מבחני ועדה רפואית

ועדה רפואית בביטוח לאומי היא הגורם הבלעדי אשר בסמכותו לקבוע האם אדם כשיר או לא כשיר לעבודה. במידה והועדה מוצאת כי האדם אינו כשיר לעבודה בסמכותה לקבוע לו אחוזי נכות ואת הזכאות לקצבת נכות.

עבור אנשים שחלו ואשר כושר עבודתם נפגע השלב של ההופעה בפני הועדה הרפואית הינו שלב חשוב מאד.

על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה מעיינים חברי הועדה במסמכים רפואיים אותם מביא עמו המטופל. כמו כן מבצע רופא הועדה בדיקות שונות למטופל.

ישנם מקרים בהם הרופא חש כי אינו יכול לקבל החלטה על סמך המידע שברשותו והוא מבקש מהמטופל לעבור מבחנים ובדיקות נוספות.

אילו מבדקים ובדיקות כוללת הועדה הרפואית בביטוח לאומי?

הועדה עורכת כמה בדיקות:

1 . חברי הועדה מעיינים בחומר הרפואי אודות מחלתו של המטופל אשר נשלח אליהם עוד לפני הדיון בוועדה. מן החומר הם לומדים על בעייתו של המטופל, משך המחלה, הטיפולים שעבר, מצבו היום, הפרוגנוזה הרפואית לגביו (מה צופים הרופאים המטפלים לגבי סיכויי ההחלמה או מידת הפגיעה בתפקודו של המטופל עקב המחלה), ועד כמה פוגעת המחלה בתפקודו היום יומי.

2 . לאחר שהמטופל נכנס לחדר הוועדה הוא עונה על שאלותיו של רופא הוועדה. הרופא ישאל אותו על מצבו ועל המגבלה שנגרמה לו עקב המחלה או התאונה. בשלב זה גם יכול המטופל להוסיף פרטים נוספים שאינם מופיעים בחומר המצורף.

3 . בדיקה גופנית: ישנם מצבים בהם מוצא הרופא לנכון כי עליו לערוך בדיקה גופנית למטופל על מנת להבין את מידת הפגיעה שלו. הוא עשוי לערוך בדיקה גופנית, בדיקה של המקום הפגוע, בדיקה בה יבקש מהמטופל לבצע פעולות שונות כדי להתרשם מתפקודו וכדומה.

מבחנים ומבדקים שעשויה הועדה לבקש מעבר לבדיקות הנערכות במסגרתה

במצבים מסוימים עשוי הרופא בוועדה להתרשם כי חסר לו מידע על מנת לגבש את החלטתו. במצבים אלה הוא עשוי לבקש מן התובע לערוך בדיקות או מבחנים נוספים לפני קבלת ההחלטה בעניינו. מבדקים אלה עשויים לכלול:

  • שליחת המטופל לבדיקות נוספות במעבדה או במכונים שונים לשם קבלת תוצאות עדכניות או לשם השלמת בדיקות שלדעת הרופא צריכות להתבצע ועדיין לא בוצעו.
  • שליחת המטופל לרופא מומחה נוסף מחוץ למסגרת של ביטוח לאומי כדי לקבל חוות דעת נוספת באותו עניין או כדי לקבל חוות דעת של מומחה שעדיין לא בדק את המטופל. (לדוגמה: חולה שנבדק על ידי אורטופד, אך הרופא בוועדה סבור שעליו להיבדק גם על ידי פסיכיאטר).
  • הזמנת המטופל לוועדה רפואית נוספת בביטוח לאומי אשר בראשה ישב רופא מומחה מתחום אחר, ואשר לדעת רופא הוועדה הנוכחית חוות דעתו חשובה ביותר.
  • שליחת המטופל לעריכת מבדקי תפקוד או המצאת טפסים המסכמים מבדקי תפקוד כגון טופס תפקודי מרופא המשפחה.
  • דרישה לקבלת מסמכים נוספים החסרים, לדעת רופא הוועדה, בתיקו של המטופל.

מה קורה במידה והתובע אינו מבצע את המבחנים והמבדקים הנדרשים על ידי הוועדה הרפואית?

אדם התובע את ביטוח לאומי בתביעת נכות חייב לעבור את כל השלבים ולבצע את כל הנדרש ממנו במסגרת התהליך.

במידה והתובע אינו ממלא אחר הוראות הוועדה, גם לאחר שקיבל תזכורות לכך, תביעתו עלולה להידחות, והוא ייאבד את זכותו להכרה בנכות על כל הזכויות וההטבות הנגזרות מהכרה זו.

חשוב לזכור כי בקשות הוועדה לבדיקות או מבחנים אינן ניתנות מתוך כוונה ביורוקרטית של הטרדת התובע, אלא משיקולים מקצועיים לשם קביעת אחוזי נכות.

פעמים רבות העמקה במצבו של המטופל עשויה לפעול לטובתו בכך שהכרה בכל מגבלותיו תסייע לו לקבל את מקסימום אחוזי הנכות המגיעים לו.

חשוב למלא בדייקנות אחר הוראות והנחיות הוועדה הרפואית.

אולי יעניין אותך גם:

מהי ועדה להפסקת הריון? וכיצד יש להיערך לדיון בוועדה?

.

דילוג לתוכן