פרק שביעי – מחלות אף, פה, אוזן וגרון

69. אף

שינויים בצורת האף החיצוני  –

(1)

0%

בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה

(א)

20%

בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים

(ב)

30%

חסר אף כולו או חלקו: נחיריים גלויי

(ג)

הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל:

RHINITIS; & VASOMOTOR, ALLERGIC SINUSITIS, ATROPHIC RHINITIS

(2)

0%

הפרעה קלה עד בינונית

(א)

10%

הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה

(ב)

20%

חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה

(ג)

(3)

0%

אובדן חוש הריח או חוש הטעם

(א)

5%

אובדן חוש הריח והטעם

(ב)

פרט 69 מנופה לשר"מ. ראה הסבר בפרט 55

. 3()ב( – הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק"ת 5994 , התשנ"ט, עמ' 1116 , ת"ת 10.9.97 ( פרט 69

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים

דנה בעניינו לאחר יום התחילה.

פרט 69 – בנוסח המקורי:

 שינויים בצורת האף החיצוני

(1)

0%

בצורה קלה וללא הפרעות בנשימה

(א)

10%

בצורה ניכרת הגורמים להפרעות בנשימה

(ב)

30%

חסר האף כולו או חלק ממנו: הנחיריים גלויים

(ג)

20%

שינויים בפנים האף עם סתימת אף מוחלטת

(2)

5%

אבדן חוש הריח והטעם או חוש הריח בלבד

(3)

מחלות האף והגתות

(4)

RHINITIS ARTOPHICA

(א)

RHINITIS VASOMOTORICA

(ב)

RHINITIS ALLERGICA

(ג)

SINUSITIS

)ד)

0%

בצורה קלה: אין הפרשה קבועה

(1)

10%

בצורה בינונית: הפרשה קבועה ישנם גלד (CRUSTA)

והצטננויות תכופות

(2)

20%

בצורה קשה: הפרשה קבועה, ישנם גלד קשה והצטננויות תכופות מאד המחייבות שכיבה במיטה לעיתים תכופות מאד

(3)

בק"ת 5856 , התשנ"ח, עמ' 2, ת"ת 12.10.97 , הוחלף לנוסח דלעיל.

70. חך ובית הבליעה

ליקויים בחך הרך

(1)

10%

בצורה קלה

(א)

20%

בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור

(ב)

חסר בחך הקשה

(2)

10%

איבוד פחות ממחצית

(א)

20%

איבוד מחצית או יותר

(ב)

הלוע (PHARYNX )

(3)

0%

דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע

(א)

5%

דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה

(ב)

20%

הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה

(ג)

פרט 70 – בנוסח המקורי

ליקויים בחך הרך

(1)

10%

בצורה קלה

(א)

20%

בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור

(ב)

איבוד פחות ממחצית החך הקשה

(2)

10%

ישנה אפשרות להתקין תחליף מלאכותי

(א)

20%

אין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי

(ב)

איבוד מחצית או יותר מהחך הקשה

(3)

10%

ישנה אפשרות להתקין תחליף מלאכותי

(א)

"30%

אין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי

(ב)

בק"ת 5856 , התשנ"ח, עמ' 2, ת"ת 12.10.97 , הוחלף לנוסח דלעיל.

71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה  (LARYNX & VOCAL CORDS, TRACHEA )

הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח של לארינקס ו/או קנה

(1)

צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית)

(א)

צרידות קבועה

(ב)

5%

בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור

(1)

10%

בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור

(2)

20%

בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור או קליטתו

(3)

30%

איבוד קול  (APHONIA )

(4)

הפרעות בנשימה

(2)

5%

בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות

(א)

עם השפעה על תפקודי הריאות – דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת

 (1) הליקוי התפקודי לפי פרט 5

(ב)

50%

טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפוניה)PERMANENT TRACHEOSTOMY

(ג)

72. אוזניים *

(1). ליקוי שמיעה

אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא:

לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית

י"ד

י"ג

י"ב

י"א

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

הפחתת

כושר

השמיעה

בדציבלים

למעלה

76

71

66

61

56

51

46

41

36

31

26

21

15

מ-80

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

20-15

1

15

15

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

0

25-21

2

20

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

5

0

30-26

3

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

10

5

0

35-31

4

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

15

10

5

5

40-36

5

30

30

25

25

25

25

25

25

25

20

15

10

10

5

45-41

6

30

30

30

30

30

30

30

25

25

20

15

10

10

5

50-46

7

35

35

35

35

35

30

30

30

25

20

15

15

10

5

55-51

8

40

40

40

40

35

35

35

30

25

20

15

15

10

5

60-56

9

45

45

40

40

35

35

30

25

20

20

20

15

10

5

65-61

10

50

45

45

45

40

40

35

30

25

25

20

15

10

10

70-66

11

50

50

50

45

40

40

35

30

25

25

20

15

10

10

75-71

12

55

55

50

45

45

40

35

30

30

25

20

15

15

10

80-76

13

66

55

50

50

45

40

35

30

30

25

20

20

15

10

למעלה מ-80

14

המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 14-1 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א'-י"ד באוזן השניה.

האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה. בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר

2000 1000 מחזורים בשניה. השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של 500

(3) אוזן חיצונית

10%

חוסר אפרכסת אחת

(א)

20%

חוסר שתי האפרכסות

(ב)

דלקת האוזן החיצונית

(ג)

5%

1. ישנן החמרות נדירות והפרשה

10%

2. ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה מרובה או היצרות

תעלת האוזן החיצונית

(3) אוזן תיכונה

צלקת ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח ב- PROCESSUS MASTOIDEUS אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה

(א)

מצב לאחר ניתוח רדיקלי

(ב)

0%

1. החלל יבש

10%

2. קיימת הפרשה קבועה

דלקת כרונית של האוזן התיכונה עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה

בעצם

(ג)

10%

1. חד-צדדית

15%

2. דו-צדדית

המצב במו בסעיף-קטן (3) ג, קיימת פגיעה בעצם

(ד)

20%

1. חד-צדדית

25%

2. דו-צדדית

 (4) אוזן פנימית

פגיעה בחלק הקוכלארי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה

)א(

פגיעה בחלק הוסטיבולרי

)ב(

10%

1. בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה)

20%

2. בצורה בינונית – ישנם סימנים אובייקטיביים, כגון ניסטגמוס רפלקסים פתלוגיים

40%

3. בצורה קשה – ישנם סימנים וסטיבולריים אובייקטיביים ספונטניים

100%

4. בצורה חמורה – הדורשת ריתוק למיטה

מחלת MENIERE אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק הוסטיבולרי

והקוכלארי על-ידי צירוף של אחוזי הנכות לפגימות אלה

)ג(

חבלה אקוסטית  (עם עקומת שמיעה אופיינית)

)ד(

0%

1. ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור

10%

2. עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור

 שקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 12  לתקנות אלו

 .

דילוג לתוכן