ועדה רפואית לחולי סרטן

מחלת הסרטן הינה שם כללי מאוד לקבוצה רחבה של מחלות המתפתחות על ידי גידול של תאים סרטניים הפוגמים במערכת התפקודית של הגוף ובאזורים שונים בתוכה. דרך הטיפול משתנה ממקרה למקרה אך הינה ארוכה הכוללת טיפול תרופתי ומעקב צמוד. יש לציין כי לעיתים מחלת הסרטן נובעת מן אירוע או פגיעה בעבודה. במקרה זה זכויות החולה ייבחנו דרך פגיעה בעבודה הגורמת לנכות.

זכויות רפואיות לחולי סרטן מן המוסד לביטוח לאומי

חולים במחלת הסרטן זכאים לזכויות רפואיות מן המוסד לביטוח לאומי, כשהעיקרית ביניהם הינה קצבת נכות כללית הניתנת במידה וניכרת ירידה בכושר ההשתכרות עקב המחלה.

ירידה זו קורה בדרך כלל עקב החמרה במצב הגידול או שימוש ממושך בטיפולים כימותרפיים אינטנסיביים שאינם מאפשרים ניהול עבודה תקין.

הקצבה יכולה להינתן באופן זמני לאורך המחלה באופן מלא, ואף לאחר סיום הטיפולים במסגרת מצומצמת יותר תחת נכות זמנית.

כמו כן זכאי החולה לקצבת שירותים מיוחדים במידה ומתעוררת הזדקקות כדוגמת חולים המקבלים טיפולים כימיים.

יש לציין כי הפנייה לקבלת הזכאות יכולה להיעשות ע"י מילוי טופס של הרופא המטפל במטרה להקל על חולי הסרטן. עם זאת בקשה להכרה באחוזי נכות לקבלת שירותים מיוחדים מחייבת הופעה בפני הוועדה בביטוח לאומי.

למידע נוסף על כל הזכויות המגיעות לחולי סרטן – לחצו כאן

הוועדה הרפואית לחולי סרטן

קביעת אחוזי הנכות למחלת הסרטן, הן בעקבות פגיעה בעבודה והן ממקור תחלואתי, תיקבע על ידי בדיקת מומחה רפואי הנקרא "פוסק רפואי" במסגרת ועדה רפואית המזמנת את חולה הסרטן לבדיקה.

בשילוב תקנות המוסד לביטוח לאומי המפרטים את אחוזי הנכות בהתאם לכל ליקוי ומידת חומרתו, יחד עם הממצאים וחוות דעתו של המומחה, תיקבע הנכות וממנה תיגזר סכום הקצבה.

יש לפרט בפני הרופא את הפגיעות הרלוונטיות ואת האזורים הבעייתיים. המומחה הרפואי נעזר בהגדרות המנויות בתקנות המוסד לביטוח לאומי לשם קביעתו.

בהקשר זה יש לציין כי יש לקחת בחשבון את חוק לרון שהוקם לשם בחינת שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה ולכן על פי דרגות אי הכושר שנקבעו בתיקון בחוק (4 דרגות אי כושר) שירותי השיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי יסייעו ויתנו אף קצבת עידוד לשם הגדלה של ההכנסה הכוללת. יש לעמוד בתנאי הזכאות הכוללים נכות רפואית של 60% לפחות וכן תנאים נוספים המפורטים בחוק.

חשוב לציין כי ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית בפני וועדת עררים בתוספת נימוקים בכתב, וכן ניתן לערער על החלטתם הסופית של ועדת העררים בפני בית הדין לעבודה בשאלות הנושאות אופי משפטי בלבד.

ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי וצורכי מס הכנסה

מעבר לוועדה הרפואית המרכזית שתיארנו לעיל, ישנה ועדה נוספת לשם בחינת פטור ממס הכנסה. כיום ישנם כ200,000 חולי סרטן שכמחצית מהם עוברים טיפולים כימותרפיים המזכים בהטבות והקלות שונות. על פי אישור של ועדת המיסים, חולי סרטן זכאים לקבל פטור ממס הכנסה אשר יכול להגיע על פי אחוזי נכות, כל שבמידה ונקבע 100% נכות עקב מחלת הסרטן, ניתן לקבל פטור מלא ממס הכנסה.

יש לציין כי הליך זה מותנה בעמידה מול ועדה רפואית שתאשר את הפטור. ועדה זו של הביטוח הלאומי לצורכי מס הכנסה שונה מן הועדה הרפואית הרגילה של המוסד לביטוי לאומי.

ניתן לסכם ולומר כי חולי סרטן על סוגיהם השונים, זכאים לקבל קצבת נכות בהתאם לרמת חומרת המחלה השוכנת בגופם.

אבחנה זו תיקבע בכפוף לבדיקה של הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי שיבחן את ירידת כושר ההשתכרות ואת חוסר התפקוד לשם קביעת אחוזי הנכות בגין הסרטן..

דילוג לתוכן