רשלנות רפואית – קורפוס קלוסום

רשלנות רפואית – קורפוס קלוסוםקורפוס קלוסום (Corpus callosum) או כפיס המוח הוא מבנה מיוחד המצוי במוחם של רוב היונקים לרבות בני אדם המהווה מעין גשר בין שני חלקי המוח. במהלך סקירת המערכות הראשונה עדיין לא ניתן להדגים את הקורפוס קלוסום, אך ניתן להדגים את התחלת ההתפתחות שלו כבר החל מהשבוע השמונה עשר. עם זאת, קיימת עדיפות לבדיקתו בין השבוע העשרים ושניים לשבוע העשרים וארבעה.

במקרים מסוימים, הקורפוס קלוסום יכול להתפתח באופן תקין ולפיכך להיראות תקין בבדיקה שנערכת בין השבוע העשרים ושניים עד העשרים וארבעה, אך בשלב מאוחר יותר הוא נסוג והופך להיות קטן ובשלב מאוחר יותר למנוון (אטרופי או דיספלסטי). הליקויים השונים שיכולים להתרחש בקורפוס קלוסום הם למשל אי הופעה שלו או אי התפתחות שלו, מבנה לא תקין וקורפוס קלוסום דק, קצר ומנוון בחלקו או במלואו.

מה המשמעות של קורפוס קלוסום לא תקין?

במידה והקורפוס קלוסום אינו תקין, אך זהו הממצא היחיד הניתן לאבחון, הרי שהתינוק יסבול מעיכוב התפתחותי קל ובעיות קואורדינציה בלבד. עם זאת, ביותר משמונים אחוז מהמקרים לא מדובר על ממצא יחיד כי אם על ממצא הנלווה לממצאים נוספים במערכת העצבים המרכזית ו/או במערכות נוספות. כאשר מדובר על בעיה בקורפוס קלוסום הנלווית לבעיות נוספות אחרות, התינוק יסבול מפיגור שכלי וממגוון בעיות נוירולוגיות נוספות.

יש לציין כי במידה ומאובחן קורפוס קלוסום עבה במיוחד, גם בהיעדר מומים במבנה המוח, לא אחת מתגלה כי התינוק בא לעולם כשהוא סובל מפיגור שכלי.

מה יש לעשות במידה ומתגלה כי ישנה בעיה בקורפוס קלוסום?

על מנת לאבחן בעיות התפתחות בקורפוס קלוסום יש להשוות את האורך והעובי שלו לאורך ולעובי של הקורפוס קלוסום הממוצע בהתאם לגיל ההריון. לאחר שנאספו נתונים רבים בנושא, הצליחו לייצר טבלה שבה רשומים נתונים הנוגעים לאורך הממוצע ולעובי הממוצע של הקורפוס קלוסום בהתאם לשבוע ההריון. כך לדוגמה העובי הממוצע של הקורפוס קלוסום בין השבוע הארבעים לשבוע הארבעים ואחד הוא 2.6 ס"מ וסטיית התקן היא 0.5 ס"מ.

במקרים בהם נמדד עובי הנמוך בשתי סטיות תקן לפחות מהעובי הממוצע, ניתן לקבוע כי ישנו ממצא פתולוגי הדורש התייחסות. ההתייחסות צריכה לבוא לידי ביטוי בבדיקות הריון נוספות, כשבין היתר מדובר על בדיקת הצ'יפ הגנטי ובדיקת מי שפיר שמטרתן לאתר מומים כרומוזומליים וגנטיים בעובר. במידה ומתגלה כי ישנה בעיה מסוימת עם הקורפוס קלוסום, חשוב לערב בתמונה אנשי מקצוע המתמחים באבחון מחלות גנטיות ותסמונות גנטיות בעובר ולנסות לאתר מומים נוספים.

רשלנות רפואית באבחון קורפוס קלוסום לא תקין

הרשלנות הרפואית יכולה לבוא לידי ביטוי בהקשר זה בשלושה אופנים מרכזיים להלן:

  • מדידה לא תקינה של הקורפוס קלוסום.
  • חישוב לא נכון של גיל ההריון ובעקבות זאת חוסר יכולת להבחין כי אורכו או עוביו של הקורפוס קלוסום לא תקין.
  • אי מדידה של הקורפוס קלוסום.

כל אחד ואחד מהמצבים האלו יכול לגרום לפספוס הממצא החשוב ולפיכך כל אחד ואחד מהמצבים האלו יכול בהחלט להוות עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בהתייחסות לממצא של קורפוס קלוסום לא תקין

גם במקרים שבהם הממצא התגלה והרופא המאבחן הבין כי הקורפוס קלוסום לא תקין, עדיין ייתכן כי קיימת עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאין די באבחון הממצא. כפי שציינו, כאשר מתגלית בעיה מסוימת בקורפוס קלוסום, יש להמשיך ולבצע בירור מעמיק ויסודי על מנת לנסות לאתר מומים נוספים ובעיות נוספות במוח או במערכות אחרות.

התייחסות לממצא חשוב זה בשוויון נפש מבלי להמשיך ולבדוק את העובר יכולה להיחשב כרשלנות רפואית לכול דבר ועניין, גם במקרים בהם חוסר ההתייחסות הייתה תוצאה של חוסר ניסיון או תום לב.

נטל ההוכחה בבית המשפט

כאשר מגישים תביעה משפטית על רקע של אבחון שגוי של בדיקת הריון או היעדר התייחסות לממצא חשוב בהריון, הצד התובע צריך להוכיח כי ניתן היה לאבחן את הבעיה וכי האבחון הלקוי הוביל לנזק. לצורך כך עליו להביא מסמכים מסוימים, לרבות תוצאות בדיקות האולטרסאונד והערות הרופא המאבחן. במקרים שבהם בית החולים לא יכול לספק לתביעה את המסמכים הדרושים, נטל ההוכחה עובר אליו.

דילוג לתוכן