פרק שלישי – תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

 

 

 

 

(1)

המיפלגיה ( HEMIPLEGIA)

ימין

שמאל

א

חלקית

1. בצורה קלה

30%

20%

2. בצורה בינונית

50%

40%

3. בצורה קשה

70%

60%

ב

שלמה עם קונטרקטורות

100%

100%

בהמיפלגיה חלקית – אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד.

(2)

פרפלגיה  (PARAPLEGIA)

א

בצורה קלה

20%

ב

בצורה בינונית

50%

ג

בצורה קשה

80%

ד

בצורה מוחלטת )חוסר תנועתיות מוחלטת(

100%

(3)

QUADRIPLEGIA

א

בצורה קלה

60%

ב

בצורה בינונית

80%

ג

בצורה קשה

100%

בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח גברא היכולים להופיע בצורות הקלות ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים (1), (2) ו-(3) בסעיפים קטנים המתאימים.

(4)

MONOPLEGIA

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי.

(5)

פגימות בעצבי המוח

א

עצב  (TRIGEMINUS ) V

1. בצורה קלה

10%

2. בצורה בינונית

20%

3. בצורה בינונית עם הפרעות תחושתיות ניכרות

30%

4. בצורה קשה

40%

ב

עצב (FACIALIS) VII

1. בצורה קלה

0%

2. בצורה בינונית

10%

3. בצורה קשה

30%

ג

עצב VAGUS) X

1. בצורה קלה מאוד

0%

2. בצורה קלה

10%

3. בצורה בינונית

20%

ד

עצב (ACCESSORIUS) XI

1. בצורה קלה

0%

2. בצורה בינונית

10%

3. בצורה קשה

20%

ה

עצב (HYPOGLOSSUS) XII

1. בצורה קלה

10%

2. בצורה בינונית

30%

3. בצורה קשה

40%

(6)

NEURITIS

1. בצורה קלה

0%

2. בצורה בינונית

10%

3. בצורה ניכרת

30%

4. בצורה קשה

(7)

APHASIA

א

אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד

1. בצורה קלה

10%

2. בצורה בינונית

20%

3. בצורה קשה

40%

ב

אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית(

1. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת

60%

2. ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מהצד הביצועי

100%

(8)

הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה פירמידליות כגון: ATHETOSIS ,CHOREA , CHOREO-ATHETOSI

ימין

שמאל

1. בצורה קלה

30%

20%

2. בצורה בינונית

40%

30%

3. בצורה קשה

50%

40%

האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.

(9)

מחלת פרקינסון   (MORBUS PARKINSON)

ימין

שמאל

א

חצי גוף

1. בצורה קלה

30%

20%

2. בצורה בינונית

40%

30%

3. בצורה קשה

50%

40%

ב

גף עליון בלבד

1. בצורה קלה

20%

10%

2. בצורה בינונית

30%

20%

3. בצורה קשה

40%

30%

ג

גף תחתון בלבד

1. בצורה קלה

10%

10%

2. בצורה בינונית

20%

20%

3. בצורה קשה

30%

30%

(10)

TIC

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס.

(11)

אנצפלופטיה
(ENCEPHALOPATHIA) (CHRONIC POST TRAUMATIC BRAIN SYNDROME )

בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות וכדומה – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.

30. הפרעות פרכוסיות

(1)

כפיון GRAND MAL))בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:

א

לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים

0%

ב

בצורה קלה – היו 4-1 התקפים במשך שנתיים

10%

ג

בצורה בינונית – היה בממוצע התקף אחד ב 4 – -3 חדשים

30%

ד

בצורה ניכרת – היה בממוצע התקף אחד לחודשיים

50%

ה

בצורה קשה – היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש

80%

ו

בצורה קשה מאד – היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש

100%

(2)

כפיון מלווה בהפרעות נפשיות

פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים קטנים (1)(א) ( עד ) (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.

(3)

התקפים ליליים בלבד

הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.

(4)

כפיון פסיכומוטורי

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי פרכוסיות.

