מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית בכריתת גידול בעמוד השדרה

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל הליך רפואי, פשוט או מורכב והסיבות להתרחשותה גם הן מגוונות. כאשר נגרם למטופל, נזק פיזי כתוצאה מהטיפול הרשלני, הוא רשאי להגיש תביעה לקבלת פיצוי כספי בגין כל הנזקים שנגרמו לו, בעקבות הטיפול הרשלני. גובה הפיצוי תלוי בחומרת הנזק ובחומרת החריגה של הנתבע מסטנדרט הטיפול המקובל.

בקשה לשינוי הרכב ועדה רפואית

הוועדות הרפואיות במדינת ישראל, מחולקות לסוגים שונים ולתתי תחומים בהתאם לסוג הפגיעה ומטרות הבדיקה. הוועדות הרפואיות הנפוצות ביותר הינם וועדות של נפגעי עבודה, המורכבות משלושה רופאים, אשר אחד מהם הינו מומחה בתחום הפגיעה של הנפגע, וועדת נכות כללית.

ועדה רפואית לנכות נפשית

נכות נפשית הינה שם כולל למסגרת רחבה של הפרעות ומחלות נפשיות, המוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי במצב רפואי המקנה נכות. הנכות יכולה להיגרם עקב גורם תחלואתי או עקב אירוע שנגרם מעבודתו של האדם. בדיקת הנכות נעשית על ידי גורמים מומחים בתחום הנפשי.

שירותים מיוחדים לנכים

קצבת שירותים מיוחדים הינה קצבה כספית לאנשים עד גיל פרישה התלויים באחר בצורה כזו או אחרת בפעולות היום יומיות, או במקרים חמורים יותר-אנשים הזקוקים להשגחה תמידית למניעת סכנת חיים להם או לסובביהם.

ועדה רפואית לחולי סרטן

מחלת הסרטן הינה שם כללי מאוד לקבוצה רחבה של מחלות המתפתחות על ידי גידול של תאים סרטניים הפוגמים במערכת התפקודית של הגוף ובאזורים שונים בתוכה. דרך הטיפול משתנה ממקרה למקרה אך הינה ארוכה הכוללת טיפול תרופתי ומעקב צמוד. יש לציין כי לעיתים מחלת הסרטן נובעת מן אירוע או פגיעה בעבודה. במקרה זה זכויות החולה ייבחנו […]

זימון ועדה רפואית

כאשר אדם מבקש להגיש תביעת נכות לביטוח לאומי, התחנה המרכזית אותה יצטרך לעבור הינה ועדה רפואית. הועדה הרפואית הינה הגוף אשר בסמכותו לקבוע האם אדם הוא נכה, ואם כן מהו גובה אחוזי הנכות שלו.

האם ניתן לדחות ועדה רפואית?

לאחר הגשת החומר לביטוח לאומי לשם תביעת הנכות, מקבל התובע בדואר זימון להופעה בפני ועדה רפואית. הועדה הרפואית היא זו שתקבע אם התובע יהיה זכאי לאחוזי נכות על כל המשתמע מכך. ההופעה בפני הוועדה הרפואית הינה חובה.

תשלום אגרה לועדה רפואית

מי שכושר עבודתו נפגע עקב תאונה, מחלה או אירוע אחר, זכאי להיות מוכר כנכה בביטוח לאומי. ההכרה בנכות עוברת דרך ועדה מיוחדת, ועדה רפואית.

הכרה בנכות עקב פריצת דיסק דרך ועדה רפואית

פריצת דיסק הינה תופעה שכיחה, הנובעת משחיקת הדיסק שבין חוליות עמוד השדרה. ההשלכות של פריצת דיסק עלולות להיות כאבים קשים, קושי בעמידה, ישיבה והליכה, חולשה בשרירים, כאבי רגלים חזקים, עד כדי פגיעה חמורה בתפקודו היום יומי של החולה.

זכויות נפגעי עבודה והכרה דרך ועדה רפואית

עובד הנפגע במהלך עבודתו, והוכר על ידי הגדרות הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה, זכאי למגוון רחב של זכויות כדוג תשלום דמי פגיעה וסיוע. כמו כן באם נותרה נכות זמנית או קבועה, ניתן לקבל זכאות למענק או קצבה על ידי הגשת תביעה הכרוכה בהופעה בפני ועדת מומחים רפואית שתבחן את חומרת הפגיעה.

ועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות

אנשים אשר סובלים מבעיות רפואיות הפוגעות בתפקודם היום יומי ומגבילות אותו, מוצאים את עצמם פעמים רבות מתקשים לעבוד ולהתפרנס כפי שעשו בעבר, או שאינם מסוגלים לצאת לעבודה כלל. במצבים שכאלה, כאשר נפגע כושר עבודתו של האדם והוא אינו מסוגל לפרנס את עצמו בצורה נאותה עקב מחלה או נכות, הוא רשאי להגיש בקשה להכרה בנכותו בביטוח […]

זכויות חולי אסטמה

מחלת האסטמה הינה מחלה הפוגעת בדרכי הנשימה. מקור המחלה הוא בעיקרו אלרגני. המחלה באה לידי ביטוי בדרגות חומרה שונות. ישנם חולים אשר המחלה פוגעת מאד באיכות חייהם וביכולת התפקוד שלהם, עד כדי כך שהם מתקשים לעבוד, לבצע פעולות הדורשות מאמץ גופני וכדומה.

זכויות נכים – הכרה בנכות דרך וועדה רפואית

על פי חוקי הביטוח הלאומי, "נכה" הזכאי לקבלת קצבת נכות הינו לאדם אשר עקב הפגיעה או התאונה שאירעה לו צמצם את כושר השתכרותו העתידי בלפחות 50% וכן לגבי עקרת בית שכושר תפקודה במשק הבית צומצם באותם אחוזים.

מס הכנסה – ועדה רפואית

מס הכנסה מעניק פטור מתשלומי מס במקרים מיוחדים עבור אנשים בעלי נכויות רפואיות של 90% ויותר או עבור אנשים עיוורים (בעלי תעודת עיוור).

ילד נכה – ועדה רפואית

בהתאם לחוק ביטוח לאומי, ילד נכה הוא ילד החל מגיל 91 יום (שלושה חודשים) ועד שמלאו לו 18 שנים. בתקופה זו ילד אשר מוגדר כנכה זכאי לקבל עבור נכותו את גמלת ילד נכה שזוהי קצבה כספית חודשית שנועדה לסייע למשפחתו לעמוד בנטל ההוצאות הכספיות לצורך גידולו בתנאים להם הוא זקוק.

נכות מעבודה – ועדה רפואית

נכות מעבודה מוגדרת כנכות פיזית או כנכות נפשית אשר נגרמה לאדם שנפגע במסגרת עבודתו, במהלך העבודה, בדרך מביתו לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה הביתה, או שהוא חלה במחלת מקצוע. אדם שקרה לו אחד מהדברים המוזכרים מוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה (נכה מעבודה) והוא זכאי לקבל הטבות שונות אשר ניתנות לאנשים שנפגעו בתאונות עבודה.

נכות כללית – ועדה רפואית

נכות כללית היא קבוצה גדולה של נכויות אשר קרו לאנשים בעקבות מחלות קשות, בעקבות תאונות דרכים או בעקבות תאונות עבודה.

מבחני ועדה רפואית

ועדה רפואית בביטוח לאומי היא הגורם הבלעדי אשר בסמכותו לקבוע האם אדם כשיר או לא כשיר לעבודה. במידה והועדה מוצאת כי האדם אינו כשיר לעבודה בסמכותה לקבוע לו אחוזי נכות ואת הזכאות לקצבת נכות.

אי התייצבות לוועדה רפואית של ביטוח לאומי או אי מילוי אחר הוראותיה

ועדה רפואית של ביטוח לאומי היא הסמכות הבלעדית לקביעת דרגת אי כושר, אחוזי נכות וזכאות לקצבת נכות וזכויות נוספות המגיעות לנכים. אדם המבקש לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לשם הכרה בו כנכה חייב להתייצב בפני הועדה הרפואית.

הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור

הועדה הרפואית בביטוח לאומי היא שקובעת האם האדם העומד בפניה כשיר או לא כשיר לעבודה. מתוך החלטה זו נגזרות זכויותיו של הפונה לקבלת זכויות שונות וקצבת נכות.

התנהלות ועדה רפואית

אנשים אשר בריאותם ויכולת התפקוד שלהם נפגעו, ובעקבות כך מתקשים להמשיך לעבוד, נדרשים בדרך כלל לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה להכרה בהם כנכים על מנת שיוכלו לקבל קצבת נכות והטבות נוספות המגיעות לנכים.

מבחנים לקביעת דרגות נכות

הכרה בנכות על ידי ביטוח לאומי כרוכה גם בקביעת אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית. מגובה אחוזי הנכות נגזרות ההטבות והזכויות להן יהיה זכאי התובע. אחוזי נכות נמוכים, מזכים במעט זכויות ואילו ככל שאחוזי הנכות עולים הם מזכים בזכויות רבות יותר מאחר ומדובר במקרי נכות קשים יותר.

כך תעברו ועדה רפואית – טיפים ועצות

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף המדיני שאחראי על קבלת מרבית תביעות הפיצויים של אזרחים אשר נפגעו מבחינה תפקודית עקב מחלה קשה או עקב תאונה (תאונת דרכים או תאונת עבודה), והוא הגוף שמטפל בכל התחום הזה.

דילוג לתוכן