ועדה רפואית לסובלים מגזזת

גזזת היא מחלת עור פטרייתית, אשר מתבטאת בכתמים אדומים, הגורמים לעקצוץ. הפטרייה יכולה להופיע על שטחי עור שונים בגוף כמו הקרקפת והציפורניים וללא טיפול, תתפשט הפטרייה לאזורים אחרים בגוף.

הטיפול בגזזת כיום, הוא תרופתי בעיקר אך בעבר, טופלו חולי הגזזת בהקרנות, אשר גרמו לאנשים רבים למחלת הסרטן. אותם אנשים אשר נגרם להם נזק עקב הטיפול בהקרנות, זכאים להגיש תביעה למשרד הבריאות ולקבל פיצוי כספי. כמו כן, ניתן לקבל פיצוי חד פעמי ו/או קצבה גם מן המוסד לביטוח לאומי.

הגשת תביעה למשרד הבריאות

באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ישנן הנחיות מפורטות על אופן הגשת התביעה, כאשר ניתן להגישה באופן עצמאי, או לפנות לעורך דין אשר יטפל בתביעה. אלו הם שלבי ההליך עד לקבלת פיצוי:

1. הגשת התביעה וקבלת הודעה כי היא התקבלה במשרדי המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי הגזזת. נציין, כי חשוב להקפיד למלא את כל טפסי התביעה ולצרף את כל המסמכים הדרושים, משום שאם ישנם נתונים חסרים, תישלח לתובע, בקשה להשלמת מידע והדבר מעכב כמובן את הטיפול בתביעה.

2. מתקיים דיון ראשוני של הוועדה, ללא נוכחות הנפגע התובע.

3. זימון התובע לוועדת מומחים, שם נבדק האם התובע, או המנוח, אם מדובר בתביעה שהוגשה על ידי השאירים, קיבל טיפול בהקנות נגד גזזת. לשם קביעה זו, נעזרת הוועדה בין השאר במאגרי המידע שברשותה.

4. הוועדה מקבלת החלטה, האם להכיר בתביעה או לדחותה. אם קיבלה את התביעה, מופנה התובע, לוועדה רפואית. יש לציין כי אם שמו של התובע כבר מופיע במאגרי המידע השונים, העומדים לרשות הוועדה, כמי שקיבל טיפולי הקרנות נגד גזזת, תביעתו מוכרת על סמך הרישום ומועברת ישירות לדיון בוועדה הרפואית.

5. החלטת הועדה הרפואית – קבלה או דחייה של התביעה.

6. אישור רופא המרכז – אם אושרה התביעה, תועבר ההחלטה לתובע ולמוסד לביטוח לאומי, המבצע את התשלום בפועל.

מה קורה כאשר הוועדות דוחות את התביעה?

ישנם מצבים בהם ועדת המומחים או הוועדה הרפואית, דוחות את התביעה. אז, רשאי התובע להגיש ערר. הגשת ערר על החלטת ועדת המומחים, תהיה אפקטיבית, בעיקר אם ישנם מסמכים נוספים, אשר לא הוצגו בפני הוועדה, בדיון.

חשוב לציין כי במסגרת הערר, לא מוזמן התובע לטעון טענות וההחלטה על קבלת או דחיית הערר, תישלח לתובע בכתב. אם תוצאת הערר איננה מקובלת על התובע, יוכל להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, בהתאם למקום מגוריו של התובע. היה והתביעה נדחתה בשלב הוועדה הרפואית, גם אז יוכל התובע להגיש ערר.

זימון לוועדה הרפואית

כאמור, תובע אשר הוכר על ידי ועדת המומחים כמי שקיבל הקרנות נגד גזזת, יוזמן לוועדה רפואית, הקובעת האם לקה התובע באחת מן המחלות המנויות בחוק ובמידה שכן, יקבעו לו אחוזי נכות בהתאם.

החלטת הוועדה הרפואית, עוברת לאישורו של המרכז, שם תיבחן ההחלטה והרופא האחראי במרכז, יחליט האם לאשר את החלטת הוועדה, או האם להגיש ערר נגד ההחלטה.

היה ובחר לאשר את ההחלטה, תישלח הודעה הן לתובע והן למוסד לביטוח לאומי, האחראי על העברת התשלום לתובע.

היה והתובע אינו מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית, יוכל להגיש ערר והוא יוזמן להופיע בפני הוועדה הרפואית לערר. על החלטתה של זו, ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

מה קורה כאשר יש החמרה במצב הרפואי?

אם חלפו 180 יום, מן המועד האחרון בו הופיע התובע בפני הוועדה הרפואית, הוא יכול להגיש בקשה להחמרה במצב. זו תוגש למרכז הלאומי לטיפול נפגעי גזזת, בליווי כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, המעידים על החמרה במצבו.

.

דילוג לתוכן