פרק שמיני – לסתות ושיניים

73. לסתות

1. לסת עליונה

שבר הלסת העליונה עם העתקה (DISPLACEMENT)

א

0%

1. בצורה קלה, המנשך תקין

10%

2. בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך

20%

3. בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך

אי התאחות (NON UNION) של הלסת העליונה

ב

10%

1. בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך

20%

2. בצורה בינונית

30%

3. בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך

אבדן המכתשית(PROCESSUS ALVEOLARIS OSSIS MAXILLAE SUPERIORIS)

ג

10%

1. לאורך מחצית הלסת העליונה

20%

2. לאורך כל הלסת

2. לסת תחתונה

LUXATIO HABITUALIS

א

0%

1. בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה

10%

2. בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה

20%

3. בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה

הגבלות התנועות בפרק הטמפורו-מנדיבולרי (TEMPORO-MANDIBULARIS)

ב

10%

1. בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית רק בין 1.5 ועד 1 ס"מ

20%

2. בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-1 ועד 0.5 ס"מ

100%

3. איבוד כל הלסת התחתונה, כולל הפרקים, ללא תקנה

חסר במקור

ג

איבוד חצי הלסת

ד

50%

1. איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק אחד ללא תקנה

40%

2. איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו

איבוד ענף עולה (RAMUS ASCENDENS) או חלק ממנו יחד עם הפרק הטמפורו-מנדיבולרי

ה

30%

1. מצד אחד

40%

2. משני הצדדים

איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הפרק קיים

ו

10%

1. מצד אחד

20%

2. משני הצדדים

איבוד מחצית רקמת העצם בלסת ללא הפסקת הרציפות (CONTINUITY)

ז

10%

1. מצד אחד

20%

2. משני הצדדים

איבוד הPROCESSUS CONDYLOIDEUS

ח

20%

1. מצד אחד

30%

2. משני הצדדים

איבוד הPROCESSUS CORONOIDEUS

ט

10%

1. מצד אחד

15%

2. משני הצדדים

74. שיניים

אבדן שיניים ללא אפשרות להתקין תותבות

(1)

40%

כל השיניים

א

20%

כל השיניים של הלסת העליונה

ב

20%

כל השיניים של הלסת התחתונה

ג

0.5%

אבדן שן בודדת

"שן" – שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית, לרבות שן סתומה או שן

מכוסה בכתר, או שן בנויה על שורש.

ד

באבדן מספר שיניים -אחוזי הנכות ייקבעו ע"י צירוף אריתמטי של אחוזי

הנכות לפי סעיף קטן (1) ד

ה

באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם

שן או שיניים טבעיות – אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן

טבעית

ו

אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק של השיניים המלאכותיות שבה, או

נזק לגשר קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות, אינו מזכה אחוזי נכות.

ז

באבדן שיניים אם אפשרות התקנה תותבת -אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית

הנכות המגיעה בהתאם לסעיף-קטן (1) (א, ב, ג, ד)

ח

.

דילוג לתוכן