פרק רביעי – מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות

אחוזי הנכות בגין הליקויים המפורטים בפרק זה ייקבעו על פי פרט ליקוי אחד המייצג את מרב התסמינים והסימנים, ובחומרה המייצגת את מכלול הסימנים הקליניים.

33. הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות

(א) בשיטיון (דמנציה) לסוגיו; סמני BPSD ; תסמונת שכחה אורגנית שאינה תוצאה של שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים; דליריום; הפרעות נפשיות פסיכוטיות כתוצאה ממחלה גופנית;

79

פרק רביעי – בנוסח המקורי:

"פרק רביעי: הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות

33. הפרעות פסיכוטיות

PSYCHOTIC DISORDERS

בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם

תגובות פסיכוטיות ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

א

מצבי REMISSIO שלמה או מצבי REMISSIO המלווים סימנים בלתי ניכרים של חוסר

התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה ו- ADAPTIO סוציאלית.

10%

ב

מצבי REMISSIO המלווים סימנים קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של

כושר העבודה

20%

ג

מצבי REMISSIO המלווים סימנים בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של

כושר העבודה

30%

ד

מצבי REMISSIO חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה

הגבלה של כושר העבודה

50%

ה

סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה

70%

ו

חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או

להשגחה מתמדת

100%

34. הפרעות פסיכונוירוטיות

א

ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל

0%

ב

ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה

הסוציאלית וכושר העבודה

10%

ג

ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה

הסוציאלית וכושר העבודה

20%

ד

ישנם סימנים קליניים ברורים המגבילים באופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר

העבודה

30%

ה

ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה

הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר

50%

ו

מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר התאמה סוציאלית

70%

ז

מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה

סוציאלית במשך שנים רבות

"100%

בק"ת 7095 , התשע"ב, עמ' 837 , ת"ת 1.3.12 , הוחלף לנוסח דלעיל

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים ביום התחילה ולאחריו.

הפרעה נפשית והתנהגותית פסיכוטית כתוצאה משימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והפרעה

נפשית אורגנית לא מסווגת ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

1

רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקודו בלא הגבלה של כושר העבודה

0%

2

רמיסיה מלאה, עצמאות בתפקודי היום יום, הגבלה קלה של כושר העבודה

בעבודות הדורשות כישורים קוגניטיבים מורכבים או הגבלה קלה בתפקוד

החברתי

10%

3

מצב פוסט פסיכוטי עם סימנים שארתיים קבועים או ירידה קוגניטיבית קלה,

עצמאות בתפקודי היום יום, קיימת הגבלה בינונית בעבודה הדורשת כישורים

קוגניטיביים מורכבים, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי

25%

4

מצב פוסט פסיכוטי עם סימני ליקוי ניכרים או ירידה קוגניטיבית קבועה, הגבלה

של כושר העבודה והפרעה בולטת בדפוסי ההתנהגות והתפקוד הנפשי

והחברתי

40%

5

סימנים פסיכוטיים או ירידה קוגניטיבית ניכרת וקבועה, הגבלה ניכרת של כושר העבודה, הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי

50%

6

מצב פסיכוטי או ירידה קוגניטיבית קשה וקבועה, קיימת תלות בזולת בתפקודי היום יום ובניהול ענייני היום יום או קיים צורך באשפוז יום ממושך

70%

(7)

הזדקקות להשגחה מתמדת או לאשפוז מלא וכן תלות מלאה בעזרת הזולת

100%

הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם או חלקם, לפי

העניין:

עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה;

התפקוד הנפשי והחברתי;

כושר העבודה.

(ב) בסכיזופרניה לסוגיה: פרנואידית, הבפרנית, קטטונית, לא מובחנת, שרידית, פשוטה, לא מסווגת; הפרעות דלוזיונליות מתמידות; הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות; הפרעה דלוזיונלית מושרית; הפרעות סכיזואפקטיביות מטיפוס מאני, דיכאוני, מעורב או מטיפוס לא מסווג ופסיכוזה לא אורגנית ולא מסווגת ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

1

רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקודו בלא הגבלה של כושר העבודה

0%

2

רמיסיה מלאה, עצמאות בתפקודי היום יום, הגבלה קלה של כושר העבודה

בעבודות הדורשות כישורים קוגניטיבים מורכבים או הגבלה קלה בתפקוד

החברתי

10%

3

מצב פוסט פסיכוטי עם סימנים שארתיים קבועים או ירידה קוגניטיבית קלה,

עצמאות בתפקודי היום יום, קיימת הגבלה בינונית בעבודה הדורשת כישורים

קוגניטיביים מורכבים, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי

25%

4

מצב פוסט פסיכוטי עם סימני ליקוי ניכרים או ירידה קוגניטיבית קבועה, הגבלה

של כושר העבודה והפרעה בולטת בדפוסי ההתנהגות והתפקוד הנפשי

והחברתי

40%

5

סימנים פסיכוטיים או ירידה קוגניטיבית ניכרת וקבועה, הגבלה ניכרת של כושר העבודה, הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי

