ועדה רפואית בנוגע לתרופות שניתנו שלא כשורה

רופאים עשויים לעיתים לרשום תרופות שגויות למטופלים בבתי אבות, בבתי חולים או בקופות החולים. במקרים אחרים, הצוות הרפואי המעניק את הטיפול התרופתי עשוי לשגות בבחירת התרופות הנכונות והמתאימות.

במקרים מסוימים עשויים רוקחים בבתי מרקחת שלא להבין היטב את המרשם שלפניהם ולמכור בטעות תרופה שאינה נכונה.

למרבה הצער מתבררת הטעות רק לאחר נטילת התרופה במשך פרק זמן מסוים, כשהמטופל סובל מהחמרה במצבו או מתסמינים חמורים חדשים. כך, למשל, עלול המטופל להזדקק, במקרים הקיצוניים להשתלת איברים או אף למות.

תביעה בגין קבלת תרופות שגויות

מקרים אלו הם נושאים השייכים לקטגוריית רשלנות רפואית ועל המטופל להוכיח שתי טענות עיקריות: ראשית את הרשלנות במרשם התרופה השגויה, ושנית את התוצאות החמורות מהן הוא סובל בשל צריכת התרופה השגויה.

כלומר, על התובע להוכיח כי הטיפול שנרשם על ידי הרוקח או הרופא אינו תואם את המצב או הטיפול בתסמינים מהם סובל המטופל. זוהי חובת הוכחה מורכבת אותה יש לבצע לאחר התייעצות עם מומחים משפטיים הבקיאים בנושא הרשלנות הרפואית.

התנהלות בפני ועדה רפואית

ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי בוחנת את כל הגורמים המעורבים בתהליך ודנה במכלול הנושאים, החל מההליכים הפנימיים במערכות הרפואיות, בחינת תיעוד רישום התרופה השגויה, ועד פסיקת הפיצוי המתאים. בפני הוועדה רשאים להופיע הנפגעים עצמם, כמו גם מומחים רפואיים, נציגי חברות ביטוח, נציגי מוסדות רפואיים ועורכי דין המציגים את טענותיהם.

דרך התנהלותה של הועדה הרפואית היא איסוף מכלול הנתונים המוגש לה, איתור נקודות המחדל, והדרכים הנכונות בהן היו צריכים לנקוט הגורמים המעורבים. חברי הוועדה מנתחים את הממצאים, העדויות והמסמכים הרלוונטיים, ומציגים את מסקנותיהם.

ממצאי הוועדה

במרבית המקרים מתקבלות התביעות וחברי הוועדה פוסקים את אחריות הגורמים הרפואיים הרלוונטיים שרשמו או העניקו תרופות שגויות. כתוצאה מהרשלנות הרפואית נפסקים, במידה ואכן הוכח הנזק, אחוזי פיצויים לטובת התובע.

סכומי הפיצויים שנקבעים כוללים כאב, סבל, החמרת המצב הרפואי של המטופל והשלכות מקרים קיצוניים שנגרמו בשל התרופות השגויות. במהלך דיוני חברי הועדה נקבעים גובה הפיצויים, המלצות לדרכי פעולה עתידיות למניעת הישנות הנזק, קביעת תקרת הפיצויים ופירוט מנגנון חישוב הסכום. בדרך כלל, וככל שמוכחת חומרת הנזק שנגרם, עשויים הפיצויים להגיע למאות אלפי שקלים.

זכות הציבור לדעת

במקרה בו נגרם נזק לצמיתות, זכאי המטופל להגיש אף תביעת נזיקין אליה מתווספת אף זכות הציבור לדעת את פרטי המקרה ולקבל מידע הולם לגבי רמת שירותי הרפואה בארץ, והצעדים הננקטים לשפר אותה.

ליקויי רישומים רפואיים מתבטאים בהשלכות משמעותיות בעולם תביעות הרשלנות הרפואית, ובבואה לבדוק את הנושא, מבקשת הוועדה הרפואית תחילה להגדיר ולקבוע את קיום הרישומים הנכונים, שיטות הרישום, רישומים לגבי עדכוני תרופות ורישומים לגבי תקופת התיישנות של תרופות. ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי היא הגוף המוסמך לקביעת המלצות מתאימות..

דילוג לתוכן