תשלום אגרה לועדה רפואית

מי שכושר עבודתו נפגע עקב תאונה, מחלה או אירוע אחר, זכאי להיות מוכר כנכה בביטוח לאומי. ההכרה בנכות עוברת דרך ועדה מיוחדת, ועדה רפואית.

בסמכותה של הועדה הרפואית לקבוע האם האדם איבד את כושר עבודתו ואם לאו. כמו כן לגבי אנשים שנקבע כי כושר עבודתם נפגע, קובעת הועדה את גובה אחוזי הנכות.

בהתאם לגובה אחוזי הנכות נגזרות זכויות רבות ושונות כגון: קצבת נכות למי שכלל אינו מסוגל לעבוד, פטור ממס הכנסה לנכים מעל 90% נכות אשר ממשיכים לעבוד, הנחות ברכישת ואחזקת רכב וכדומה. אין אפשרות לקבל אחוזי נכות ואת ההטבות הנלוות מבלי לעבור דרך הועדה הרפואית.

אילו אנשי מקצוע כוללת הועדה הרפואית והיכן היא מתקיימת?

הועדה הרפואית בביטוח לאומי מורכבת משני חברים: רופא הועדה, שהינו רופא מומחה בתחום הבעיה של האדם המופיע בפני הועדה, ומזכיר הועדה המשמש כנציג הציבור ותפקידו לוודא כי זכויותיו של הנבדק אינן נפגעות.

הרופא היושב בוועדה הינו רופא שאינו עובד אצל ביטוח לאומי, אלא רופא מומחה העובד במרפאה, קליניקה או בית חולים ומופיע בוועדה הרפואית בהזמנת ביטוח לאומי. על המוסד לביטוח לאומי לשלם לרופאים אלה שכר עבור הגעתם לוועדה, ביטול הזמן שלהם וחוות דעתם המקצועית.

תשלום אגרה לוועדה הרפואית

מי שמעוניין להופיע בפני ועדה רפואית בבקשה שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בו כנכה, מתבקש כחלק מהליך הגשת הבקשה לשלם אגרה. גובה האגרה מתעדכן מזמן לזמן ועומד על כ 580 ₪.

מדוע יש לשלם כסף עבור ההשתתפות בוועדה?

לתשלום האגרה כמה סיבות:

  • כפי שתואר לעיל, ביטוח לאומי מזמין לוועדה רופא מומחה אשר מתמחה בתחום הבעיה של החולים המופיעים בפני הוועדה באותו יום. על המוסד לשלם לרופא זה שכר עבור הופעתו בוועדה. עלות קיום הוועדה הינה גבוהה ולכן נדרש הציבור להשתתף בהוצאות אלה.
  • הבעת רצינות – אחת התופעות עמן מתמודד ביטוח לאומי הוא עם אנשים אשר מוזמנים לוועדה הרפואית ואינם מגיעים. במצב שכזה נדרש הביטוח הלאומי לשלם עבור ההוצאות (שכר הרופא והמזכיר) לשווא. על מנת לנסות ולצמצם את התופעה מתבקשים המועמדים לוועדה לשלם אגרה. התקווה היא כי אדם ששילם כסף עבור השתתפותו בוועדה, ויצטרך לשלם שוב אם יבטל הגעתו, יגיע לדיון אליו הוזמן.

איך ניתן לשלם את האגרה?

את טופס תשלום האגרה ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי. את התשלום ניתן לבצע בסניפי הדואר או בסניפי הבנק. אישור התשלום חתום על ידי הבנק הוא מסמך הכרחי כחלק ממסמכי הקבלה לוועדה. ללא אישור תשלום לא יידון עניינו של הפונה באותו יום בוועדה.

אילו מסמכים נוספים יש להגיש לוועדה מעבר לאישור התשלום?

  • יש למלא טופס בקשה לנכות. את הטופס ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
  • יש לצרף אישורים רפואיים עדכניים המתארים את בעייתי של הפונה ואת המגבלות התפקודיות שנגרמו לו בעקבות בעיות אלה.
  • אנשים הפונים בוועדה במטרה להיעזר באחוזי הנכות לשם קבלת פטור ממס צריכים להגיש גם טופס בקשה לפטור ממס וכן טופס אישור מסירת מידע רפואי, המאפשר לביטוח לאומי לדווח על המידע הרפואי שברשותו למס הכנסה לשם מתן ההקלות.

הועדה הרפואית בביטוח לאומי, אם כן, הינה הועדה הקובעת זכאות לנכות וגובה אחוזי נכות. הזכות לכך שעניינו של הפונה יידון בפני הוועדה כרוכה בתשלום.

.

דילוג לתוכן