מס הכנסה – ועדה רפואית

מס הכנסה מעניק פטור מתשלומי מס במקרים מיוחדים עבור אנשים בעלי נכויות רפואיות של 90% ויותר או עבור אנשים עיוורים (בעלי תעודת עיוור).

אדם נכה שלא עונה על תנאי הזכאות ההתחלתיים אולם עבר אירוע רפואי כלשהו או שמצבו הבריאותי הוחמר, זכאי לפנות אל הוועדה הרפואית של מס הכנסה אשר נערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ועדה זו קובעת אחוזי נכות ובה מתקבלות החלטות לגבי הזכאות לפטור מתשלומי מס הכנסה.

ההכנסות שעליהן אפשר לקבל את הפטור ממס הן ההכנסות שיש בידי הנכים מעבודתם (משכורת). במקרים שבהם הנכים לא מצליחים להגיע להכנסה השנתית המינימלית אותה קבע החוק, יינתנו אישורים מיוחדים לפטור מתשלומי מס הכנסה עד לגובה תקרה מסוימת, גם אם ההכנסה לא מגיעה ממשכורות מעבודה.

לאן לפנות וכיצד?

על מנת לקבל זימון להיבדק בוועדה רפואית לצורך פטור מתשלומי מס הכנסה, על האנשים לשלוח מספר מסמכים בדואר רשום אל פקיד השומה אשר יושב במס הכנסה שבאזור המגורים או להגיש את הבקשה באופן ידני בשעות קבלת הקהל.

אחרי שפקיד השומה מקבל את כל הטפסים הוא שולח הפניה לביטוח לאומי לוועדות הרפואיות בצירוף שובר אגרה על סכום של 560 שקלים (משולם על ידי מגיש הבקשה). להלן המסמכים שיש להגיש:

 • טופס 1516 – הטופס נקרא "בקשה לפטור ממס על רקע נכות".
 • טופס 169 א – הטופס נקרא "בקשה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה". את הטופס צריך למלא מתחילתו ועד סופו ולציין מפורשות אודות המחלות והליקויים הרפואיים מהם סובל בהווה או סבל בעבר האדם שמגיש את הבקשה.
 • טופס 169 ב – הטופס נקרא "ויתור סודיות רפואית".
 • שובר חתום על ידי הבנק על תשלום אגרה לביטוח לאומי. את השובר אפשר להשיג במשרדי השומה של מס הכנסה. נכון לשנת 2012 עומדת האגרה על סכום של 560 שקלים.
 • מסמכים רפואיים וחוות דעת בהקשר למצב הרפואי של האדם המבקש פטור ממס.

חשוב לזכור כי המוסד לביטוח לאומי לא מקבל כל בקשות לזימון לבדיקות בוועדות רפואיות לפטור ממס הכנסה מבלי שיצורפו להן טופסי ההפניה מרשות המיסים, ולכן על מבקשי הפטור לפנות לפניות הציבור של רשות המיסים ולבקש את הטפסים הנדרשים.

אדם שהגיש בעבר תביעה לפטור ממס הכנסה רשאי להגישה שוב במשרד השומה, אם מצבו הבריאותי הוחמר. במקרה כזה משרד השומה הוא שאחראי על העברת הטפסים הנדרשים אל המוסד לביטוח לאומי.

אפשרות נוספת היא לפנות ליועץ מס / רואה חשבון או חברה מקצועית המתמחה בהחזרי מס על מנת לקבל טיפול מקצועי בבקשה לקבלת פטור ממס וקבלת החזרים בגין שנות העבר.

זכאות לפטור ממס הכנסה

אנשים בעלי הכנסות חודשיות שנקבעו להם בוועדה הרפואית אחוזי נכות בגובה של 100% או של 90% מפגיעות באיברים, זכאים לפטור מתשלומי מס בהתאם לאחד החוקים שלהלן:

 • חוק הנכים- שיקום ותגמולים.
 • חוק לפיצוי נפגעי גזזת.
 • חוק התגמולים לנפגעי איבה.
 • חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • חוק נכי המלחמה בנאצים.
 • חוק הביטוח הלאומי- ביטוח אימהות, ביטוח נפגעי עבודה וביטוח נכות.

ועדה רפואית בביטוח לאומי

על פי החומר הרפואי שהוגש לביטוח לאומי על ידי מס הכנסה לגבי תובע מסוים, המוסד מזמן אותו להיבדק במסגרת ועדה רפואית.

התהליך בוועדות הרפואיות אורך זמן ממושך, בדרך כלל מספר רב של חודשים, כאשר בתום התהליך המוסד לביטוח לאומי שולח את ההחלטות שהתקבלו אל התובע.

במקרים שבהם הוועדה הרפואית בביטוח לאומי קבעה אחוזי נכות רפואית בגובה של 90%, פקיד השומה במס הכנסה ינפיק אישור שנקרא "קביעת אחוזי נכות לפי 9 (5) לפקודת מה הכנסה", שמהווה למעשה אישור רשמי לפטור מתשלומי מס הכנסה.

.

דילוג לתוכן