ילד נכה – ועדה רפואית

בהתאם לחוק ביטוח לאומי, ילד נכה הוא ילד החל מגיל 91 יום (שלושה חודשים) ועד שמלאו לו 18 שנים. בתקופה זו ילד אשר מוגדר כנכה זכאי לקבל עבור נכותו את גמלת ילד נכה שזוהי קצבה כספית חודשית שנועדה לסייע למשפחתו לעמוד בנטל ההוצאות הכספיות לצורך גידולו בתנאים להם הוא זקוק.

גמלת ילד נכה משולמת בהתאם לליקויים הרפואיים השונים שישנם ובהתאם למידת התלות של הילד בזולת (הגמלאות אינן אחידות. גובהן משתנה בהתאם לתנאים המוזכרים).

ילד בעל ליקויי שמיעה או ילד הסובל מתסמונת דאון זכאים לגמלת ילד נכה החל מהיום שבו נולדו. ילד נכה אשר זכאי לקבל את הגמלה בעבור יותר מליקוי רפואי אחד, יקבל אותה בשיעור שנאמד לפי הליקוי החמור ביותר אשר מזכה למעשה בסכום הגבוה ביותר.

כמו כן, ילד נכה צריך להיבדק מדי זמן בוועדה רפואית לצורך הערכת מצבו ובדיקת זכאותו להמשך קצבה.

כל מחלה וכל ליקוי רפואי אשר גורמים לילד למוגבלות פיזית או נפשית ולהתפתחות לא תקינה כפי שרצוי שתהיה בגילו, מזכה את משפחתו להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת גמלת ילד נכה.

ביטוח לאומי מקבל את פניות ההורים ומזמן את הילדים להיבדק במסגרת של ועדה רפואית, שם יתקבלו ההחלטות בנושא.

אוכלוסיית היעד- ילד נכה

הורים לילד נכה יכולים להגיש תביעה לביטוח לאומי לצורך קבלת גמלת ילד נכה במקרים הבאים:

 • הילד סובל מעיכוב התפתחותי רציני וחמור, החל מגיל 91 ימים ועד שלוש שנים.
 • הילד סובל מפיגור בינוני, מהפרעות נפשיות קשות או ממחלות חמורות, ועקב כך הוא זקוק להשגחה קבועה של מבוגר.
 • ילד בן 3 עד 18 שנמצא תלוי בזולת במידה רבה מאוד, יותר מששאר בני גילוי תלויים בו.
 • הילד סובל מליקוי מיוחד: תסמונת דאון- מהיום בו נולד עד גיל 18, ליקוי שמיעה- מהיום בו נולד עד גיל 18, ליקוי על פני רצף של אוטיזם או של תסמונות דומות אחרות- החל מגיל 91 ימים עד 18 שנה, או ליקוי ראיה- החל מגיל 91 ימים עד 18 שנה.
 • ילד בן 3 ויותר שזקוק לסיוע בתקשורת עקב היעדר תקשורת מילולית באופן מוחלט.
 • הילד נזקק לטיפולים רפואיים מיוחדים- החל מגיל 91 יום ועד 18 שנה.

תנאי הזכאות להיבדק בוועדה הרפואית

ישנם תנאים מקדימים לגבי זכאותו של ילד נכה להיבדק על ידי ועדה רפואית של ביטוח לאומי:

 • הורה אחד או שני ההורים של הילד הם תושבי ישראל המבוטחים בביטוח לאומי.
 • הילד הנכה שוהה בשטחי ישראל.
 • הילד לא מקבל קצבת ניידות מביטוח לאומי, חוץ ממקרים שבהם נקבעו לו 80% נכות בניידות או שהוא נזקק לכיסא גלגלים.
 • הילד לא שוהה במוסד או אצל משפחת אומנה.

המסמכים שיש לצרף לקראת הוועדה

אל טופס התביעה לקבלת גמלת ילד נכה יש לצרף מספר מסמכים:

 • תעודות רפואיות אודות הבעיה של הילד יחד עם סיכומי מחלה, אשר כוללים את המועד בו החלה המחלה ואת כל סוגי הטיפולים אותם קיבל הילד עד להגשת התביעה.
 • ילדים נכים עד גיל 6 שלא נמצאים במסגרת לימודית כלשהי והם מקבלים טיפולים התפתחותיים, צריכים להגיש אישורים אודות הטיפולים ממנהלי המכונים שבהם הם מטופלים.
 • ילדים הסובלים מאוטיזם יצרפו אבחון לפי הקריטריונים שמפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות.

עד לחודש אוגוסט 2012 התבקשו ההורים להגיש אישורים אודות לימודים מהגנים או מבתי הספר שבהם לומדים הילדים. החל מאותו חודש אין עוד צורך בכך.

הליך הוועדה רפואית

לאחר שהורי הילד הנכה או האפוטרופוס החוקי שלו הגישו את טופסי התביעה לקבלת ילד נכה, סניף ביטוח לאומי באזור מגוריהם ישלח לביתם זימון לבדיקות בוועדה רפואית.

ההורים או האפוטרופוס חייבים להגיע יחד עם הילד, מכיוון שבלעדיו לא תתקיים הבדיקה ולא יתקבלו החלטות לגביו.

רצוי מאוד להגיע מוכנים עם העתקים של כל המסמכים הקשורים לבעיה של הילד (מחלה, ליקוי רפואי, תסמונת), ובמיוחד כאשר התווספו מסמכים חדשים שלא היו קודם לכם בזמן הגשת התביעה ועקב כך לא צורפו לטופס התביעה.

הרופא אשר יושב בוועדה הרפואית בודק את הילד מבחינה פיזית ותפקודית, כאשר להורים או לאפוטרופוס יש תפקיד מרכזי בדיווח המצב ובמתן תשובות על שאלות שנשאלות בקשר לילד.

ישנן פעמים בהן התביעה לגמלת ילד נכה קשורה באוטיזם או בכל ליקוי מיוחד אחר, ולא בגלל הבעיות התפקודיות של הילד. או אז יש לציין, ואף להדגיש את הדברים בפני הוועדה הרפואית.

בוועדות רפואיות יושבים מזכירי ועדה אשר כותבים בפרוטוקול מיוחד את כל הדברים שנאמרים בוועדה. בסוף הבדיקות ההורים או האפוטרופוס מתבקשים לחתום על הפרוטוקול לאות עדות ששמעו את הדברים.

מסיבה זו מומלץ לקרוא את הפרוטוקול בעיון רב ולבדוק כי כל הדברים שנאמרו באמת מופיעים בו וכי לא הושמט שום מידע.

המוסד לביטוח לאומי שולח את החלטת הוועדה הרפואית לבית המשפחה בתוך שלושה חודשים ולא מעבר לכך..

דילוג לתוכן