50%

6

מצב פסיכוטי או ירידה קוגניטיבית קשה וקבועה, קיימת תלות בזולת בתפקודי היום יום ובניהול ענייני היום יום או קיים צורך באשפוז יום ממושך

70%

(7)

הזדקקות להשגחה מתמדת או לאשפוז מלא וכן תלות מלאה בעזרת הזולת

100%

הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם או חלקם, לפי

העניין:

עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה;

מספר התקפים בשנתיים האחרונות;

מספר האשפוזים, משכם וסיבתם בשנתיים האחרונות;

קיומם של סימנים "חיוביים" או "שליליים";

אורך תקופות הרמיסיה;

היענות ותגובה לטיפול תרופתי/אחר;

התפקוד הנפשי והחברתי;

כושר העבודה.

34. הפרעות במצב הרוח (הפרעות אפקטיביות), הפרעות חרדה, הפרעות תלויות דחק, הפרעות סומטופורמיות והפרעות אכילה.

א. באפיזודה מאנית; הפרעה פקטיבית דו-קוטבית; אפיזודה דיכאונית; הפרעה דיכאונית עם

מרכיבים פסיכוטיים; הפרעה דיכאונית חוזרת; הפרעות אפקטיביות מתמידות והפרעות

אפקטיביות לא מסווגות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

1

רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקודו בלא הגבלה של כושר העבודה

0%

2

רמיסיה מלאה או קיום סימנים קליניים אפקטיביים שארתיים, הפרעה קלה

בתפקוד הנפשי או החברתי, הגבלה קלה עד בינונית של כושר העבודה

10%

3

רמיסיה, סימנים קליניים אפקטיביים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת

הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי וכן הגבלה בינונית של כושר

העבודה

20%

4

רמיסיה חלקית, עם סימנים קליניים אפקטיביים בחומרה בינונית, קיים צורך

בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי, קיימת

הגבלה ניכרת של כושר העבודה

30%

5

רמיסיה חלקית עם אפיזודות אפקטיביות חוזרות ועם סימנים קליניים ברורים

קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה קשה בתפקוד הנפשי

והחברתי, ישנה הגבלה קשה של כושר העבודה

50%

6

הפרעה אפקטיבית פעילה עם הפרעה קשה מאוד בתפקוד הנפשי והחברתי,

ישנה הגבלה קשה מאוד של כושר העבודה או שקיים צורך באשפוז יום

פסיכיאטרי ממושך

70%

7

מחלה פעילה, קיים צורך בהשגחה מתמדת או אשפוז פסיכיאטרי מלא

100%

ב. בהפרעות של חרדה בעתית (פוביה); הפרעות חרדה אחרות; הפרעה טורדנית-כפייתית

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית); תגובה לדחק חריג; הפרעת דחק בתר-חבלתית (פוסט)

טראומטית PTSD ;  הפרעות הסתגלות לסוגיהן; הפרעות דיסוציאטיביות (קונברסיביות); הפרעות

סומטופורמיות; הפרעות אכילה: אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה והפרעות אכילה לא

מסווגות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

1

רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה

0%

2

רמיסיה מלאה או קיום סימנים קליניים שארתיים, הפרעה קלה בתפקוד הנפשי או החברתי, הגבלה קלה עד בינונית בכושר העבודה

10%

3

רמיסיה, סימנים קליניים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי וכן הגבלה בינונית של כושר העבודה

20%

4

רמיסיה חלקית, עם סימנים קליניים בחומרה בינונית, קיים צורך בטיפול

תרופתי קבוע, קיימת הפרעה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי, קיימת הגבלה

ניכרת של כושר העבודה

30%

5

רמיסיה חלקית עם סימנים קליניים ברורים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע,

קיימת הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה של כושר

העבודה

50%

6

מחלה פעילה עם הפרעה קשה מאוד בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה מאוד של כושר העבודה או שקיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך

70%

7

מחלה פעילה, קיים צורך בהשגחה מתמדת או אשפוז פסיכיאטרי מלא

100%

הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות בגין פרט זה ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם

או חלקם, לפי העניין:

עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה;

מספר ההתקפים בשנתיים האחרונות;

מספר אשפוזים, משכם וסיבתם בשנתיים האחרונות;

אורך תקופת הרמיסיה;

היענות ותגובה לטיפול תרופתי/אחר;

התפקוד הנפשי והחברתי;

כושר העבודה.

.

דילוג לתוכן