(5)

PETIT MAL) MINOR SEIZURES

התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (ABSENCE)  עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב רוח, בזכירה וכדומה(

1. לא היו התקפים במשך שנתיים

0%

2. היו בממוצע מדי חודש בחודשו

א

בצורה קלה – לא יותר משני התקפים

10%

ב

בצורה בינונית – יותר משני התקפים אך לא יותר מ 4-

20%

ג

בצורה ניכרת – יותר מ 4- התקפים

40%

ד

בצורה קשה – מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע

60%

ה

בצורה קשה מאד – מצבי סטטוס חוזרים

100%

(6)

התקפים ג'קסונייםJACKSONIAN))  או מוקדים תנועתיים או תחושתיים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים   (1) – (5) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות

31. עצביי הגפיים העליוניים

(1)

קבוצת השרשים  (RADICULAR GROUP)  העליונה או האמצעית או התחתונה

ימין

שמאל

א

שיתוק חלקי

20%

10%

1. בצורה קלה

40%

30%

2. בצורה בינונית

40%

30%

3. בצורה קשה

50%

40%

ב

שיתוק מלא

70%

60%

(2)

כל קבוצת השרשים ( PLEXUS)

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

20%

10%

2. בצורה בינונית

40%

30%

3. בצורה קשה

60%

50%

ב

שיתוק מלא

80%

70%

(3)

שיתוק עצב RADIALIS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

20%

10%

2. בצורה בינונית

30%

20%

3. בצורה קשה

40%

30%

ב

שיתוק מלא

80%

70%

(3)

שיתוק עצב RADIALIS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

20%

10%

2. בצורה בינונית

30%

20%

3. בצורה קשה

40%

30%

ב

שיתוק מלא

60%

50%

(4)

שיתוק עצב  MEDIANUS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה מאוד

5%

5%

2. בצורה קלה

10%

10%

3. בצורה בינונית

30%

20%

4. בצורה קשה

40%

30%

ב

שיתוק מלא

60%

50%

5))

שיתוק עצב  ULNARIS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה מאוד

0%

0%

2. בצורה קלה

5%

5%

3. בצורה בינונית

20%

10%

4. בצורה קשה

30%

20%

ב

שיתוק מלא

50%

40%

(6)

שיתוק עצב CIRCUMFLEXUS HUMERI או MUSCULO-CUTANEUS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

0%

0%

2. בצורה בינונית

10%

10%

3. בצורה קשה

20%

10%

ב

שיתוק מלא

30%

20%

(7)

שיתוק עצב  THORACALIS LONGUS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה או בינונית

0%

0%

2. בצורה קשה

10%

10%

ב

שיתוק מלא

20%

10%

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

31. עצביי הגפיים התחתוניים

(1)

(SCIATIC NERVE)N. ISCHIADICUS)

ימין

שמאל

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

10%

2. בצורה בינונית

20%

3. בצורה קשה

40%

ב

שיתוק מלא

60%

(2)

– (COMMON PERONEAL NERVE) N. POPLITEUS EXTERNUS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

10%

2. בצורה בינונית

10%

3. בצורה קשה

20%

(3)

N. MUSCULO-CUTANEUS

SUPERFICIAL PERONEAL NERVE ))

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה או בינונית

0%

2. בצורה קשה

10%

ב

שיתוק מלא

20%

(4)

N. TIBIALIS ANTERIOR (DEEP PERONEAL NERVE)

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

0%

2. בצורה בינונית

10%

3. בצורה קשה

20%

ב

שיתוק מלא

30%

(5)

TIBIAL NERVE) N. TIBIALIS POSTERIOR)

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה

10%

2. בצורה בינונית

10%

3. בצורה קשה

20%

ב

שיתוק מלא

20%

(6)

N. FEMORALIS OR N. CRURALIS

א

שיתוק חלקי

1. בצורה קלה או בינונית

10%

2. בצורה קשה

20%

ב

שיתוק מלא

30%

 .

דילוג לתוכן