זכויות רפואיות לילד נכה ולהוריו

ילד נכה העולה על ההגדרות המנויות בחוק ובתקנות המוסד לביטוח לאומי, זכאי לשורה רחבה של הטבות וזכויות, הן לו עצמו, והן להוריו המטפלים במטרה להקל על הטיפול בילד עם הנכות.

על מנת לקבל זכאות להטבות ובעיקר לגמלת ילד נכה, היינו גמלה חודשית להורים המטפלים, על הילד לענות על אחד מן הקטגוריות הכלליות הבאות:

א. ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד-הזכאות תתקבל לילד בגילאים החל מ91 יום ועד 18 ימים שנקבע בידי מומחה מן הביטוח הלאומי שזקוק לטיפול רפואי קבוע בשל מחלה כרונית, לדוגמא-ילד הזקוק מדי חודש לעירוי ידם, הזנות תוך ורידיות, החלפת תחבושות, פיזיותרפיה יומיומית ועוד.

ב. ילד התלוי בעזרת הזולת-החל מגיל 3 ועד 18 בסובל מליקוי גופני שכלי או נפשי שגורם לתפקוד חריג במידה ניכרת מבני גילו.

ג. ילד עם ליקוייים מיוחדים-כדוגמת עיכוב בהתפתחות, זקוק לנוכחות קבועה, תסמונת דאון ועוד. יש לציין כי בקטגוריה זו הורחבה ללאחרונה הזכאות עקב וועדה שקבעה כי גם ילדים עם שיתוק מוחין, סכרת נעורים ומחלות נוספות נכללות בזכאות זו.

זכויות רפואיות לילד המטופל

המוסד לביטוח לאומי אינו קובע נכות לאדם עד גיל 18 אלא משלם זכאות לגמלת ילד נכה המועברת למעשה להורים כפיצוי על ההוצאות המיוחדות שנגרמות בשל הליקוי ממנו סובל הילד.

לאחר גיל 18 נקבעת נכות כללית לקבלת הגמלה. מעבר לקבלת גמלת ילד נכה, עומדות בפני הילד הנכה והוריו הטבות רבות נוספות הניתנות למימוש וזכאות:

א. הטבות מטעם רשות המיסים: הנחות במס רכישה ובנקודות וזיכויים במס הכנסה להורים.

ב. סיוע בשכר דירה, הקצאת דירות לדיור ציבורי, וכן התאמה דירה בהתאמת דירה לילד המוגבל בניידות.

ג. הנחות בתשלום הארנונה.

ד. הטבות ללקוחות חברת בזק כפוף לתנאים והצגת מסמכים.

ה. הטבות משרד התחבורה-תו חניית נכה, החזר אגרת רישוי, הנחה בתחבורה ציבורית.

ו. הטבה בתשלומים על צריכת מים.

ז. הטבות בקופות החולים-פטור מהשתתפות עצמית בטיפולים שונים וטיפולי חוץ.

קצבת ילד נכה-הליך בקשה וועדה רפואית

הוועדה הרפואית אליה מופנה הילד הנכה, הינה למעשה וועדה שתפקידה הינה בדיקת המוגבלות התפקודית של ילד נכה עד גיל 18 ושלושה חודשים, וכמו כן את מידת תלותו בזולת.

יש לציין כי ההחלטה אינה קובעת שיעורי נכות אלא נועדה לקבוע את הזכאות לגמלה. הקביעה תיעשה על ידי רופא ילדים שיבדוק את הילד, אשר הוסמך על ידי הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

הרופא למעשה בוחן את הילד ומוגבלותו, ובהתאם לרשימת הליקויים המופיעים בתקנות ילד נכה של המוסד לביטוח לאומי, מגיע להכרעה וקביעה בנוגע לזכאות.

ערעור על קביעת המוסד לביטוח לאומי

במידה ודעת ההורים אינה נוחה מהחלטת הוועדה, ניתן להגיש ערעור לוועדת העררים במקרים בהם לא אושרה גמלה או אושרה גמלה זמנית או חלקית.

יש להגיש את הערר מנומק בכתב למוסד לביטוח לאומי. למרות שהחלטת וועדת העררים הינה סופית ולא ניתנת לשינוי, ניתן לערער מן הפן המשפטי בשאלות חוק או תקנות בפני בית הדין לעבודה. על הערר להיות מוגש בכתב לבית הדין בתוך שנה מקבלת מכתב ההחלטה.

סיכום ומסקנות

הורים לילד נכה, זכאים למגוון רחב של הטבות וזכאויות במוסדות המדינה השונים, בעיקר לקבלת גמלת ילד נכה המשולמת באופו חודשי.

על מנת לקבל את הקצבה על ההורים להגיש טופס תביעה שבהמשך המוסד יזמן את הילד לוועדה רפואית שתבחן את מוגבלות הילד ובהתאם לכך את גודל הקצבה המשולמת.

.

דילוג לתוכן