הכרה בנכות עקב פריצת דיסק דרך ועדה רפואית

פריצת דיסק הינה תופעה שכיחה, הנובעת משחיקת הדיסק שבין חוליות עמוד השדרה. ההשלכות של פריצת דיסק עלולות להיות כאבים קשים, קושי בעמידה, ישיבה והליכה, חולשה בשרירים, כאבי רגלים חזקים, עד כדי פגיעה חמורה בתפקודו היום יומי של החולה.

במצבים קשים הפתרון העומד לרשות החולים הוא ניתוח. אולם ישנם מקרים קשים מאד בהם גם ניתוח לא עוזר.

במצבים אלה, בהם האדם נאלץ להתמודד עם כאבים קשים וכרוניים אשר לא ניתנים לפתרון רפואי, ועם פגיעה משמעותית ביכולת התפקוד, עומדת לרשותו האפשרות של פניה לביטוח לאומי לשם הכרה בנכות. הדרך להכרה בנכות בביטוח לאומי עוברת דרך ועדה רפואית.

באילו מצבים יכולים אנשים הסובלים מפריצת דיסק להגיש בקשה לנכות בביטוח לאומי?

פריצת דיסק היא בעיה הנעה על רצף רחב של חומרה. יש אנשים הסובלים מפריצת דיסק קלה הניתנת לטיפול, ואשר אי הנוחות הנגרמת ממנה הינה מעטה.

לעומתם יש אנשים הסובלים מפריצת דיסק חמורה ומתקשים לתפקד, לעבוד ולטפל במשק הבית. כאשר פריצת הדיסק היא חמורה, גורמת לכאבים קשים המלווים את החולה יום יום במשך רוב שעות היום.

כאשר עקב הבעיה החולה אינו מסוגל לעבוד או שאינו מסוגל להמשיך לעבוד בעבודה בה עבד עד כה, או כאשר תפקודו במשק הבית נפגע: קושי לעלות במדרגות, קושי לעמוד ולבשל, לנקות, לטפל בילדים וכדומה, נראה כי מדובר בפגיעה משמעותית בתפקוד ובכושר העבודה אשר יכולה לזכות את החולה באחוזי נכות.

אופן הגשת הבקשה לנכות

אנשים הסובלים מפריצת דיסק קשה ומעוניינים להגיש בקשה לביטוח לאומי בתביעת נכות, צריכים לנקוט בצעדים הבאים:

  • מילוי טופס בקשה לנכות של ביטוח לאומי. את הטופס ניתן להשיג בסניפי המוסד או באתר האינטרנט שלו.
  • צירוף אישורים רפואיים המאשרים את מצבו הרפואי של החולה: דו"ח מאורטופד מומחה, טופס סיכום ניתוח אם היה, דו"ח רפואי מרופא המשפחה המפרט את הפגיעה של פריצת הדיסק בתפקוד היום יומי של החולה, וכדומה.

עם קבלת החומר קובע ביטוח לאומי לעותר תור לוועדה רפואית

ועדה רפואית היא הגוף המוסמך במדינת ישראל לקבוע את הדברים הבאים:

  • מידת כושר העבודה: האם האדם כשיר או שאינו כשיר לעבוד, ואם אינו כשיר, מה גובה הפגיעה בכושר עבודתו באחוזים.
  • האם האדם סובל מנכות
  • גובה אחוזי הנכות

הועדה הרפואית מורכבת מרופא המומחה בבעייתו של האדם העומד בפני הוועדה. במקרה של פריצת דיסק לרוב יהיה רופא הוועדה אורטופד מומחה.

בנוסף לרופא נמצא בחדר גם מזכיר הוועדה. תפקידו של המזכיר הוא לטפל בכל העניינים האדמיניסטרטיביים של הועדה, וכן לוודא כי זכויות החולה נשמרות.

מהלך הועדה:

1. בשלב ראשון רופא הועדה קורא את התיק הרפואי ובו חוות הדעת הרפואיות ששלח החולה.

2. הרופא שואל את החולה שאלות בהתאם לחומר שקרא. השאלות נוגעות ליכולת התפקוד היום יומית של החולה, מידת הפגיעה של פריצת הדיסק בשגרת חייו וכדומה. השאלות יכולות לכלול שאלות כמו: תאר אילו פעולות נפגעו בעקבות פריצת הדיסק, האם יש פעולות שאינך יכול לבצע או דברים שאתה נמנע מלעשותם בעקבות פריצת הדיסק?

3. ישנם מקרים בהם רופא הוועדה מבקש לבדוק את החולה.

4. ישנם מקרים בהם הרופא יבקש מהחולה להביא חוות דעת נוספות או לעבור בדיקות נוספות, לפני שיקבל את החלטתו.

לאחר קריאת החומר, ראיון החולה והשלמת החומר החסר, מקבלים חברי הועדה את ההחלטה. ההחלטה מתייחסת לזכאות לנכות וכן לגובה אחוזי הנכות.

אנשים הסובלים מפריצת דיסק המוכרים כנכים יכולים להיעזר בקצבת נכות חודשית, קצבת ניידות ועוד.

.

דילוג לתוכן