלנות והנזק שנגרם בעקבותיה ארעו מחוץ לגבולות ישראל. מקרים כאילו הם מורכבים יותר ועולות בין היתר שאלות מתחום המשפט הבינלאומי הפרטי לעניין מקום השיפוט, והדין החל.

ניהול התביעה בחו"ל

מי שנפגע מרשלנות רפואית בחו"ל, יכול להגיש תביעת רשלנות במדינה הזרה שם התרחש מקרה הרשלנות. התביעה תהיה כפופה למערכת המשפטית ולדין הזר של אותה מדינה. במקרה כזה יש צורך לגייס עורך דין מקומי.

אם מנהלים את התביעה בחו"ל, יהיה על התובע לבצע את מסירת כתב התביעה לנתבעים בחו"ל, במדינה שבה ארע מקרה הרשלנות, ולהופיע בבית המשפט בחו"ל. המשפט עלול להמשך תקופה ארוכה וצריך לקחת בחשבון עלויות נוספות של שהייה במקום.

ניהול התביעה בישראל

ניתן להגיש את התביעה בגין רשלנות שארעה בחו"ל, בבית המשפט בישראל. במקרה זה יש לבצע מסירה של כתב התביעה לנתבעים בחו"ל בהתאם להוראות בית המשפט ולהוראות הדין בעניין המצאת מחוץ לתחום השיפוט. אם הנתבעים יגיעו לישראל, תימסר לידם התביעה בישראל ויהיה עליהם  להסכים שהתביעה תתנהל בבית המשפט בישראל.

פקודת הנזיקין אשר דנה בעוולת הרשלנות תקפה רק לגבי אירועים או מקרים שאירעו בתחום מדינת ישראל. בית המשפט קבע שהדין הקובע במקרה שאירוע של רשלנות התרחש מחוץ לגבולות מדינת ישראל, הוא הדין הזר התקף במקום אירוע המקרה רשלני, כלומר, הדין המקומי שלפיו יבררו את האחריות של מי שגרם לנזק. עלולים להיות מקרים שלא יהיה ניתן להוכיח את התביעה בארץ מאחר ועל פי הדין הזר, המקרה לא יחשב כרשלנות, או שיטען כי התובע לא התנהל לפי חוקי המדינה בה ארע המקרה והוא האחראי לנזק.

עורכי הדין

מאחר והתביעה תתנהל לפי חוקי המדינה שבה ארע מקרה הרשלנות, יש מצבים שהתובע יצטרך להיעזר בשני עורכי דין: עורך דין ישראלי, ועורך דין מהמדינה הזרה שבקיא בדין הזר. כמו כן אם מגישים את התביעה בחו"ל, צריך לקחת בחשבון שהמשפט אורך זמן ושיש להתייצב לדיונים בבית המשפט בחו"ל.  

תביעה בבית משפט בחו"ל ניתן להגיש באמצעות עורך דין מקומי או באמצעות עורך דין מישראל שיש לו קשרים מקצועיים עם עורכי דין במדינה שבה ארע מקרה הרשלנות.

חשוב שעורך הדין מהמדינה הזרה יהיה מומחה בהגשת תביעת נזיקין ברשלנות רפואית. כדי שיוכל לייצג ולהופיע בחו"ל, על עורך הדין להיות בעל רישיון מקומי, וחבר בלשכת עוה"ד באותה מדינה שבה ארע המקרה הרשלני. מאחר ולכל מדינה יש דין אחר, ודיני התיישנות שונים, חשוב לשכור את שרותיו של עורך דין שמכיר היטב את הדין הזר כדי שניתן יהיה לבחון איתו את סיכויי התביעה. כמו כן יש צורך במומחה מהמדינה הזרה שבה ארע המקרה שיהיה עליו לתת חוות דעת ולהופיע לחקירה.

איסוף ושמירת ראיות

גם במקרה שהרשלנות הרפואית ארעה בחו"ל, חשוב לאסוף מסמכים רפואיים, ניירת, קבלות בגין תרופות והוצאות כספיות, שהוצאו בעקבות מקרה הרשלנות, מסמכים שמתעדים את המקרה, בדיקות שבוצעו, דרך הטיפול, וכו',  זאת מאחר ובמדינות רבות עולה השאלה לגבי הגורם האחראי.

פוליסת ביטוח

פוליסת ביטוח רפואית נועדה לפצות בגין נזק שנגרם בחו"ל, ובין היתר כתוצאה מרשלנות רפואית.  הביטוח יכול להיות בעל חשיבות, שכן הוא מאפשר תשלום של פיצויים לנפגע, ויש בו כדי לכסות הוצאות רפואיות בחו"ל בנוסף להוצאות שקופות החולים נושאות בהן.

חשוב לציין שהפיצוי שאדם מקבל על פי פוליסת ביטוח, לא ימנע ממנו את האפשרות להגיש תביעה נגד הגורמים האחראים בחו"ל על מקרה הרשלנות, שמהם ניתן יהיה לתבוע בנוסף פיצויים כספיים בגין הנזקים.

החשיבות של התניית שיפוט וברירת דין בחוזה ביטוח

כאשר רוכשים ביטוח שנועד לכסות הוצאות רפואיות בחו"ל, רצוי לתת את הדעת לכך שההסכם מול חברת הביטוח (הפוליסה) יקבע באופן ספציפי ברירת דין לפיה סכסוך משפטי בכל נושא יתנהל לפי המשפט הישראלי, ויתברר בבית המשפט בישראל. במקרה כזה המשפט לא יתנהל על פי הדין הזר, ויחסכו הוצאות כספיות לתובעים.

 

מקורות:

Law tip רשלנות רפואית בחו"ל? כדאי לדעת

גוטרמן ושות'. משרד עו"ד. רשלנות רפואית בחו"ל.

משרד עורכי דין בנו גליקמן. פגיעות פציעות בחו"ל.

 

דילוג לתוכן