רשלנות רפואית אשר גרמה לנכות

רשלנות רפואית אשר גרמה לנכותמדי שנה מוגשות לבתי המשפט בישראל אלפי תביעות בגין מקרים של רשלנות רפואית. במקרים מסוימים הרשלנות הובילה לפגיעה חולפת בתפקוד, במקרים מסוימים הרשלנות הובילה למוות של המטופל ובמקרים רבים מאוד הרשלנות הובילה לנכות. במאמר שלפניכם נעסוק במקרים בהם הרשלנות הרפואית הובילה לנכות.

תביעת רשלנות רפואית במקרים של נכות

על מנת לבסס תביעה בגין נכות בעקבות רשלנות רפואית יש להוכיח שלושה דברים בסיסיים להלן:

  • ראשית, יש להוכיח כי הרופא חרג מרמת האחריות המוטלת עליו ושלא עמד במבחן הרופא הסביר. המשמעות היא שכל רופא סביר אחר היה נוהג אחרת במקרה הנדון ושהרופא הנתבע חרג מהפרקטיקות המקובלות.
  • לאחר מכן, יש להוכיח כי לנתבע נגרם נזק ואת הנזק שנגרם לנתבע יש לאמוד באחוזי נכות.
  • בסופו של דבר יש לקשור את הנזק שנגרם למטופל לרשלנות בקשר של סיבה ותוצאה, כלומר יש להוכיח שבעקבות הרשלנות נגרם למטופל נזק וכי לולא התקיימה הרשלנות, ניתן היה למנוע את הנזק.

כיצד ניתן לאמוד את גובה הנזק?

את גובה הנזק אומד רופא מומחה מטעם התביעה. הרופא המומחה צריך להציג את הנתונים שאסף במסמך שנקרא חוות דעת רפואית. במסמך זה עליו לפרט את נסיבות המקרה, להביא דוגמאות מהספרות שבהן התקיימו מקרים דומים ולפרט אודות הנכות הספציפית ממנה סובל הנתבע בעקבות מקרה הרשלנות. ללא חוות דעת רפואית לא ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית.

במקרים רבים הצד הנתבע יביא חוות דעת רפואית מטעמו ובית המשפט יצטרך להכריע בין שתי חוות הדעת. כמו כן, לא אחת יביא בית המשפט רופא מומחה מטעמו.

כיצד משפיעים אחוזי הנכות על גובה הפיצויים?

ככל שאחוז הנכות גבוה יותר, כך הפיצוי יהיה משמעותי יותר. למעשה, ברוב המקרים במידה והרשלנות הובילה למוות, הרי שסכום הפיצויים יהיה נמוך יותר מאשר במקרה של שיעור נכות גבוה וזאת כיוון שבמקרה של מוות אין צורך לשאת בהוצאות עבור טיפולים עתידיים.

עם זאת, במידה ומדובר על מוות של מפרנס עיקרי, ייתכן בהחלט כי סך הפיצויים יהיה גבוה יותר. באופן כללי ניתן לסכם ולכתוב כי ככל שהנכות חמורה יותר, כך היא פוגעת במידה רבה יותר ביכולת של התובע להשתכר ולפיכך הפיצויים יהיו רבים יותר.

נכות תפקודית מול נכות רפואית

נהוג להבחין בין שני סוגים של נכות בתביעות בגין רשלנות רפואית להלן:

  • נכות רפואית – נכות רפואית היא נכות שלא גורמת לפגיעה של ממש בתפקוד של הנפגע ושלא מפריעה לו להתנהל באופן עצמאי. כך למשל במקרים בהם הרשלנות הובילה לנזקים דוגמת צלקות שניתן לתקן רק באמצעות ניתוח, הנכות תוגדר כנכות רפואית משום שאינה מפריעה לתפקוד התקין של התובע.
  • נכות תפקודית – נכות תפקודית היא נכות שמפריעה לתפקוד התקין של התובע, ליכולת שלו להתנהל באופן עצמאי וליכולת ההשתכרות שלו. נכות תפקודית גורמת לפגיעה חמורה יותר באיכות החיים של התובע ולפיכך לרוב תזכה את התובע בפיצויים גבוהים יותר.

חשוב מאוד לציין כי כאשר בית המשפט בוחן את סוגיית הנכות, הוא צריך לבחון כל מקרה ומקרה לגופו. כך למשל צלקת שנוצרה בפניה של אישה שהתפרנסה ערב המקרה מדוגמנות, יכולה בהחלט להיחשב כפגיעה תפקודית. כמו כן, בית המשפט לוקח בחשבון את מצבו הבריאותי של התובע ערב המקרה ובמקרים בהם מצבו הבריאותי של התובע לא היה תקין ערב המקרה, קיימת נטייה להפחית מגובה הפיצויים.

כיצד מחשבים אחוזי נכות?

עבור סוגים שונים של נזקים רפואיים נקבעו בחוק אחוזי נכות בגובה שונה. כך למשל במידה והרשלנות הובילה לשיתוק בגפיים העליונות, בהתאם למידת החומרה של הנזק ניתן לפסוק בין עשרה לחמישים אחוזי נכות, במידה והרשלנות הובילה לעקרות ניתן לפסוק שלושים אחוזי נכות ובמידה והרשלנות הובילה לקטיעה של האגודל, ניתן לפסוק עשרים וחמישה אחוזי נכות.

כמו כן, כריתת רחם מהווה ארבעים אחוזי נכות, צלקות נרחבות או מכאיבות באזורים מרובים בעקבות ניתוח פלסטי גוררות עשרים אחוזי נכות ופיגור שכלי קל יכול להוביל לקביעה של עשרים עד ארבעים אחוזי נכות.

במקרים בהם מדובר על מספר נזקים, יש לשקלל את האחוזים השונים בטכניקות שונות שבהן ניתן משקל מסוים לכל אחוז נכות בחישוב של אחוז הנכות הסופי.

דילוג לתוכן