זכויות נפגעי עבודה והכרה דרך ועדה רפואית

עובד הנפגע במהלך עבודתו, והוכר על ידי הגדרות הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה, זכאי למגוון רחב של זכויות כדוג תשלום דמי פגיעה וסיוע. כמו כן באם נותרה נכות זמנית או קבועה, ניתן לקבל זכאות למענק או קצבה על ידי הגשת תביעה הכרוכה בהופעה בפני ועדת מומחים רפואית שתבחן את חומרת הפגיעה.

מימוש זכויות- הגשת תביעה לגמלה בגין פגיעה בעבודה

על נפגע בעבודה המעוניין בקבלת זכאות לקצבת נכות, להגיש את טופס התביעה למוסד לביטוח לאומי בתוך שנה ממועד הפגיעה בעבודה. לאחר מכן, יוזמן התובע אל הועדה הרפואית לשם בחינת מצבו ובדיקת מצבו הרפואי.

ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא או שניים, המתמחים בפגיעות מהסוג בו נפגע התובע. לעיתים ישנו צורך בייעוץ חיצוני (כמו במקרים של מספר פגיעות מתחומי רפואה שונים) או אף דרישה לביצוע בדיקות נוספות לשם מתן עזרה לפוסקים הרפואיים (שאינן עובדי המוסד לביטוח לאומי) לקבל החלטה לגבי קביעת דרגת הנכות הרצויה.

הליך הוועדה מתנהל על ידי עיון במסמכים הרפואיים בטרם כניסת הנפגע אל החדר, ולאחר מכן יזומן הנפגע על ידי המזכיר לשם זיהוי מול הרופאים והבודקים. כמו כן יש לציין כי ניתן להביא מסמכים שונים המפרטים את הטענות והמגבלות הרפואיות.

כמו כן יש להגיש מסמכים שונים אשר לא נמצאו בהישג ידם של הפוסקים הרפואיים. במידת הצורך לשם בדיקת הנכות, יצטרכו הרופאים לבחון פיסית את הנפגע ניתן להיעזר במלווה.

בסיום הבדיקה תיקבע דרגת הנכות באחוזים ותאריך תחילת הדרגה, כמו כן ייקבע האם הדרגה הינה זמנית או קבועה על פי הפרמטרים הבאים:

א. נכות זמנית-במקרה זה קצבת הנכות תשולם באופן זמני על פי חודשי הנכות (עד שנה).

ב. נכות קבועה-הנקראת גם נכות צמיתה- במקרה זה הנכות תיקבע על פי רשימה סגורה של כללים הקובעים את דרגת הנכות על פי ליקויים שונים בהתאם לסוג אזור הפגיעה. כמו כן על פי תקנה 15, תיבדק גם לצד הנכות הצמיתה, כושר העבודה העתידי של הנפגע ומידת מסוגלתו לעבוד לאור אחוזי הנכות שנפסקו.

יש לציין כי לעיתים נפגע בעבודה חש בהחמרה במצבו, ובמקרה זה הוא רשאי לבקש קביעה נוספת  של דרגת הנכות אם לא עברה חצי שנה מהקביעה האחרונה.

בקשה זו תאושר בכפוף להסכמת רופא של המוסד לביטוח לאומי בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים המעידים על החמרה במצב הנפגע בעל קשר סיבתי ישיר מן הפגיעה בעבודה.

חשוב לציין כי אף המוסד לביטוח לאומי רשאי באישור רופא מוסמך לבקש מטעמו דיון חדש הקשור במצבו של הנפגע.

אי הגעה לבדיקה מחודשת ללא סיבה מוצדקת יכולה לגרור את הפחתת קצבת הגמול לנפגע ואף את הפסקתה. כמו כן ניתן לבקש דיון מחודש עקב ירידה משמעותית בהכנסות.

ערר על החלטות הוועדה הרפואית

במידה והתובע מעוניין לערער על החלטות הוועדה הרפואית הראשונה, ניתן לפעול בהליך ערעור כלפי הערכאה הגבוהה היותר, הנקראת הוועדה הרפואית

ראו גם:

ועדת תביעות לדיון נוסף – לדיון מחדש בבקשות דחויות.

דילוג לתוכן