מבחנים לקביעת דרגות נכות

הכרה בנכות על ידי ביטוח לאומי כרוכה גם בקביעת אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית. מגובה אחוזי הנכות נגזרות ההטבות והזכויות להן יהיה זכאי התובע. אחוזי נכות נמוכים, מזכים במעט זכויות ואילו ככל שאחוזי הנכות עולים הם מזכים בזכויות רבות יותר מאחר ומדובר במקרי נכות קשים יותר.

דרך החישוב של אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית נקראת "מבחנים לקביעת דרגת נכות". הכוונה לכללים ולדרכי החישוב אשר באמצעותם מחושבים ונקבעים אחוזי הנכות.

מבחן ראשון: מהות הפגימה

ההגדרה של "נכות" או בלשון החוק "פגימה" היא הגדרה מאד רחבה. הגדרה זו כוללת פגיעות וליקויים מכל קשת הפגיעות הרחבה: החל במחלות, ליקויים שנגרמו בעקבות תאונה, ליקויים פיזיים או פגיעות נפשיות, מחלות נפש, פגם שכלי (פיגור) וכדומה.

כיצד נקבעת דרגת הנכות?

למוסד לביטוח לאומי ישנה רשימה ארוכה ומפורטת של "פגימות" הנחשבות לפגימות מוכרות. לכל "פגימה" שכזו ישנם אחוזי נכות קבועים.

ישנם מצבים שבהם לאדם יש יותר מפגימה אחת (למשל: אדם שהוא פגוע בידיו או ברגליו, או אדם הסובל משיתוק אך גם מבעיה נפשית). קביעת דרגת הנכות לאנשים הסובלים מיותר מ"פגימה" אחת נקראת "דרגת נכות מורכבת". החישוב של דרגת נכות מורכבת נערך באופן הבא:

עבור הנכות הראשית והמרכזית מקבל התובע את גובה אחוזי הנכות הקבועים לאותה "פגימה".

עבור הנכות המשנית נערך חישוב מיוחד. ישנם שני מונחים בהם משתמש הביטוח הלאומי להגדרת כושר העבודה של אדם:

כושר שלם – זהו 100% הכושר של אדם בריא.

כושר לקוי – זוהי היתרה האחוזית לאחר שהופחתו אחוזי הנכות המרכזית מן הכושר המלא.

לדוגמה: אדם הוכר כנכה בדרגה של 82% , הכושר הלקוי שלו יהיה אם כן: 18% .

אחוזי הנכות המשנית יחושבו כגובה אחוזי הנכות המרכזית מסך הכושר הלקוי. כלומר אם לאדם ישנה פגיעה נוספת שערה 30% נכות, תחושב התוספת כ 30% של 18% , ותוספת אחוזית זו תתווסף לאחוזי הנכות על הנכות הראשונית. אותו חישוב ייעשה גם לפגיעות נוספות אם ישנן.

רוב דרגות הנכות כוללות כבר בחישובן את המימד הנפשי והפגיעה הנפשית הכרוכים בכל פגיעה בתפקוד. אולם במצבים בהם הפגיעה הנפשית חורגת מהנורמה ופוגעת באופן עצמאי ורחב ביכולת התפקוד של האדם יכולה הועדה להעניק אחוזי נכות נוספים לתובע בגין הפגיעה הנפשית.

מקרים מיוחדים וחריגים

חוק הנכות בביטוח לאומי מתייחס גם למקרים מיוחדים כגון פגיעה מורכבת אשר גרמה להחמרה כללית במצבו של התובע.

כמו כן ישנה התייחסות לחישוב נכות לקבוצות מיוחדות כגון נפגעי פעולות איבה.

מהו התהליך לקביעת דרגת הנכות?

  • התובע מגיש טפסי תביעת נכות לביטוח לאומי
  • התובע מוזמן לוועדה רפואית.
  • ועדה רפואית בודקת את מסמכי התובע, עורכת לו ראיון במסגרת הוועדה, ובחלק מהמקרים נערכת לנבדק בדיקה רפואית.
  • בחלק גדול לאחר שלב זה יש בידי הועדה את כל החומר שהיא צריכה, ורופא הועדה קובע את אחוזי הנכות. ההחלטה נשלחת את התובע.
  • בחלק קטן מהמקרים בדיקות אלה אינן מספיקות והרופא שולח את התובע לבדיקות נוספות.
  • לאחר שהרופא של הועדה הרפואית מקבל גם את החומר המשלים, הוא עורך את חישוב דרגת הזכאות בהתאם לרשימות המפורטות של המוסד לביטוח לאומי (ה"מבחנים לקביעת דרגת נכות").
  • החלטת הועדה נשלחת לבית התובע בדואר.
  • במידה והתובע אינו מסכים עם החלטות הועדה הוא רשאי לערער בפני ועדת ערר.

מבחנים לקביעת דרגת נכות הם בעצם השם שנותן החוק לתהליך קביעת אחוזי הנכות על ידי הועדות הרפואיות בביטוח לאומי.

.

דילוג לתוכן