פרק תשיעי – צלקות, מחלות ופגימות בעור

75. צלקות

(1)

צלקות בגוף

(א)

שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן

0%

(ב)

מכאיבות או מכערות

10%

(ג)

נרחבות באזורים מרובים

20%

(ד)

המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי

הנכות ייקבעו לפי סעיף 19

30%

(ה)

מחוברות לרקמות או אברים, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות או

הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות

50%

(2)

צלקות הפנים והצוואר

(א)

שטחיות ובלתי מכערות

0%

(ב)

מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים

10%

(ג)

רחבות עם כיעור ניכר

20%

(ד)

רחבות או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים

30%

(ה)

הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה

50%

.76

ALOPECIA AREATA

 

 

 

 

0%

.77

ALOPECIA UNIVERSALIS

 

 

 

 

20%

 

ULCUS TROPICUM .78

(1)

ההפרעות בלתי ניכרות

10%

(2)

ההפרעות בינוניות

20%

(3)

ההפרעות ניכרות

30%

 

79. ACNE CONGLOBATA, ACNE VULGARIS 

(1)

בצורה קלה ומוגבלת

0%

(2)

בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב

10%

(3)

הצורה הקשה עם היווצרות KELOIDS המעוררים דחיה

20%

 

80 . כרונית ECZEMA

(1)

ההפרעות בלתי ניכרות

0%

(2)

ההפרעות קלות

10%

(3)

ההפרעות בינוניות

20%

(4)

בצורה קשה, ההפרעות כלליות ניכרות ומעוררות דחיה

30%

 

 

81. LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID FORM

(1)

בצורה קלה

0%

(2)

בצורה בינונית

10%

(3)

בצורה קשה

20%

 

82. CALLOSITAS, VERRUCAE PLANTARES

(1)

בצורה קלה

0%

(2)

בצורה קשה, הפרעות בהליכה

10%

 

83. DERMATITIS

DERMATITIS מכל הסוגים פרט ל-DERMATITIS ACTINICA או DERMATITIS X-RAY – אחוזי

84.

DERMATITIS ACTINICA

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81.

85.

X-RAY DERMATITIS

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75

 

ERYSIPELAS RECIDIVANS .86

(1)

בצורה קלה, 6-1 התקפים לשנה

10%

(2)

בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש

%20

(3)

בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של ELEPHANTIASIS NOSTRAS

(4)

(א)

ברגל אחת

30%

(ב)

בשתי הרגליים

40%

 

87. שחפת העור

 

(1)

במצב של פעילות התהליך

(א)

בצורה קלה, שינויים מוגבלים

30%

(ב)

בצורה קשה, שינויים נרחבים

50%

(2)

במצב של יציבות

(א)

בצורה קלה, השינויים מוגבלים

(ב)

בצורה קשה, השינויים נרחבים

(3)

שחפת העור שנתרפאה

נשארו צלקות בלבד -אחוזי הנכות ייקבעובהתאם לסעיף 75

ERYTHEMA INDURATUM BAZIN .88

 

 

 

 

20%

 

PEMPHIGUS VULGARIS .89

(1)

בשלב החריף הדורש אשפוז

100%

(2)

בשלב של רמיסיה

50%

 

LEISHMANIASIS .90

 

(1)

בשלב פעיל עם כיבים מרובים

20%

(2)

בשלב פעיל עם כיבים בודדים

10%

(3)

צלקות לאחר LEISHMANIASIS – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75

 

פרק עשירי: פיגור שכלי

20%

פיגור גבולי (מנת משכל 70-79)

1

40%

פיגור קל (מנת משכל 55-69)

2

65%

פיגור בינוני (מנת משכל 40-54)

3

75%

פיגור קשה (מנת משכל 30-39)

4

100%

פיגור חמור (מנת משכל 0-29)

5

.

דילוג לתוכן