בקשה לשינוי הרכב ועדה רפואית

הוועדות הרפואיות במדינת ישראל, מחולקות לסוגים שונים ולתתי תחומים בהתאם לסוג הפגיעה ומטרות הבדיקה. הוועדות הרפואיות הנפוצות ביותר הינם וועדות של נפגעי עבודה, המורכבות משלושה רופאים, אשר אחד מהם הינו מומחה בתחום הפגיעה של הנפגע, וועדת נכות כללית.

במישור זה רופא בודד יבדוק את הנכות הרפואית ובהתאם לכך יועמד אם עמד במכלול הפרמטרים גם בפני ועדת אי כושר תיקבע על ידי פקיד התביעות. כמו כן ישנן וועדות רפואיות נוספות מטעם הביטוח הלאומי כמו ועדה לניידות, לשירותים מיוחדים, ילד נכה, נפגעי פעולות איבה ועוד.

למעשה הוועדה קובעת את גובה הנכות בהתאם לכל מקרה. בוועדה של נפגעי עבודה, הוועדה קובעת באיזו מידה נובעת הנכות מן התאונה, ומנכה אחוזי נכות בגין מצב קודם. בוועדות של נכות כללית מביאים בחשבון את מכלול הליקויים שישנם לאדם הנכה במסגרת תאריכים סגורה.

שינוי הרכב ועדה רפואית

הועדה הרפואית הינה למעשה גוף "מעין שיפוטי" ולכן מתוקף עובדה זו, חלים עליה כללים מן המשפט המנהלי וכן מעצם היותה גוף סטטוטורי, חלים עליה גם עקרונות הצדק הטבעי. הוועדות ממונות על ידי שר הרווחה וישנה חשיבות עליונה לכך שהוועדה תהיה עצמאית ובלתי תלויה. לכן, במקרים בהם עולה חשש כלשהו למשוא פנים או לניגוד אינטרסים, הרכב הוועדה ניתן להחלפה בהרכב אחר.

כיצד ניתן לבקש שינוי הרכב ועדה רפואית?

כמו כל גוף שיפוטי, החלטת הוועדה יכולות להיבחן באמצעות בית המשפט, ובמקרה זה, על ידי בית הדין לעבודה מן הפן המנהלי.

לרוב, בית המשפט לא יתערב בהחלטות רפואיות אשר נתקבלו על ידי הוועדה הרפואית, אך מנגד, הוא יבחן את המישור המנהלי, דהיינו האם הרכב הוועדה ענה על מכלולה הדרישות המנהליות שהוא מחויב אליהם מתוקף היותו (כמו למשל חובת ההנמקה), וכמו כן, בית הדין יבחן האם ישנה טעות משפטית בקביעת הוועדה.

בית הדין יבחן אם קרתה טעות משפטית, אך לא יבחן טענות עובדתיות נגד הוועדה למעט חריגים. אחד מן המקרים בהם יכולה להתרחש טעות משפטית היא במקרה בה חברי הוועדה אינם בעלי המומחיות הרפואית הרלוונטית. במקרה זה, יש לבדוק האם הרכב הוועדה מתאים לבדיקת התובע ובמידה ולא, יש להורות על בדיקה מחודשת בהרכב מותאם.

ניתן לשנות את הרכב הוועדה אם לא נתנו לתובע לטעון דבריו, או נעשתה חריגה מסמכות כמו התעלמות מהוראות פסקי דין או הוכחת קיומם של שיקולים זרים.

מקרים נוספים בהם ניתן לבקש שינוי הרכב של ועדה רפואית הינם בתום לב. במקרים בהם רופא אשר טיפל בנפגע משמש כאחד מרופאי ההרכב, או כאלו בהם הרופא נתן חוות דעת למוסד, ניתן לבקש את שינוי ההרכב.

כמו כן, במצבים בהם בוצע שינוי הרכב במהלך הדיון בוועדה ניתן להשיג על כך בפני בית הדין לעבודה אם נגרם מכך עיוות דין. רשימת המקרים בהם ניתן לבקש את שינוי ההרכב אינה סגורה, אלא על המבקש להוכיח כראוי בפני בית הדין כי אכן אירע עיוות דין ומצב לא ראוי על ידי ההרכב הקיים, וכי הצדק מחייב את שינוי ההרכב.

לסיכום

שינוי הרכב של ועדה רפואית יכול להשפיע באופן משמעותי על גובה הנכות ועל סכום התגמולים שיתקבלו לנפגע מן המוסד לביטוח לאומי.

לשם בדיקת אפשרות להגשת בקשה לשינוי הרכב, מומלץ להיוועץ יחד עם גורם מקצועי ומנוסה בתחום, אשר יבחן את מכלול הנסיבות ואת ההרכב הקיים, לשם בחירה אופטימאלית של דרך פעולה עבור הלקוח.

.

דילוג לתוכן