רשלנות רפואית בנוירוכירורגיה

מהו ענף הנוירוכירורגיה?

רשלנות רפואית בנוירוכירורגיהתחום ענף הנוירוכירורגיה עוסק בהליכים ניתוחיים בתחום מערכות העצבים השונות.

במסגרת ניתוחים אלו מטופלות פציעות ראש ובעיות בחוט השדרה עקב לחץ תוך גולגולתי. כמו כן, במקרים של גידולים או דימומים תוך גולגולתיים מתעורר צורך להליך נוירוכירורגי. הליך זה מתבצע באמצעות מומחים רפואיים לתחום זה הנקראים נוירוכירורגים.

כפי שנראה בהמשך, הליכים מורכבים אלו דורשים אבחון מוקדם ועריכת בדיקות קדם מקיפות לשם ביצוע תקין של ההליך. בכל מקרה של הופעת נזק בעקבות הניתוח, הן בשלב הטרום ניתוחי והן בשלב המעקב שלאחריו, ניתן לבדוק האם ניתן לקשר סיבתית בין הופעת הנזק לבין מחדל כלשהוא שאירע על ידי הגורמים הרפואיים המטפלים.

הליך ביצוע ניתוחים נוירוכירורגים

סוגי הניתוחים הנוירוכירורגים משתנים בהתאם למקום הפגיעה והיקף חומרתה. כך למשל כיום תחום הנוירוכירורגיה האונקולוגית עוסק בעיקר באבחון וכריתה של גידולים שונים של המוח או של גרורות מוחיות. נוירוכירוגיה של בסיס הגולגולת עוסקת בבעיות המתעוררות באותו איזור. כמו כן, לגידולי מוח ישנה אף דרך אפשרות של טיפול קרינתי באופן ממוקד.

במקרים של הפרעות תנועה או דיכאונות המלווים בכאבים ישנו ענף נפרד של נוירוכירורגיה תפקודית וכאב. תחום זה אף מייחד את דרך פעולתו בהתאם לסוגי מחלה שונים. כך דרך הטיפול במחלות פרקינסון, שבץ מוחי, אפילפסיה, וחבלות ראש מטופלת באופן שונה זה מזה.

רשלנות רפואית באבחון הליכי ניתוח נוירוכירורגי

הליך אבחון וביצוע בדיקות מקדימות חשוב בכל הליך רפואי, אך חשוב שבעתיים בתחום הנוירוכירורגיה.

במקרים של חשש להופעת גידולים שונים באזור המוח או גרורות שונות השוכנות באזור, ישנו יתרון עצום באבחון מוקדם שלהם לשם טיפול מהיר ואיכותי ככל האפשר למניעה וכריתה בטרם התפשטות. במקרים בהם האבחון גרם לגילוי מאוחר של המחלה, ייתכן כי עקב מחדל רשלני זה, נגרמו נזקים לתובע, אף ברמה של פגיעות בלתי הפיכות.

לשם הוכחת מחדל זה יש להוכיח באמצעים וכלים משפטיים ורפואיים, כי לא בוצעו כל הבדיקות הנכונות או לחילופין, הדיאגנוזה בה קבע הצוות המטפל הייתה שגויה ולא עלתה בקנה אחד עם הפרקטיקה הרפואית באותו זמן כלפי תחום זה.

כמו כן, עקב אופיו הרגיש והמורכב של הליך זה, התאמת ההליך ודרך פעולתו שונה ממטופל למטופל בהתאם לרקע הרפואי ולשורה של פרמטרים רפואיים שונים. על הגורם המטפל מוטלת חובה לערוך שורה של בדיקות מקדימות לשם בדיקת ההתאמה של המטופל אל ההליך.

במידה ולא בוצעו כל האבחנות הרפואיות הדרושות, עלול להיווצר מצב בו המטופל יעבור הליך שלא מתאים לו, אשר יכול להסב לו סיבוכים ונזקים בלתי הפיכים. כך למשל אי אבחון רגישות לחומר ההרדמה או לחומרים אחרים, יכול לפגוע חמורות במטופל בהליך.

רשלנות רפואית בביצוע ניתוחים נוירוכירורגים

חשוב לציין כי ישנה הבחנה ברורה בין ניתוחים נוירוכירורגים המבוצעים ללא לחץ וסכנת חיים, כמו למשל במקרים של בעיות כרוניות הנמשכות מספר שנים, לבין הליכים דחופים ומהירים כמו במקרים של שבץ מוחי או חבלות ראש חמורות. הניתוחים הללו שונים זה מזה לא רק באופיים ובדרך התנהלותם, אלא גם משפיעים על היקף חובת הגילוי הדרושה להעניק למטופל ועל ההקפדה על נהלים.

כך בחוק זכויות החולה תחת עילת אי ההסכמה מדעת, חשוב לדעת כי בהתאם למגמת הפסיקה בנושא, על ניתוחים אלקטיבים, כלומר ניתוחים שאינם דחופים, מוטל רף גבוה יותר של חובת גילוי של הצוות המטפל כלפי המטופל.

על הרופא לתאר ולהסביר בצורה מובנת כלפי המטופל על סוג ההליך אותו הוא הולך לעבור, על מכלול הסיבוכים והסיכונים שנובעים מכך. אי מילוי תנאי זה, אשר גרם לנזק נפשי או גופני למטופל, יכול להוות עילת רשלנות רפואית בגין מחדל שבוצע כלפי המטופל.

מחדל רפואי בהליך יכול אף להיגרם במקרים בהם הניתוח המורכב, כמו ניתוח ראש, נעשה לא על ידי צוות מוסמך ומנוסה בתת התחום הספציפי. ניתוחים אלו מבוצעים רובם ככולם בסמוך למבנים ולאזורים חיוניים של המוח.

כל טעות או מחדל עלולה לגרום לפגיעה נוירולוגית או לשיבוש תפקודה של מערכת העצבים. ישנה חשיבות עליונה להיות הצוות מנוסה אחראי המשתמש בכלים מתקדמים ועל פי הפרקטיקות הרפואיות הנהוגות בתחום כראוי.

דילוג לתוכן