זכויות למושתלי כבד

כבד יכול להינזק באופן שאין לו תקנה בשל סיבות מגוונות. צריכה מוגברת של אלכוהול לאורך זמן, דלקת חמורה של הכבד, סרטן של הכבד וסיבות נוספות יכולים להביא להרס שיחייב השתלה. כלומר, יהיה צורך להסיר את הכבד ולהשתיל במקומו איבר שנלקח מתורם שנמצא מתאים.

מועמדים להשתלה צריכים לעמוד בפני וועדה של המרכז הלאומי להשתלות על מנת שזו תבדוק את עניין ההתאמה כדי להקטין ככל האפשר את סיכויי דחיית האיבר. למושתלי כבד זכויות שונות שיוכלו לקבל, מטעמם של גורמים שונים. להלן נכיר את החשובות שבהן.

השתלה וגמלה לילדים

חלק ממושתלי הכבד הינם ילדים וצעירים שמתחת לגיל 18. עבור צעירים, מעניק הביטוח הלאומי גמלה מיוחדת המגיעה להם בעקבות ניתוח השתלה. סמוך לאחר ההשתלה זכאי הילד לגמלה מוגדלת. לאחר מכן סכום הגמלה יורד לגובה המקובל, בהתאם למצבו ולאופי הטיפולים שאותם הוא צריך לקבל. קבלת הגמלה – לאחר שמגישים תביעה בצירוף מסמכים וקבלת החלטה של וועדה רפואית.

השתלת כבד – נכות במבוגרים

גם חולים מבוגרים, שעברו הליך של השתלת כבד יהיו זכאים לקצבה מביטוח לאומי, קצבת נכות כללית. על מנת לקבוע את זכאותם לקצבה עליהם להעביר מסמכים רפואיים לביטוח לאומי ולעבור וועדה רפואית. קצבה יכולה להיות זמנית או קבועה, בהתאם למצבו של החולה, לסוג הטיפולים שצריך לעבור ולאופי ההחלמה. מכיוון שאצל חלק מהחולים קיים שיפור ולאחר מכן חלה הרעה במצב, יש לציין שבכל מקרה שכזה ניתן לדרוש וועדה רפואית נוספת.

השתלת כבד וקצבאות נלוות

אדם שאושרה לו קצבה או גמלת נכות, עשוי להיות זכאי לזכויות נוספות מביטוח לאומי, לקבות תוספת קצבה או קצבאות ייחודיות. למשל, קצבת ניידות תשולם לאדם שאותרה אצלו מגבלה רצינית בנושא זה. קצבה לשירותים מיוחדים תאושר במידה והחולה זקוק לסיוע רב ולאורך שעות רבות בקביעות על ידי מלווה או מטפל.

ברוב המוחלט של המקרים, למושתלי כבד מאושרת קצבה לשירותים מיוחדים לפרק זמן של כשנה עם אופציה להארכה לפרק זמן נוסף בהתאם לאופי ההחלמה ורמת התפקוד. במקרים שבהם מדובר במושתל גמלאי, עשוי ביטוח לאומי להעניק גמלת סיעוד. גמלה מסוג זה מאפשרת לקבל סכום כספי שישולם לעובד סיעודי זר או לחילופין – יינתן שירות של הגעת מטפל או מטפלת מספר מסוים של שעות בשבוע, לביתו של החולה.

הטבות מס למושתלי כבד

במידה והמושתל אושר כנכה קשה, ברמה המתקרבת למאה אחוזים, ניתן לקבל הטבות מס בצורה של נקודות זיכוי (שמגלמות הנחה ממס). הנחה ממס יכולה להינתן עד כדי פטור ממס הכנסה. כמו כן, חולה מושתל שעומד בקריטריונים של ביטוח לאומי יוכל לקבל פטור מדמי הביטוח הלאומי. בנוסף, מי שהוכר כנכה על ידי ביטוח לאומי יוכל לקבל הנחה גם ממס הארנונה. מימוש ההנחה ייעשה לאחר פניה לרשות המקומית שבה מתגורר המושתל והגשת בקשה. אופי ההנחה נקבע על ידי הרשויות המקומיות ובהתאם לדרגת הנכות. הטבות מס אפשרויות נוספות כוללות הנחה במס רכישה שבו מחויבים בשעה שקונים דירה.

הנחות וזכויות רפואיות

עוד זכויות שניתנות למושתלי כבד בתאם למצבם הבריאותי ודרגת הנכות שאושרה להם כוללים הנחות בתשלומים (כגון טלפון, מים, חשמל). כמו כן, ניתן לקבל הנחה בתשלום על תרופות. ההנחה ניתנת בקופות החולים לחולים שנחשבים לכרוניים, כלומר זקוקים לטיפול תרופתי באופן קבוע ומתמשך. בנוסף, ניתן לקבל פטורים והנחות מחלק מהתשלומים המקובלים והאגרות. לגבי תרופות וטיפולים רפואיים – זכאות ניתנת בהתאם להחלטת וועדת סל התרופות המחליטה מעת לעת אילו תרופות וטיפולים יוכנסו לסל.

דילוג לתוכן