מהי רשלנות רפואית בניתוחי חזה?

ממהי רשלנות רפואית בניתוחי חזהניתוחי חזה פלסטיים נפוצים כיום יותר ויותר בקרב כלל המינים והגילאים. עם זאת, על אף פשטותו היחסית לכאורה של ההליך הניתוחי, יש לזכור כי מדובר בהליך כירורגי לכל דבר ועניין, ועל כן הוא טומן בחובו שורה של סיכונים וסיבוכים העלולים להתרחש במקרים של מחדל רפואי רשלני.

באילו מקרים עלולה להתרחש רשלנות רפואית?

המחדל הרפואי יכול להתרחש ממגוון רחב של אפשרויות.

1. רשלנות רפואית בבדיקות המוקדמות- במקרה זה נתונים רפואיים חשובים לא אובחנו כראוי או לא קיבלו את תשומת הלב המרבית כלפי הצוות המטפל. הבדיקה השגויה גרמה לפעולה לא נכונה לגוף המטופלת שהסבה נזקים.

2. העדר הסכמה מדעת- אי הסבר מלא ונכון של מכלול הסיכונים והסיבוכים שיתרחשו למטופל מהווה למעשה ביצוע פעולה פיזית במטופל ללא הסכמתו. מדובר כאן בהפרת חובת הרופא על פי חוק זכויות החולה ולמעשה מהווה פגיעה באוטונומיה האישית של המטופל.

3. אי ביצוע מעקב לאחר הניתוח- יכול לגרום להתפתחות של תופעות לוואי לא רצויות ללא טיפול הולם.

4. אי ביצוע ראוי של הניתוח הרפואי עצמו- אי ביצוע ראוי יכול להתרחש למשל כתוצאה מאי הקפדה על הנהלים הדרושים מן הצוות המטפל, או ביצוע רשלני של הניתוח באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הפרקטיקה הרפואית המקובלת לטיפול באותו מקרה.

יש לציין כי רשימה זו אינה ממצה את כלל העילות הקיימות לתביעת רשלנות רפואית בניתוחי חזה אלא רק הוצגו המרכזיות והנפוצות שבתחום זה. בכל מקרה בו עולה חשש למחדל רפואי רשלני של הצוות המטפל כלפי המטופל יש לבחון האם מדובר בעוולה רפואית.

חשד לרשלנות רפואית

במקרה של חשד לרשלנות רפואית בעקבות ניתוח חזה כשל, הן בהגדלת חזה, הן בהקטנת חזה והן בהרמת חזה, מומלץ שלא לנקוט בפעולה עצמאית בטרם פנייה לייעוץ אצל גורם מומחה ומנוסה בתחום. ניסיון העבר מלמד, כי לעיתים פנייה עצמאית של המטופלת עצמה, יכולה למנוע קבלת פיצויים עתידיים ואף למוטט את יסודות התביעה העתידית לרשלנות רפואית.

השלב השני הינו איסוף תיעוד ככל האפשר של ההתנהלות הרפואית שחלה במהלך טרום הניתוח ולאחריו. אומנם ניתן להשיג אחר כך לשם הגשת התביעה את הרשומות הרפואיות, אך הליך זה הינו ארוך ובירוקרטי, ועל כן שמירת התיעוד האותנטי תסייע מאוד בפני הגורם המקצועי בעת הערכת סיכויי התיק. במידה והנזק האסתטי עומד לפוג או להשתנות, מומלץ לתעד אותו בכל צורה שהיא לשם הוכחה עתידית.

עורך דין לרשלנות רפואית בניתוחי חזה

תחום עולם תביעות הרשלנות הרפואית מורכב ומסובך יחסית משאר תחומי המשפט, ועל כן הוא דורש ידע ומומחיות רב, הן בפן הרפואי והן בפן המשפטי. מומלץ מאוד לפנות לגורם מקצועי ומנוסה הבקיא בתחום תביעות הרשלנות בכדי שיוכל להשיג את הפיצוי המקסימלי בעקבות העוולה שנגרמה למטופל.

עורך הדין יבחן את המסמכים הרפואיים ואת ההשתלשלות העובדתית של האירועים שגרמו לקרות המחדל, ובהתחשב במכלול הנסיבות, יוכל להמליץ על דרך פעולה אפשרית ולקבוע האם ישנה עילה ברת תביעה או שמא לא.

בכל מקרה על עורך הדין להחליט בהתאם לסיכויי התביעה האם יש לנהל את המשא ומתן מחוץ לכותלי בית המשפט עם חברת הביטוח של הצוות המטפל, או שמא דרך הפעולה תהיה דווקא באמצעות התדיינות בבית המשפט.

כך או כך, על עורך הדין להצטייד בחוות דעת רפואיות של מומחים בתחום הכירורגיה הפלסטית לשם הוכחת טענותיו בכתב התביעה. על חוות הדעת לבסס לא רק את גודל הנזק האסתטי או הרפואי, אלא גם את הקשר הסיבתי הדרוש בין קרות המחדל לבין התרחשות הנזק.

דילוג לתוכן