רשלנות רפואית בטיפול הורמונאלי להריון

רשלנות רפואית בטיפול הורמונאלי להריוןאחד מרגעי השיא של כל אדם במהלך חייו, ללא תלות במוצאו, דתו או שיוכו הלאומי, הוא הרגע בו נולד ילדו, רגע מופלא אשר מרבית האנשים לא יישכחו לעולם. מסיבה זו, אין פלא שמרבית האנשים, גברים ונשים כאחד, מייחלים בשלב מסוים להולדת צאצאם, ומשקיעים בכך לא מעט מחשבה מקדימה.

עם זאת, ובניגוד למה שנראה על המסך בסרטים הוליוודיים למיניהם, לא תמיד הולדת צאצא היא עניין פשוט וטבעי, כאשר אנשים רבים בכל רחבי העולם סובלים מבעיות פוריות שונות, אשר מקשות על הולדת הצאצאים, ולעיתים אף מונעות זאת כליל.

למרבה המזל, ההתפתחות הניכרת במדע הרפואה לאורך השנים האחרונות באה לידי ביטוי גם בתחום טיפולי הפוריות, כאשר מדי יום נוצרות שיטות חדשות לביצוע טיפולי פוריות, אשר נועדו להעניק לכל אדם את מימוש זכותו הטבעית להותיר מאחוריו צאצאים.

אחד מטיפולים אלו הוא הטיפול ההורמונאלי, אשר מתמקד באספקה שותפת של הורמונים נשיים למטופלת באמצעות כדורים, הזרקות או אמצעים אחרים, וזאת במטרה לתרום להבשלת הביציות ולהעלות במידה משמעותית את הסיכוי לביוץ, שהוא השלב הראשון לקראת תחילתו של הריון מוצלח.

טיפולים הורמונאליים, מטבעם, גוררים מספר תופעות לוואי מינוריות, אשר לרוב חולפות במהרה וללא נזקים בריאותיים. עם זאת, במקרים חריגים טיפולים אלו עלולים לגרור פגיעה משמעותית בבריאותה של המטופלת, ומשכך חשוב לנהל מעקב צמוד אחר המטופלת בעת מתן טיפולים הורמונאליים.

רשלנות באבחון והתאמת הטיפול

בשעה שניגשים לביצוע טיפול הורמונלי למטרת הריון, חשוב לזכור כי טיפולים אלו הינם רבים ומגוונים, כאשר מחובתו של הגורם הרפואי להתאים את הטיפול ההורמונאלי באופן ספציפי למטופלת עצמה, וזאת תוך התחשבות במכלול הגורמים הרלוונטיים, ולרבות מצבה הרפואי העכשווי וההיסטוריה הרפואית שלה.

התעלמות מדרישה זו, אשר נגזרת באופן ישיר מ"חובת הזהירות", לה כל גורם רפואי מחויב במסגרת עבודתו, עלולה להיות מוגדרת כמקרה של רשלנות רפואית, ולהוות עילה לפסיקת פיצויים כספיים לטובת המטופלת מטעם בית המשפט.

כמו כן, הנהלים הרפואיים בישראל מגדירים באופן מפורש, כי טרם תחילתו של הליך רפואי במטופל, מחובתו של הגורם הרפואי המטפל לקיים ישיבה מסודרת עם המטופל, ולהעניק לו מידע מפורט אודות ההליך הרפואי המתוכנן. כמו כן, מחובתו של הגורם הרפואי לפרט אודות כלל תופעות הלוואי אשר עלולות להתרחש כתוצאה ישירה מהטיפול, ולהעניק למטופל עצמו את אפשרות הבחירה האם לבצע את הטיפול או לא.

יש לציין בהקשר זה, כי לא תמיד יש באפשרותו של הגורם הרפואי המטפל לחזות את כלל תופעות הלוואי האפשריות כתוצאה מההליך הרפואי, שכן מדובר מטבע הדברים בעניין פרטני, המשתנה ממטופלת למטופלת.

עם זאת, במידה והוכח כי הגורם הרפואי נמנע מאזכור תופעות לוואי מסוימת אף כי היה מודע להיתכנותה, או נדרש להיות מודע במסגרת תפקידו, הרי שמדובר במקרה של רשלנות רפואית, לכל דבר ועניין.

רשלנות בביצוע הטיפול ההורמונאלי

טיפול הורמונאלי למטרת הריון הוא מטבע הדברים הליך רפואי פולשני, אשר מטרתו להוביל לשינוי הדרגתי במצבה הגופני של המטופלת, זאת לצורך עידוד "גורמי הילודה" השונים. מסיבה זו, טיפולי הפוריות השונים גוררים מספר תופעות לוואי ספציפיות, אשר במרבית המקרים אינן חמורות, ולא משפיעות במידה ניכרת על איכות החיים של המטופלת.

עם זאת, לעיתים מתרחשים מקרים חריגים, במהלכם מתגלה כי לטיפול הורמונאלי מסוים יש השפעה בריאותית חריפה על המטופלת, אשר במקרים חריגים עלול לגרור נזק בריאותי ממשי, ואף סכנת חיים.

מדיוק מסיבה זו, ועל פי הנהלים הרלוונטיים, כל טיפול הורמונאלי בכלל, וטיפול הורמונאלי למטרת הריון בפרט, נדרש להיעשות תוך ליווי רפואי צמוד מצד גורם רפואי מומחה, אשר במידת הצורך יוכל להחליט כיצד להתמודד עם תופעות הלוואי, או לבחור להפסיק את הטיפול כליל. במידה ולא מבוצע מעקב כזה, או שהמעקב מבוצע בצורה רשלנית ולא מקצועית, הדבר עלול אף הוא להיחשב כמקרה של רשלנות רפואית.

יש לזכור בהקשר זה, כי לא כל תופעת לוואי חריגה הנגרמת בשל הטיפול ההורמונאלי, משמעה כי מדובר ברשלנות רפואית. פעמים רבות תופעות לוואי אלו לא ניתנות לגילוי מוקדם, ומשכך אינן מרמזות על רשלנות רפואית מצד הגורם הרפואי המטפל.

מסיבה זו, טרם הגשת תביעת רשלנות רפואית מומלץ להקדים ולהתייעץ עם איש מקצוע בתחום הרשלנות הרפואית, במטרה לקבוע האם אכן קיימת עילה להגשת תביעה משפטית.

דילוג לתוכן