ועדה רפואית לנכות נפשית

נכות נפשית הינה שם כולל למסגרת רחבה של הפרעות ומחלות נפשיות, המוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי במצב רפואי המקנה נכות. הנכות יכולה להיגרם עקב גורם תחלואתי או עקב אירוע שנגרם מעבודתו של האדם. בדיקת הנכות נעשית על ידי גורמים מומחים בתחום הנפשי.

קשת הנכויות הינה מאחוזים בודדים בהפרעות קלות כדיכאון אשר לא מפריע בתפקוד היום יומי וכלה במחלות נפשיות קשות אשר מצריכות טיפול מסיבי וממושך הפוגם באורח החיים ובכושר העבודה. דרכי הטיפול מגוונות ומשתנות בהתאם לחומרת וסוג המחלה.

זכויות רפואיות של נכה נפשית מן המוסד לביטוח לאומי

חולה הסובל ממחלה נפשית יכול לקבל הכרה מן המוסד לביטוח לאומי ולזכות בקצבות נכות שונות עקב אי תפקודו. לא אחת, הפגיעה הנפשית לסוגיה משבשת את ההתנהלות התקינה (ואף במקרים חמורים מחייבת השגחה או אשפוז ממושך) ובכך מגבילה את כושר העבודה באופן ניכר. הפגיעה יכולה להיעשות במסגרת כללית שתזכה בקצבת נכות כללית, או עקב אירוע טראומטי בעבודה אשר ייכנס תחת פגיעה נפשית כתוצאה מתאונת עבודה או מפגיעה בעבודה.

ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי-נכות נפשית

המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבאות עבור נכות נפשית בכפוף לקביעותיו כי אכן המטופל סובל בנכות נפשית המוגדרת בתקנות המוסד. לשם כך מזמן המוסד לביטוח לאומי את התובע אל ועדה רפואית המורכבת ממומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי הנקרא "פוסק רפואי".

המומחה הפסיכיאטרי בוחן על פי פרמטרים שונים את התנהגותו של התובע ולאור התוצאות והמבחנים, יחד עם הממצאים הרפואיים המצורפים אליו, קובע המומחה את דרגת הנכות של התובע באם ישנה. גודל דרגת הנכות משפיע במישרין על גודל הקצבה באם תינתן.

עדכון הנחיות הוועדה לבחינת נכות נפשית

יש לציין כי בחודש פברואר 2012 נערכו עדכונים בפרק הרביעי לתקנות הביטוח הלאומי בכל הנוגע לבחינת נכות נפשית כתוצאה מפגיעה בעבודה.

הפרק הנקרא "מחלות נפש תגובות והפרעות נפשיות" מחלק את הליקויים הנפשיים למס' קטגוריות בסיסיות. הראשונה-מקטלגת את ההפרעות הנפשיות האורגניות הכוללות בעיקר סכיזופרניה, בעוד החלק השני מדבר על הפרעות חרדה והפרעות תלויות דחק שונות. הפגיעה הנפשית תיקבע על פי הפגיעה בתפקוד וכושר ההשתכרות.

לדוגמא: בעוד הפרעה דיכאונית חוזרת הינה בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה, ייקבע 0% נכות, אך החמרה באותו מצב הגורם ל"הפרעה אקטיבית פעילה עם הפרעה קשה מאוד בתפקוד הנפשי החברתי" תזכה ב70% נכות עקב הגבלה קשה של כושר העבודה.

ערעור על החלטות הועדה

בדומה לנכות פיסית, במידה ולא נחה דעתו של הסובל מן הנכות הנפשית מן תוצאות הועדה הרפואית, הוא יהיה רשאי לגשת בערר אל ועדת עררים המשמשת כערכאה גבוהה יותר מן הועדה הרפואית.

יש להגיש את הערר אל הועדה בתוספת נימוקים בכתב תוך 60 יום מקבלת ההחלטה. החלטת ועדת העררים הינה סופית ויכולה להעלות או להוריד את החלטות הועדה או לשלוח הנחיות לקביעה מחודשת.

עם זאת, ניתן לפנות לבית הדין לעבודה לאחר החלטת ועדת העררים בנושאי פרשנות חוק וסוגיות משפטיות בלבד על ידי נימוקים בכתב.

לסיכום ומסקנות

נכות נפשית הינה נכות לכל דבר ועניין ואינה שונה בדרך התייחסותה מן המוסד לביטוח לאומי כבכול נכות פיסית אחרת.

חולה הסובל מנכות נפשית כלשהי אשר משפיעה באופן ישיר על חייו ופוגעת בכושר השתכרותו ותפקודו התקין, יכול להגיש תביעה אל המוסד לביטוח לאומי אשר תבחן את נכותו הנפשית באמצעות זימונו לוועדה רפואית בודקת.

.

דילוג לתוכן