רשלנות רפואית הגדלת חזה דליפות השתל

רשלנות רפואית בדיקת ממוגרפיהניתוח להגדלת חזה נחשב לאחד הניתוחים המבוקשים ביותר בתחום הרפואה הפלסטית, כאשר נשים רבות ואף נערות צעירות, בוחרות לבצע את הניתוח על מנת לשפר את הופעתן החיצונית.

בניתוח הגדלת חזה, כמו בכל ניתוח, קיימים סיכונים מסוימים, אחד מהם הוא דליפה של השתלים.

זהו מצב שבו נוצר קרע בשתל, ממנו נוזל הסיליקון, חומר המילוי. מלבד כאב רב הנגרם למנותחת כתוצאה מן הקרע, מגע של הסיליקון עם הגוף, עלול לגרום לנזקים כבדים אחרים, כגון כאבי מפרקים, תשישות חמורה ודלקת בבלוטת התריס.

דליפה של השתלים היא סיכון ידוע ומוכר בניתוח הגדל חזה והוא יכול להתרחש גם בנסיבות בהן בוצע הניתוח במקצועיות מלאה. אולם ישנם מקרים בהם דליפת השתל היא תוצאה של רשלנות רפואית מצד המנתח. במצב זה, ניתן היה למעשה למנוע את הדליפה (ואת הנזקים שבעקבותיה) לו המנתח היה פועל בהתאם לסטנדרט הטיפול הסביר.

המנתח התרשל בביצוע הניתוח

רשלנות רפואית במהלכו של ניתוח להגדלת חזה, עלולה לגרום לנזקים רבים למנותחת, אשר לא היו מתרחשים לולא רשלנות המנתח. אחד מהם הוא דליפה של השתל, נזק אשר מלבד כאבים עזים, עלול לגרום למנותחת לנזקים רבים נוספים, כפי שפורט לעיל. דליפה של השתלים במסגרת הניתוח, יכולה לקרות בין היתר בשל אחד או יותר מאלו: בחירה שגויה של סוג השתל, בחירה לא נכונה של גודל השתל, בחירה לא מתאימה של מיקום החתך וביצוע לא זהיר שלו.

ביצע המנתח אחד או יותר מאלו, אם במעשה או אם במחדל, חרג הוא מסטנדרט הטיפול הסביר ועל כן, המנותחת תהיה זכאית להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ולקבל פיצוי בגין כל נזקיה.

רשלנות רפואית בשל אי הסכמה מדעת

כאמור מעלה, דליפה של השתלים עלולה להתרחש עקב רשלנות המנתח במהלך הניתוח עצמו, אולם לא בהכרח. לעיתים, הרשלנות הרפואית באה לידי ביטוי בשלב שלפני הניתוח, כאשר המנתח לא מילא את חובתו לקבל הסכמה מדעת. במה דברים אמורים?

על פי חוק, מחויב המנתח לתת למנותחת, את כל המידע הרפואי אודות הניתוח, בדגש על הסיכונים שבניתוח. עליו לפרט בדבר כל סיכון, חומרתו וסיכוייו, לוודא כי המנותחת הבינה את ההסבר כראוי ואז להחתימה על טופס הסכמה לניתוח. דליפת השתלים הוא אחד הסיכונים המרכזיים בניתוח להגדלת חזה וכאשר המנתח לא יידע את המנותחת בדבר סיכון זה, או לא ווידא כי היא מבינה אותו, הרי שחרג מחובתו לקבל הסכמה מדעת לניתוח. היה ונגרם למנותחת נזק עקב דליפת השתל וניתן להוכיח כי לו ידעה על האפשרות שיתרחש, הייתה בוחרת שלא לעבור את הניתוח, תוכל היא להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בשל אי הסכמה מדעת.

פיצוי כספי בגין הנזקים

דליפת השתלים במסגרת ניתוח להגדלת חזה, אשר התרחשה בשל רשלנות רפואית, מזכה את המנותחת שנפגעה, בפיצוי כספי בשל כל הנזקים שנגרמו לה. למרבה הצער, מדובר לא פעם בנזקים חמורים מאוד, הן גופניים – פיזיים והן נפשיים. לשם קבלת הפיצוי, יש להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית, באמצעות עורך דין המתמחה בתחום זה.

סכום הפיצוי נקבע בהתאם להיקף הנזק, סוגו וחומרתו, כאשר החלק הארי של התביעה מתמקד לרוב בפגיעה הפיזית הכוללת נזקים גופניים ארוכי טווח, לעיתים נזקים בלתי הפיכים. במצב זה רשאית הנפגעת לדרוש פיצוי כספי בגין ההוצאות הרפואיות הרבות שנדרשה להן, לרבות ניתוח מתקן, פיצוי בגין כושר עבודה וכיו"ב. בד בבד, ניתן לדרוש פיצוי בגין הרכיב הנפשי, הבא לידי ביטוי בין היתר בעוגמת נפש רבה, באובדן הנאות החיים, פגיעה בשגרת החיים וכדומה.

דילוג לתוכן