רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה – 1975, מגדיר "תאונת דרכים" – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". אירוע שבו אדם נוסע, נוהג, או הולך ברגל ונפגע מרכב, האירוע המוגדר כתאונת דרכים. ההגדרה של תאונת דרכים הורחבה למקרים נוספים לדוגמא: גם אם אדם החליף גלגל ונפגע – מדובר בתאונת דרכים.

פעמים רבות נפגע בתאונת דרכים זקוק לטיפולים רפואיים מורכבים: ניתוחים, אשפוז ממושך, פרוצדורות רפואיות, שיקום, וכו'. היה ונגרם נזק רפואי לנפגע בתאונת דרכים בשל טיפול רפואי שקיבל. האם קיימת לנפגע עילה לתביעת רשלנות רפואית נגד הצוות הרפואי שטיפל בו?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וייחוד העילה 

תביעה בעילת רשלנות רפואית היא כאמור תביעה על פי פקודת הנזיקין. עם זאת, במקרה שהרשלנות הרפואית ארעה אחרי או בעקבות תאונת דרכים, יחול הסדר משפטי שונה וספציפי. 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה  – 1975 (הפלת"ד) הוא חוק ספציפי ובו הוראות מיוחדות בכל הנוגע לנפגעי תאונות דרכים. החוק קובע שכל מי שנפגע בתאונת דרכים כהגדרתה, יוכל לתבוע אך ורק על פי החוק הספציפי הזה, ולא לפי חוקים אחרים. 

סעיף 8א לחוק קובע את עקרון ייחוד העילה, כלומר, מי שיש לו עילת תביעה על פי החוק, לא יוכל לתבוע "על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף". הכוונה היא, שמי אשר נפגע בתאונת דרכים וקיבל לטענתו טיפול רשלני רפואי אחרי הארוע, לא יוכל לתבוע את הרופא שטיפל בו בגין רשלנות רפואית. הנפגע יוכל לתבוע רק את חברת הביטוח. 

הקביעה הזו מסתמכת על כך שאילו לא היתה מתרחשת תאונת הדרכים, לא היה הנפגע מקבל טיפול רפואי. דהיינו, הנזק שארע לנפגע אינו קשור לרופא או לצוות שטיפל בו, אלא לתאונת הדרכים שגרמה לכך, ורק על חברת הביטוח לפצות אותו. אין צורך להוכיח רשלנות של הצוות הרפואי במקרה כזה מאחר ועילת התביעה לא תהיה עילת רשלנות רפואית והפיצויים אינם קשורים לתביעה רשלנות כלשהי.

החוק קובע כאן אחריות מוחלטת ומאפשר מתן פיצויים לנפגע בתאונת הדרכים, ללא קשר לאשמה או לרשלנות כלשהי שלו. על הנפגע להוכיח את נזקו אבל אינו צריך להוכיח רשלנות רפואית, שכן זו אינה תביעה על פי פקודת הנזיקין אלא תביעה על פי חוק הפלת"ד. 

מהפסיקה 

בית המשפט העליון קבע את ההלכה במסגרת ערעור בו נדון מקרה רשלני של בית חולים בטיפול בקטינה שנפגעה בתאונת דרכים. בית המשפט קבע כי לפי חוק הפלת"ד לא ניתן לתבוע את בית החולים, גם אם ניתן טיפול רשלני. חברת הביטוח היא הגוף שיש לתבוע והיא תשלם את הנזקים לנפגעת. 

חריגים להסדר בחוק הפלת"ד על פי פסקי הדין

ניתן יהיה בכל זאת להגיש תביעת רשלנות רפואית במקרים חריגים כדלהלן:

במקרה בו הרשלנות הרפואית מתגלה אחרי זמן רב, והתביעה נגד חברת הביטוח כבר הוגשה ומוצתה, ניתן בה פסק דין, והנפגע קיבל פיצוי מחברת הביטוח. כאשר נולדה עילה אחרי שמיצו כבר את התביעה לפי הפלת"ד,  אזי ניתן להגיש תביעה על פי פקודת הנזיקין. 

במקרה בו הטיפול הרפואי שניתן לנפגע היה רשלני באופן קיצוני (וצריך יהיה להוכיח זאת כמובן), במקרה כזה הקשר של הנזק לתאונת הדרכים מתנתק ניתן יהיה לתבוע את הצוות הרפואי שהתרשל וצריך יהיה להוכיח את עוולת הרשלנות על כל רכיביה המשפטיים. 

מאיזה גורמים ניתן לקבל פיצויים במקרה של תאונת דרכים?

ניתן לקבל את הפיצויים בשל נזקי גוף כתוצאה מתאונה מחברת הביטוח המבטחת את הרכב בביטוח חובה. כמו כן ניתן לתבוע תגמולים אם יש לנפגע ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח חיים, וכולי. כאשר התאונה מתרחשת בדרך לעבודה או ממנה חזרה – ניתן לתבוע את גם המוסד לביטוח לאומי. 

תנאים לקבלת הפיצויים מחברת הביטוח

החוק קובע בין היתר כי אם הנפגע היה הנהג, תנאי למימוש זכויותיו הוא רישיון רכב בתוקף, תעודת ביטוח בתוקף הרלוונטית לסוג הרכב וכו'. 

דילוג לתוכן