מהי ועדה להפסקת הריון?

כאשר האישה מעוניינת להפסיק את ההריון, או חייבת לעשות זאת מסיבות בריאותיות, ישנו הליך מסודר אותה עליה לבצע על פימהי ועדה להפסקת הריון? הספר. סעיף 314 בחוק העונשין משנת 1997 מגדיר כי הפסקת ההיריון חייבת לעמוד בכמה דרישות בסיסיות. הראשונה שבהן היא שהתהליך יתבצע במוסד רפואי מוכר, בין אם פרטי ובין אם ציבורי, להפסקת הריון. הדרישה האחרת, בה נעסוק במאמר הנוכחי, היא שעל האישה לקבל את אישורה של ועדה להפסקת הריון לבצע את התהליך.

מהי ועדה להפסקת הריון? ומהי סמכותה?

ועדה להפסקת הריון מורכבת משלושה חברים: שני רופאי/ות ועובדת סוציאלית, כאשר חיוני שהוועדה תכלול אישה אחת לפחות וגניקולוג/ית. הוועדה מוסמכת לפסוק אם בהתאם לחוק העונשין, יכולה האישה ההרה לבצע הפסקת הריון.

באילו נסיבות הוועדה מאשרת הפלה?

החוק בישראל מגדיר כמה מקרים בהם לוועדה יש את הסמכות לאשר את הפסקת ההיריון:

  • מצב בו גיל האישה נמוך מ-18 או עולה על 40.
  • אישה אשר אינה נשואה, או לחלופין נמצאת בהריון שאינו מנישואין.
  • הריון אשר נוצר ביחסים אסורים בהתאם לדין הפלילי (אונס), או לחלופין כחלק מגילוי עריות.
  • הריון בו התגלה במסגרת הבדיקות כי סבירות שהוולד יהיה בעל מום גופני או נפשי חמור.
  • כאשר הבדיקות מראות כי המשך ההיריון עלול לסכן את האישה או לגרום לה נזקים חמורים במישור הגופני או הנפשי/

חשוב לציין כי ועדות להפסקת הריון בישראל יכולות לדון אך ורק במקרים בהם ההיריון הוא צעיר באופן יחסי, כלומר, רק בהריונות הנמצאים עד לשבוע ה-24 שלהם (בהתאם לתוצאות בדיקת האולטרה סאונד המתייחסת בין השאר לגיל ההיריון). כאשר מדובר בהריון אשר גילו עולה על 24, נדרשת התכנסות של ועדה מיוחדת.

איך מתנהל ההליך מול הוועדה?

נקודת ההתחלה היא פנייה של האישה לוועדת הפסקת הריון הנמצאת בבית חולים או במרפאה כירורגית להפסקת הריון בישראל, כאשר האישה יכולה לבחור את הוועדה בלי קשר למקום המגורים שלה. במעמד התיאום הראשוני מול המוסד בו עתידה להתכנס הוועדה, חשוב לברר בדיוק מה האישה אמורה להביא אתה לוועדה. ברוב המקרים על האישה להצטייד במספר מסמכים חיוניים:

  • מסמך זיהוי (תעודת זהות או דרכון)
  • תוצאות של בדיקת דם המתייחסות לסוג הדם ולספירת הדם
  • תוצאות בדיקת אולטרה סאונד עדכנית (מהשבועיים האחרונים) בה מצוין גיל ההיריון
  • קבלה על ביצוע התשלום לאגרת הוועדה – תשלום בגובה של 450 ₪, אשר קטינות עשויות לקבל פטור מלא ממנו.

האופן בו מתנהלת ועדה ספציפית נתון לשיקול דעתו של המקום המקיים אותה ולנסיבות הספציפיות של המקרה. יש מצבים בהם האישה תיפגש ותישאל שאלות על ידי כל אחד מחברי הוועדה, בעוד שבאחרים המפגש שלה יהיה עם העובדת הסוציאלית בלבד. האישה יכולה להיפגש עם רופא שיסביר לה את ההשלכות האפשריות של הפסקת ההיריון ואת האלטרנטיבות העומדות מולה, אם יש כאלה.

החלטת הוועדה להפסקת הריון

יש להדגיש כי אין שום סיבה שאישה אשר עומדת באחד מבין התנאים שתוארו מעלה לא תקבל את האישור להפסקת ההיריון. הוועדה עשויה לשאול שאלות ולדרוש מסמכים כחלק מהתהליך הפרוצדורלי, אולם בהינתנם אין לה למעשה סמכות שלא לאשר את הפסקת ההיריון עבור אישה העומדת באותם תנאים. אם הוועדה מסרבת לבקשת האישה להפסקת ההיריון, עליה להסביר לאישה בדיוק מדוע. ניתן לפנות בעתיד לוועדות נוספות במוסדות אחרים, אפילו באותו הריון, אלא שיש צורך במצב הזה לשלם את אגרת הפנייה לוועדה מחדש.

ברוב המקרים, תקבל האישה את החלטת הוועדה בכתב מיד עם סיומה, תוך ציון הסיבה או הסיבות בגינן החליטה הוועדה לאשר את הפסקת ההריון. בדרך כלל יינתן כבר במעמד הזה מועד אפשרי ליצוע תהליך הפסקת ההיריון, וזאת בבית חולים לגביו ניתן האישור או במוסד רפואי אחר המוסמך לכך.

קראו עוד – מה כולל תהליך הפניה לוועדת הפסקת הריון?

 

אולי יעניין אותך גם:

טיפים ועצות להצלחה עם ועדה רפואית

 

דילוג לתוכן