נכות כללית – ועדה רפואית

נכות כללית היא קבוצה גדולה של נכויות אשר קרו לאנשים בעקבות מחלות קשות, בעקבות תאונות דרכים או בעקבות תאונות עבודה.

בתוך קבוצה זו של נכויות ניתן להבחין בנכויות פיזיות או בנכויות נפשיות או בשילוב של שני הסוגים, והכוונה כאן היא לעובדה שאותן הנכויות גרמו למוגבלויות שונות ביכולת התפקוד של האנשים, אם זה בתחום העבודה- הם איבדו את כושר עבודתם או שיכולתם לעבוד נפגעה ועקב כך צומצמה משכורתם, או שהם מתקשים עד מוגבלים לגמרי בעשיית המטלות היומיומיות הפשוטות של החיים כגון רחצה, הלבשה, אכילה, קימה ושכיבה, ניידות בבית ושליטה על סוגרים.

אנשים אשר חשים כי דבר אחד או יותר מהדברים המצוינים מעלה ארע להם, רשאים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך הכרה בנכותם (הם יקבלו אחוזי נכות כללית), ולצורך קבלת קצבת נכות כללית בכל חודש.

התביעה המוגשת עוברת לאגף הנכויות במוסד לביטוח לאומי אשר מזמן את האנשים לעבור ועדה רפואית על מנת לבדוק את מצבם הרפואי אל מול יכולתם התפקודית. במסגרת ועדה רפואית נבדקים האנשים ומתקבלת לגביהם החלטה בנוגע לאחוזי הנכות הרפואית שלהם ולגבי מידת זכאותם לקצבת נכות.

אם הוחלט על ידי רופאי ביטוח לאומי שמגיעים לאדם אחוזי נכות רפואית שעוברים את המינימום הדרוש (40%, 50% או 60% תלוי בסטטוס), ממשיכים לבדוק אותו בהקשר של הנכות ליכולת התפקוד ולאובדן כושר העבודה.

היה והתגלה כי אכן קיימת מוגבלות, האדם זכאי לקבל קצבת נכות כללית. בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי, הוועדה הרפואית מחליטה מה יהיה גובה קצבת הנכות ולמשך כמה זמן היא תשולם לאדם- לתקופה זמנית או לצמיתות.

מחלות ונכויות שדורשות ועדה רפואית

כאמור, כל מחלה או כל ליקוי רפואי יכולים לזכות אנשים בקצבת נכות כללית, לכן כל אדם רשאי לגשת לוועדה רפואית ולהיבדק.

על מנת לקבוע אחוזי נכות כללית נדרש סף מסוים של אחוזי נכות רפואיים. כדי לקבוע נכות כללית יש להיבדק במכון להערכה תפקודית של ביטוח לאומי.

מכון זה הוא ועדה נוספת המורכבת מרופאים, מעובדי שיקום (עובדים סוציאליים ופיזיותרפיסטים) ומפקידי תביעות שבודקים האם אחוזי הנכות הרפואיים אכן משפיעים על הרמה התפקודית של האדם.

כדי לעבור שלב ולהיבדק במכון להערכה תפקודית על התובעים להיות בעלי אחוזי נכות של יותר מ-40%, 50% או 60%.

אחוזי הנכות משתנים בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי שקובעות סטטוסים שונים (עקרות בית, משתכרים).

אנשים אשר קיבלו את אחוזי הנכות הנדרשים במסגרת הבדיקות בוועדה הרפואית, זכאים לקבל קצבת נכות כללית במקרים שאיבדו 50% לפחות מכושר השתכרותם מעבודה או מיכולת התפקוד בעבודות משק הבית (מדובר על עקרות בית חולות).

גובה קצבת נכות כללית ומשך התקופה שבה היא תינתן נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית יחד עם אחוזי הנכות של אובדן כושר עבודה, תוך התייחסות למצבו הנוכחי של התובע ולמצבו בעתיד. אחוזי הנכות הכללית יכולים להיות 60%, 65%, 74% או 100%, ולפיהם ניתנות קצבאות חלקיות או מלאות.

מי זכאי לגשת לוועדה?

המוסד לביטוח לאומי מאפשר לכל אדם החל מגיל 18 ועד גיל הפרישה לפנסיה אשר חלו במחלה או שסובלים ממספר מחלות וליקויים רפואיים, או שנפגעו בתאונת דרכים או תאונת עבודה, לגשת להיבדק בוועדה רפואית.

אותן מוגבלויות פיזיות או נפשיות מהן סובלים האנשים בעקבות המחלות או הפגיעות בתאונות צריכות להשפיע על הרמה התפקודית שלהם או על יכולתם לצאת לעבודה ולהתפרנס כמו בעבר.

אם אכן ישנה השפעה שלילית על היכולות המצוינות, האדם ייבדק מבחינה רפואית, ואם הוא יעבור את הסף הדרוש, ביטוח לאומי ימשיך לבדוק אותו במטרה לקבוע עבורו נכות כללית.

מסמכים שיש להביא לוועדה

אדם שתובע את המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת אחוזי נכות וקצבת נכות כללית לא יכול להסתפק אך ורק במילוי טופסי התביעה אלא עליו לצרף אליהם כל מסמך רפואי, כל טופס בדיקה, כל חוות דעת רפואית, כל צילום ותלושי משכורת אחרונים (במידה שישנם) אשר מתייחסים למחלות, למצב הרפואי וליכולת התפקוד בהווה.

חשוב לזכור שאדם אשר עומד בפני ועדה רפואית לבדו, ללא מסמכים, לוקח סיכון בקשר להחלטות הוועדה, שכן רופאים אינם מסוגלים להסתמך רק על דברים שנאמרים בעל פה, אלא הם חייבים לראות את הדברים כתובים על גבי מסמכים רפואיים או על גבי טפסים אחרים.

אסמכתא כתובה היא תמיד יותר חזקה ממילים שנאמרות בעל פה. רצוי שלא להגיש מסמכים שאינם רלוונטיים לתלונות, אלא להתמקד בעיקר, שכן יותר מדי פרטים לא מתאימים יכולים לעכב את התהליך בוועדה.

.

דילוג לתוכן