נזקים תחושתיים צמיתים בחזה

רשלנות רפואית בהגדלת חזה - נזקים תחושתיים צמיתים בחזהניתוח להגדלת חזה באמצעות שתלים הוא פופולרי מאוד. שתלי סיליקון מוכנסים לחזה כדי להגדיל ולעצב אותו לשביעות רצונן של מטופלות שבחרו בכך. הניתוח מבוצע בהרדמה מלאה.

ניתוח פלסטי, בדומה לכל ניתוח כירורגי כרוך בסיכונים וסיבוכים הנובעים בין היתר מרשלנות. מדובר בזיהומים, הצטלקות לא טובה, דימומים, פגיעה עצבית שעלולה גרום לכאבים תמידיים או לחלופין לאבדן תחושה בחזה.

פגיעה תחושתית בשד אינה שכיחה. עם זאת, קורה שאחרי ניתוח להגדלת חזה מתרחשים שינויים צמיתים בתחושה, והפרעות תחושתיות עלולות להיות בלתי הפיכות.

שינויים תחושתיים צמיתים בחזה

בין הסיכונים המוכרים בניתוחים להגדלת חזה הם שינויים תחושתיים קבועים וצמיתים בחזה. הניתוח עלול לשנות את התחושה בחזה באזור החתך הכירורגי, וגם באזור בית השחי .שינויים תחושתיים עלולים להתרחש משום שהפרוצדורה הניתוחית לא בוצעה באופן מקצועי. בין היתר, הפגיעה מתבטאת בשינוי כללי בתחושה, תחושת נימול, כאבים, וגם העדר תחושה בשד. שינויים בתחושה מתרחשים לאחר שעצב נפגע כתוצאה מטראומה, או נוצר לחץ על עצב.

כאבים שאינם משתפרים – ככלל, כאבים אחרי ניתוח, וגם אחרי ניתוח להגדלת חזה, הם תופעה שכיחה וטבעית. עם זאת כאשר הכאבים הם כרוניים, ממשיכים בעוצמה וללא הקלה, יתכן שנגרם נזק עצבי. במקרה כזה צריך לבדוק אם קמה עילה לתביעת רשלנות רפואית.

שינוי בתחושה פגיעה עצבית באזור החזה ובית השחי עלולה לבוא לביטוי בעדר תחושה צמיתה בחזה או בחלק ממנו. התוצאה עלולה להיות אבדן של תחושה בכל חלקי החזה ובית השחי, או שינויים בתחושה. אם התחושה הרגילה אינה שבה כעבור זמן סביר, הנזק הוא קבוע, ומקרה זה מהווה עילה לתביעת רשלנות.

נזקים צמיתים בחזה – המקרים המוגדרים כרשלנות רפואית

העדר מתן הסכמה מדעת

על פי החוק, קיימת חובת הסכמה מדעת של המטופלת לביצוע הניתוח. הרופא חייב לספק למטופלת מידע אודות הניתוח והסיכונים שבו, וזאת באופן מפורט. באשר לניתוחים פלסטיים קיימת חובת גילוי מוגברת מאחר ומדובר בניתוח מרצון ומבחירה חופשית.

כל הסיכונים צריכים להיות ידועים ומובנים למטופלת במלואם לפני חתימתה על טופס הסכמה מדעת, וכניסתה לניתוח, וחשוב לצייד אותה במכלול המידע בקשר לפרוצדורה, זמן סביר לפני הניתוח. על המטופלת לחתום על טפסי הסכמה מדעת לאחר שקיבלה החלטה לבצע את הניתוח מתוך שיקול דעתה החופשי.

במקרה בו לא מולאה חובת ההסכמה מדעת, ולא ניתן המידע המלא, ובין היתר סיכון לפגיעה עצבית צמיתה, מדובר ברשלנות רפואית, פגיעה באוטונומיה של המטופלת ובאפשרות שלה לשקול באופן רציונלי את הניתוח על אף הסיכונים הכרוכים בו.

העדר הקפדה על שיטת הניתוח

ניתוח להרמת או הקטנת חזה צריך להיעשות על פי פרוטוקול רפואי מדויק ומקצועי. חשוב לציין כי לא תמיד מבוצע הניתוח על ידי מומחים ומוסמכים בכירורגיה פלסטית, ולכן הרבה חוסר ידע או העדר מקצועיות מעורבים בביצוע, מה שעלול לגרום לנזקים ובין היתר לפגיעה עצבית.

טכניקת הניתוח יכולה להשפיע מאוד על התוצאה של הניתוח, ולהקטין את הסיכון לנזק עצבי. במהלך הניתוח הרופא מכניס שתלים של סיליקון מתחת לבלוטות השד או לשריר החזה, וטכניקת החתך והכנסת השתל משמעותיים מאוד. יש לתת את הדעת לחשיבות המיקום של השתל (מתחת לשריר החזה או אחרת), ויש לכך משמעות בכל הקשור לפגיעה או אי פגיעה בקצות העצבים.

השיקולים להגשת תביעת רשלנות רפואית בשל נזקים תחושתיים צמיתים בחזה בעקבות ניתוח להגדלת חזה, מתבצעים בהתאם לקביעה אם שיטת הניתוח בוצעה על פי קנה מידה מקובל בתחום, ובאופן מקצועי.

מעקב רשלני – העדר מעקב אחרי המטופלת שעברה ניתוח להגדלת חזה עלול להיחשב למעשה רשלני. תלונות לגבי העדר תחושה או לחלופין כאבים יכולים להיחשב לתופעת לוואי שחולפת, עם זאת, חשוב מאוד לתת את הדעת למצבה של המטופלת ולעקוב אחרי מצבה הרפואי ותחושותיה ולא להתעלם משום תלונה.

יעוץ משפטי – במקרה של חשש לרשלנות רפואית, חשוב להיוועץ עם מומחה בתחום, ועם עורך דין מקצועי. לבדוק אם קיימת עילה לתביעת רשלנות. במסגרת התביעה יש להוכיח מעשה רשלני שנגרם בשל אי עמידה בסטנדרט, נזק, וקשר סיבתי בין הרשלנות והנזק.

אולי יעניין אותך גם:

רשלנות בהחלפת שתלי סיליקון

רשלנות רפואית קרע בקופסית

דילוג לתוכן