פרק שני – המערכת האורו-גניטלית

22. כליות

 

 

 

 

 

 

(1)

צניחת הכליות) PTOSIS או כליה נודדת REN MIGRANS

א. ללא הפרעות

ב. ישנן הפרעות – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

(2)

כליה בצורת פרסה (HORSE SHOE KIDNEY )

א

ללא סיבוכים

0%

ב

ישנם סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

(3)

כריתה חלקית של כליה אחת

א

ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה

10%

ב

קיימים סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

(4)

כריתת כליה

א

כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה

30%

ב

כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה

60%

ג

כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב

100%

(5)

כליה שאינה פועלת  (NON FUNCTIONNING KIDNEY )

א

אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה

30%

ב

ישנם סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים.

(6)

הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית

א

ORTHOSTATIC ALBUMINURIA

0%

ב

מסיבה בלתי ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות

10%

(7)

דלקת כליות כרונית

א

הפרשת חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא UREMIA

20%

ב

כמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם וללא  UREMIA

30%

ג

תסמונת נפרוטית או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה  UREA) ) בדם עד 50 מג"ר אחוז

50%

ד

תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה בין 50 (UREA) ל 80- מג"ר אחוז

80%

ה

עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה

100%

(8)

PYELONEPHRITIS CHRONICA  אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (7)

(9)

אבני הכליות

א

אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי

10%

ב

אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה

20%

ג

אבני יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה

40%

ד

אבני כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים

20%

ה

אבני כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית

40%

ו

מצב אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה

0%

קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים קטנים (7) או (10)

(10)

HYDRONEPHROSIS

א

אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות

0%

ב

בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת

10%

ג

בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת

30%

ד

עם זיהום או  PYONEPHROSIS

50%

(11)

SSENTIAL HAEMATURIA המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמוטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית

10%

22. שלפוחית השתן ודרכי השתן

(1)

אורטר

אבנים באורטר והיצרות האורטר – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10)

(2)

שלפוחית השתן

א

דלקת כרונית של שלפוחית השתן

(1) דלקת קלה, ללא הפרעות

0%

(2) דלקת קלה, עם תאי מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה

10%

(3) דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות

20%

(4) דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת

50%

(5) אי שליטה או אי עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד

במכשירים

70%

ב

דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת-רירית ( HUNNER'S ULCER )

60%

ג

אבן בשלפוחית, עם סימני-הפרעה בתפקוד – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2 א(

ד

ניצור השלפוחית  FISTULA VESICAE

50%

(3)

שופכה

א

היצרות השופכה  (URETHRA)

(1) בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה, המצריכה רק הרחבות בודדות ) 2-

1 פעמים לשנה(

10%

(2) המצריכה הרחבות כל 2-3 חדשים

20%

(3) המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית

30%

ב

ניצור בשופכה:

(1) בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין

20%

(4)

(2) בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיראו שימוש תמידי בחומרי חבישה

40%

(5)

(3) בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חומרי חבישה

70%

(6)

א

(4) ניצורים רבים ב-  PERINEU

100%

24. אשכים ואבר המין של הזכר 78

(1)

VARICOCOELE

א

חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי ניכרות

0%

ב

עם הפרעות ניכרות

10%

(2)

HYDROCOELE חד או דו-צדדי

0%

(3)

חוסר אשך אחד והשני תקין

20%

(4)

אבדן שני האשכים

א

אצל גבר עד גיל 45 מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות

50%

ב

אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות

40%

ג

מעל לגיל 60

25%

(5)

אבדן חלקי של הPENIS

30%

(6)

אבדן של ה PENIS

60%

(7)

אספרמיה חבלתית

א

עד גיל 45

20%

ב

מעל לגיל 45

10%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.

(8)

אין אונות (על פי בדיקה במעבדת שינה מוכרת בלבד(

א

קלה, יש זקפות אך עוצמתן ירודה

0%

ב

בינונית, זקפות לקויות במספרן ואיכותן

10%

ג

חמורה, אין זקפה כלל

30%

לא יוקנו אחוזי נכות בגין סעיף זה לאחר גיל 70 ; לא יוקנו אחוזי נכות בגין אבדן מלא או חלקי של ה PENIS ובגין סעיף זה גם יחד.

25. אברי המין של האישה

(1)

דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה

א

ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב

0%

ב

ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון

10%

ג

ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה

20%

(2)

מצב לאחר כריתת שחלות

א

כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה

10%

ב

כריתה של שתי השחלות:

1. עד גיל 50

2. אחרי גיל 50

(3)

מצב לאחר כריתת הרחם

א

עד גיל 50

40%

ב

אחרי גיל 50

20%

(4)

מצב לאחר PANHYSTERECTOMY

א

עד גיל 50

50%

ב

אחרי גיל 50

30%

(5)

צניחת הנרתיק והרחם  (PROLAPSUS VAGINAE ET UTERI)

30%

(6)

ניצורים של אברי המין של האשה

א

ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (FISTULA VESICO-GENIT )

50%

ב

ניצור בין החלחלה ואברי המין (FISTULA RECTO-GENIT )

50%

26. אברי המין של האשה

א

בתקופה החריפה והפעילה

100%

ב

שחפת כרונית עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסרוגין

60%

ג

שחפת בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות

30%

ד

שחפת בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות

10%

27. עקרות

א

כשגורמיה אינם ברורים

30%

ב

כשגורמיה ברורים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ 30%- . לא יינתנו אחוזי נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות

28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים

א

שד אחד

1. עד לגיל 30 שנה

30%

2. מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה

25%

3. מעל לגיל 45 שנה

15%

ב

שני השדיים

1. עד גיל 30 שנה

50%

2. מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה

40%

3. מעל לגיל 45 שנה

30%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה

.

דילוג לתוכן