גמלת ניידות – דעו את זכויותיכם

גמלת ניידות היא גמלה המוענקת לאנשים הסובלים ממוגבלות בגפיים התחתונות ואשר מכך נוצרת להם בעיה בהתניידות עצמאיתגמלת ניידות בסביבה. ההטבה הזו ניתנת בכדי לסייע לחולה לשמור על חיים עצמאיים ולהשתלב בחברה.

במאמר זה נבקש לדון בגמלת הנכות, מהי כוללת, מה התנאים לקבלה, ההטבות השונות ועוד. המשיכו לקרוא ולמדו עוד על גמלת ניידות.

אז מהי גמלת ניידות?

גמלת ניידות ניתנת לאנשים, ילדים וגם מבוגרים, אשר סובלים מבעיות ברגליים באופן כזה שאינם יכולים להתנייד באופן עצמאי ברמה כזו או אחרת. הגמלה כוללת שורה של הטבות אשר משולמת מכספי אוצר המדינה.

המטרה של גמלה זו היא לסייע לאנשים המוגדרים כ-״מוגבלים בניידות״ לשפר את חיי היום יום שלהם ואת איכות חייהם.

גמלת הניידות כוללות בעיקר הטבות הקשורות לרכב של האדם, למשל, הלוואה לרכישת רכב חדש, הלוואה לשם רכישת אביזרים מיוחדים לרכב הנדרשים בשל נכות, החזרים על הוצאות הקשורות לאביזרים ברכב ועוד.

מי זכאי לגמלת ניידות?

בכדי להיות זכאים לגמלת ניידות יש לעמוד במספר תנאים:

  • תושבות – על מגיש הבקשה להיות תושב ישראל שגר בישראל. במקרים ספציפיים ייתכן ותינתן הגמלה גם לאזרחים שנמצאים בחוץ לארץ.
  • גיל – הגיל הדרוש הוא בין 3 שנים לגיל 67 (גיל הפרישה). במקרים בהם ישנם באותו בית שני אחים, או אחיות, שהם מתחת לגיל 3 ייתכן ותהיה זכאות לגמלת ניידות גם לפני שימלאו להם, לאחד מהם או לשניים, 3 שנים. בנוסף במקרים מסוימים תוארך גמלת הניידות גם לאחר גיל הפרישה.
  • ועדה רפואית – בכדי להיות זכאים לגמלת ניידות יש לקבל מהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קביעה לאחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות.

מי אינו זכאי לגמלת ניידות?

אנשים אשר יש להם נכות מסוימת ועקב כך הם זכאים:

  • לתשלום בגין אחזקת רכב
  • להשתתפות בהוצאות ניידות
  • לפטור חלקי או לפטור מלא מתשלום מיסים החלים על רכבים

זאת על פי החוקים הרלוונטים: חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981, חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981 וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

כיצד מקבלים גמלת ניידות?

בכדי לקבל את גמלת הניידות יש צורך לעבור מבחנים ובדיקות של הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, הם אלה אשר יתנו את האישור לגמלת הניידות.

בכדי לעשות זאת, יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית ולהצטייד בטופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות וכן יש להצטייד במסמכים נוספים, למשל חוות דעת רפואית וכל שאר המסמכים הרפואיים הרלוונטיים למקרה.

הוועדה הרפואית תדון בכל מקרה לגופו ולאחר שתתקבל ההחלטה של הוועדה באשר לגובה אחוזי המוגבלות, יהיה צורך למלא טופס תביעה להטבות על פי הסכם הניידות ועם אלו לפנות למוסד הביטוח הלאומי ולבקש את גמלת הניידות.

בהגשת הבקשה למוסד הביטוח הלאומי יש לצרף את המסמכים הללו: מכלול המסמכים הרפואיים (אלו שהובאו בפני הוועדה הרפואית ואלו שהומצאו לאחר מכן), אם ישנו רכב – צילום של רישיון הרכב ופוליסת הביטוח של הרכב, צילום של רישיון הנהיגה. אם מגיש הבקשה הוא צעיר מגיל 21 ואין לו רישיון נהיגה, יש להביא אישור לימודים מהמוסד החינוכי. במקרים בהם מגיש הבקשה הוא לא האדם עצמו אלא האפוטרופוס שלו, יש צורך להגיש אישור אפוטרופוס.

גמלת ניידות מסייעת לאנשים בעלי מוגבלות בתנועה, בשל בעיות בגפיים התחתונות, לשפר את איכות חייהם. ההטבות העיקריות שגמלה זו מקנה קשורות ברכב של האדם בעל המוגבלות, בסיוע ברכישה של רכב והתאמתו בעזרת אביזרים לשימוש יום יומי על ידי אדם בעל מוגבלות בניידות.

דילוג לתוכן