שירותים מיוחדים לנכים

קצבת שירותים מיוחדים הינה קצבה כספית לאנשים עד גיל פרישה התלויים באחר בצורה כזו או אחרת בפעולות היום יומיות, או במקרים חמורים יותר-אנשים הזקוקים להשגחה תמידית למניעת סכנת חיים להם או לסובביהם.

תנאי הזכאות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

על מנת לקבל קצבת שירותים מיוחדים מן המוסד לביטוח לאומי יש לעמוד ב3 תנאים מצטברים כתנאי סף לקבלת הקצבה (בכפוף לבדיקת ועדה רפואית בהמשכה).

א. על התובע להיות מבוטח בביטוח הלאומי מגיל 18 ו90 יום ועד לגיל פרישה בישראל.

ב. האדם מקבל קצבת נכות מן המוסד לביטוח לאומי בשיעור נכות רפואית של 60% אך ללא קבלת קצבת נכות. כמו כן גם נכות רפואית בשיעור של 75% במידה וענה על תנאים נוספים. האחד הינו אי קבלת קצבה מיוחדת מנפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי ולא מקבל טיפול אישי או עזרה בבית ממקור אחר. כמו כן הכנסתו החודשית אינה עולה על פי 5 מן השכר הממוצע במשק.

ג. האדם אינו מאושפז במוסד כלשהו שניתנים בו שירותי רפואה או סיעוד ושיקום.

כמו כן יש לציין כי מטופל המקבל הטבות על פי הסכמי ניידות, יהיה זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים רק אם ענה על אחד מן התנאים הבאים:

א. וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%.

ב. המטופל מרותק למיטתו או זקוק באופן תמידי לכיסא גלגלים בו הוא משתמש.

במקרה של בעל רכב-הקצבה לשירותים מיוחדים תינתן רק אם נקבעה בשיעור של 100%.

ועדה רפואית לקצבת שירותים מיוחדים

לאחר תנאי הסף לקבלת הזכאות, המומחה הרפואי בוחן בוועדה הרפואית המזמנת את התובע ובוחנת את מידת נזקקותו ותלותו של התובע במהלך פעולותיו ביום יום.

התובע מוזמן אל הוועדה הבודקת, ולאור הממצאים וההנחיות אותם מקבל המומחה הרפואי-נקבעת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ומידתה.

על פי ההוראות החדשות מתחילת שנת 2012, ישנם 3 קטגוריות מרכזיות שעל פיהם מקוטלג דרגתו של התובע לעניין קבלת הקצבה:

א. אדם הזקוק לעזרה ממשית בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה-שיעור הזכאות לקצבה יכול להגיע עד 50% מקצבת נכות מלאה.

ב. אדם הזקוק לעזרה רבה בעשייה של כל פעולות היום יום-גודל הקצבה יהיה עד 105% מקצבת נכות מלאה.

ג. הדרגה הגבוהה ביותר הינה תלות מוחלטת באדם אחר בעשייה של כל הפעולות היום יומיות –גודל הקצבה הינו 175% מקצבת נכות מלאה.

ערעור לוועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי

בדומה לכל הליך ערר על החלטות הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, גם חולה אשר סבור כי החלטת הועדה הרפואית שגויה עקב דחייתה או על גובה הקצבה שנפסקה, ניתן לערער לוועדת עררים לשירותים מיוחדים בתוך 90 יום מקבלת ההחלטה בתוספת נימוקים בכתב. עם זאת יש לציין כי יש לעמוד באחד מתנאי הסף לשם הזכאות לגישה לוועדת העררים.

א. אדם המקבל קצבת נכות כללית ובעל נכות רפואית של לפחות 60%.

ב. אדם שאינו מקבל קצבת נכות כללית, אך בעל נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות. כמו כן, מי שהיה זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפני שהגיע לגיל פרישה.

במידה והמטופל אינו עונה על אחת ההגדרות המנויות לעיל, עדיין פתוחה דרכו לערער על החלטות הוועדה הרפואית אך דרך מסגרת אחרת-ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית בלבד. בין בדרך המלך ובין בדרך זו, ניתן לערער על החלטותיהם הסופיות בשאלות משפטיות בלבד בפני בית הדין לעבודה..

דילוג לתוכן