הגשת תביעת רשלנות רפואית – כיצד מגישים?

איך מגישים תביעת רשלנות רפואית כל אדם אשר נפגע מטיפול רפואי רשלני, יכול להגיש תביעת פיצויים לבית המשפט. במסגרת כתב התביעה, ידרוש הנפגע פיצוי כספי על כל הנזקים שנגרמו לו, בעקבות הטיפול הרשלני שקיבל: הוצאות רפואיות, אובדן יכולת השתכרות, עוגמת נפש, קיצור תוחלת החיים וכיוצא בזה.

תביעת רשלנות רפואית, תוגש באמצעות עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית, כאשר רצוי לפנות לעורך דין בעל ניסיון בייצוג תובעים, אשר נפגעו מרשלנות רפואית באותו תחום רפואי.

ככלל, תביעת רשלנות רפואית מתיישנת כעבור שבע שנים ולכן, אין להשתהות בהגשת התביעה ויש לפנות לייעוץ משפטי, בסמוך ככל האפשר להתרחשות האירוע הרשלני, או גילוי הנזק שנגרם בעקבות הטיפול הרשלני.

איך מגישים תביעת רשלנות רפואית?

התהליך מתחלק לארבעה שלבים מרכזיים. ראשית, איסוף התיעוד הרפואי מהמוסדות הרפואיים השונים, בהם טופל הנפגע. שנית, העברתם אל המומחה הרפואי, לכתיבת חוות דעת ראשונית. שלישית, ניסוח כתב התביעה, רביעית, קבלת חוות הדעת המלאה מהמומחה הרפואי והגשת התביעה.

איסוף התיעוד הרפואי

המסמכים הרפואיים של הנפגע, מהווים את הבסיס הראייתי לכתיבת חוות הדעת, אשר תתמוך בטענה כי הנפגע קיבל טיפול רפואי רשלני, שאיננו תואם את סטנדרט הטיפול הסביר. על כן, משימתו הראשונה של עורך הדין המטפל בתיק, היא לוודא כי יש בידיו את כל התיעוד הרפואי.

לעיתים, לנפגע יש תיק מסמכים מלא אך בחלק ניכר מן המקרים, ישנם מסמכים חסרים כמו תוצאות של בדיקות, אבחנות וכיוצא בזה. את כל אלו יש להשלים על ידי שליחת בקשה בכתב אל המוסדות הרפואיים הרלוונטיים.

ישנם מקרים בהם, הוסיף הרופא חטא על פשע ולא ניהל רשומה רפואית מסודרת. מצב זה, פוגע ביכולתו של המטופל שנפגע, להוכיח את תביעתו. החוק מכיר בבעייתיות הזו ולכן, נתן בידי בתי המשפט, סמכות להעביר את נטל השכנוע, כולו או חלקו, אל כתפי הנתבע, במקרים שבהם החוסר בתיעוד הרפואי, פוגע באופן ממשי ביכולת התובע להוכיח את רשלנות הנתבע. המשמעות היא, כי על הנתבע יהיה להוכיח כי הטיפול שנתן, לא היה רשלני ועמד בסטנדרט הטיפול הסביר.

חוות דעת ראשונית

עורך הדין מעביר את התיק הרפואי אל המומחה הרפואי, על מנת לקבל ממנו חוות דעת ראשונית, האם מדובר בטיפול רשלני, או שמא הנתבע נהג על פי סטנדרטים מקובלים.

כמו כן, עליו להסיק מן התיעוד הרפואי כי הנזקים מהם סובל הנפגע, הם אכן תוצאה של הטיפול הרשלני ולא יכלו להיגרם מאירוע אחר. סבר המומחה הרפואי כי התנהגות הרופא הייתה בלתי סבירה וכי יש קשר סיבתי בין הטיפול לנזק, ניתן להגיש את התביעה.

ניסוח כתב התביעה

עורך הדין מתאר בכתב התביעה, את אופן השתלשלות האירועים, מתחילתם ועד למועד הגשת התביעה וממחיש את הטעויות שעשה הנתבע בטיפולו בתובע. כתב התביעה מפרט את הנזקים שנגרמו לתובע ובגין כל אחד מהם, דורש פיצוי כספי מתאים.

שוויה של התביעה, קובע גם את סמכותו של בית המשפט אליו תוגש התביעה, בית המשפט השלום, המוסמך לדון בתביעות ששווין הוא עד 2.5 מיליון שקל, או בית המשפט המחוזי, אשר ידון בתביעות מעל סכום זה.

קבלת חוות דעת מומחה והגשת התביעה

חוות הדעת הרפואית היא הראייה המרכזית בתביעת רשלנות רפואית ועל בסיסה יחליט בית המשפט, האם לקבל או לדחות את התביעה. כמו כן, לחוות הדעת יש משקל רב בקביעת גובה הפיצוי שיקבל הנפגע, משום שהיא מעידה על חומרת הנזקים שנגרמו לתובע.

בשל חשיבותה של חוות הדעת, עורך הדין המייצג את התובע הנפגע, יפנה אל מומחה רפואי בכיר, בעל שם בתחומו ובעל ניסיון רב בכתיבת חוות דעת, מומחה אשר בתי המשפט רואים את דעתו המקצועית כמהימנה.

נציין, כי כאשר נזקי התובע שייכים לתחומי רפואה שונים, יש צורך בדרך כלל, להגיש חוות דעת נפרדת בכל תחום, אשר תעיד על רשלנות הטיפול ועל הקשר הסיבתי בינה לבין הנזק של הנפגע.

דילוג לתוכן