הליך גישור בתביעות של רשלנות רפואית

מהו הליך גישור?

הגישור הוא דרך חלופית ליישוב סכסוך. עומס התיקים בבתי המשפט הביא לחיפוש אחרי פתרונות חלופיים לניהול סכסוכים, והליך הגישור תפס מימדים רחבים. על פי חוק בתי המשפט בית המשפט יכול לשלוח את הצדדים בהסכמתם להליך של גישור. העברת התיק לגישור על ידי בית המשפט נועדה כדי לסיימו באופן מעיר ויעיל ולמנוע התמשכות של ההליך, שכן הליכים בבית המשפט יכולים להתמשך חודשים ארוכים ואף שנים.

המגשר הוא גורם  ניטרלי העומד בראש הליך הגישור ומנהל אותו. כוונתו של המגשר היא להביא את הצדדים להסכם הטוב ביותר מבחינתם בנסיבות המקרה. המגשר הוא שופט בדימוס או לחילופין עורך דין, ובמקרה של גישור בתיק רשלנות רפואית יהיה המגשר בדרך כלל מי שמתמחה בתביעות רשלנות רפואית ובתביעות נזיקין בכלל.

תביעת רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא התנהלות רפואית שחרגה מהתנהלות שקולה וזהירה, וגרמה עקב כך לנזק. תביעה בגין רשלנות רפואית עוסקת בנזק שנגרם לאדם בעקבות הטיפול הרשלני שניתן לו. אם מצליחים להוכיח את התביעה יוטלו על הנתבע פיצויים בגין הנזק שגרם.

עם זאת, לא כל מקרה של נזק הוא רשלנות.

תביעות רשלנות רפואית הן הליך נפוץ, ועדיין יש מקרים שלמרות שנקבעה הרשלנות הרפואית יפסקו פיצויים נמוכים שאין בהם כדי לכסות את הוצאות המשפט.

מדוע תביעת רשלנות רפואית מתנהלת במקרים רבים בהליך של גישור?

הסיבה העיקרית לכך היא כדי למנוע סחבת של התיק ומצב שהתובע עלול שלא להספיק לקבל את הפיצוי. ישנם מקרים רבים שמצבו הבריאותי של התובע אינו ברור ואינו יציב וקשה לנהל את התיק בבית המשפט בשל מצבו הרפואי. כמו כן, הליך של גישור הוא הליך פחות מתוח וקל יותר לניהול מבחינה נפשית – יש לכך חשיבות במיוחד במקרים של רשלנות רפואית, שכן קל יותר לצדדים להגיע להסכמות.

התנהלות הגישור בתביעת רשלנות רפואית

הליך של גישור בתביעת רשלנות רפואית יצליח רק אם יש הסכמה ונכונות מטעם הצוות הרפואי, מטעם חברת הביטוח המבטחת את המוסד הרפואי והצוות, ומטעם הנפגע.

הגישור יתנהל באופן חופשי, יש בו פחות מתח מהליך משפטי, מאחר והוא נסב סביב הדברות בין הצדדים בכוונה להגיע להסכם שמקובל על שניהם.

במהלך הגישור המגשר ינסה לקרב בין הצדדים, לפתור את המחלוקת, ולהגיע להסכם גישור.

במהלך הגישור יכול כל אחד מהצדדים לדבר עם המגשר באופן פרטי ודיסקרטי, ולחשוף בפניו את טיעוניו מבלי שיגיעו לצד השני. לאחר מכן, יפגשו הצדדים עם המגשר במשותף במשך מספר פגישות ככל הנדרש. המגשר ינסה לקרב בין עמדות הצדדים במטרה לפתור את המחלוקת ביניהם.

על פי חוק בתי המשפט המגשר לא יפסוק במחלוקת בין הצדדים. תפקידו של המגשר הוא רק לגשר בין הצדדים ולהביא אותם לידי הסכם גישור.

יתרונות הגישור

  • הגישור מאפשר הליך אינטנסיבי ומהיר, אשר יש בו כדי להפחית מהעומס המוטל על בית המשפט. בית המשפט עמוס בתיקים וההליך המשפטי מתארך. הגישור מטרתו להקל על המערכת המשפטית ולהפחית את הזמן והעלויות הכרוכות בניהול התיק בבית המשפט.
  • משפט כרוך בהוצאות כספיות גבוהות ובין היתר הוצאות שכר למומחה שיכין חוות דעת רפואית לצורך הוכחת התביעה וקביעת סכומי הפיצוי, שכר טרחת עו"ד, אגרות וכולי. הליך של גישור הוא זול יותר מהליך משפטי, שכן הוא הליך מהיר שאינו כפוף לסדרי הראיות במשפט רגיל ולפיכך ההוצאות מועטות יותר.
  • הליך הגישור חסוי. הגישור מתנהל בסודיות ולא פוגע בשם הטוב של הנתבעים. ההליך משפטי אינו חסוי.
  • ההתנהלות בבית המשפט מלווה במתח רב. לעומת זאת הליך הגישור נינוח, והצדדים יכולים לתקשר עם המגשר במשותף. האווירה קלה יותר ופחות לוחצת.
  • ההכנה לגישור קצרה יותר, בעוד הכנת תיק למשפט היא מייגעת וארוכה יותר.
  • הגישור עוזר לצדדים לברר את המחלוקת באופן זריז ואפקטיבי, עם זאת לצורך ניהול הגישור נדרשת הסכמה חופשית של בעלי הדין.
  • עם זאת, צריך לציין כי החיסרון בגישור הוא הקושי הקיים לערער על הסכם הגישור שכן נדרשות נסיבות מיוחדות לבטלו.

אישור הסכם הגישור

כאשר הצדדים הגיעו להסכם גישור יש להגישו לאישור בית המשפט. בית המשפט יאשר את ההסכם ויינתן לו תוקף של פסק דין. היה והצדדים לא הגיעו להסכם, התיק יועבר לבית המשפט לניהול המשפט.

דילוג לתוכן