ועדת תביעות

מדי שנה, אזרחים רבים בישראל פונים למוסד לביטוח לאומי בבקשות לקבלת קצבה כספית, אשר נועדה לסייע לאוכלוסיות מוחלשות שונות, ולרבות קשישים, נכים, חולים במצב רפואי קשה, ועוד. קצבאות אלו מוענקות על ידי גורמי הביטוח הלאומי, בהתאם לקריטריונים שונים, כמפורט בנהלים.

יודגש בהקשר זה, כי קצבאות אלו אינן מהוות "מתנה" או "פריבילגיה". קצבאות אלו, אשר נקבעו בחוק ומבוססות על אחריותה של המדינה כלפי אזרחיה, ללא כל שוני או הבדל ביניהם, נועדו לסייע לאזרחי המדינה בעת התמודדותם עם קשיים שונים, אשר משליכים ישירות על מצבם הכלכלי, ולמנוע מהם מלהגיע עד פי פחת.

עם זאת, לאורך השנים אזרחים רבים בישראל הביעו את תחושתם, לפיה הבדיקה אשר נערכת על ידי גורמי הביטוח הלאומי במטרה לקבוע האם הפונה אכן זכאי לקבלת הקצבה, לא נעשית באופן יסודי, ולעיתים אף מתעלמת ממידע רלוונטי אשר סופק מטעם מגיש הבקשה.

התנהלות זו, אשר מובילה פעמים רבות לדחיית בקשתו של הפונה לקצבה, שלא בצדק, גוררת עוול ממשי לפונה, מבחינה אישית וכלכלית כאחד.

מה עושים במידה ובקשה לקבלת קצבה נדחתה על ידי גורמי הביטוח הלאומי?

חוק הביטוח הלאומי קובע, במסגרת סעיף 299 לחוק, כי במידה ובקשתו של אדם לקבלת קצבה נדחתה על ידי גורמי הביטוח הלאומי, יש באפשרותו להגיש ערר על ההחלטה, וזאת לידיה של ועדת תביעות מיוחדת, אשר תפקידה לבחון כל ערעור לגופו, ובמידת הצורך להפוך את ההחלטה המקורית בנוגע למתן הקצבה.

עם זאת, לא תמיד החוק בישראל, ראוי והוגן ככל שיהיה, זוכה לביטוי בשטח. גם במקרה זה, גורמי הביטוח הלאומי נמנעו לאורך שנים ארוכות ממימוש הסעיף בחוק המחייב את הקמת ועדת התביעות.

כתוצאה מכך נגרם עוול ממשי לאלפי ישראלים, אשר נותרו ללא אפשרות ממשית לערער על ההחלטה בעניינם, וזאת חרף התנהלות קלוקלת מטעם גורמי הביטוח הלאומי, אשר הובילה לדחיית הבקשה המקורית לקצבה.

מצב בעייתי זה הוביל בשנת 2012 את עמותת אומ"ץ (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי) להגיש עתירה לבג"ץ, בדרישה כי חוק הביטוח הלאומי יקוים כלשונו, וכי המוסד לביטוח לאומי יפעל להקמתה של ועדת התביעות המיוחדת, אשר מתפקידה לבחון בקשות ערר על החלטות גורמי הביטוח הלאומי ביחס למתן קצבה.

בסופו של דבר, העמותה גיבשה הסכם עם המוסד לביטוח לאומי, אשר גובה משפטית בהחלטת בג"צ, לפיו עד לתחילת שנת 2014 יוקמו 4 ועדות ערר מחוזיות, וזאת בהתאם ללשון החוק.

למרבה הצער, שנת 2014 הגיעה, אך הוועדות לא הוקמו כנדרש. כתוצאה מכך, העמותה פנתה פעם נוספת לבג"ץ, בדרישה לחייב את המוסד לביטוח לאומי לפעול בהתאם לסיכום שהושג במסגרת העתירה.

בסופו של דבר, בתאריך 16 בינואר 2014, שחרר המוסד לביטוח לאומי הודעה לעיתונות, בה הודיע על השקתם של ועדות הערר, בהתאם לסיכום, כאשר הדבר תואר כ"שירות חדש" לאזרח.

בקשת ערר על החלטה בנוגע לקבלת קצבה

בהתאם לחוק, כל תושב אשר בקשתו לקצבה נדחתה, רשאי להגיש ערר על ההחלטה, וזאת על גבי טופס ייעודי אשר גובש לצורך כך.

לאחר הגשת הבקשה, הטיפול בפנייה מועבר לאחת מארבעת ועדות הערר המחוזיות, אשר מתכנסות אחת לחודש ודנות בבקשה, ללא נוכחותו של הפונה.

חשוב לציין ולהדגיש בהקשר זה, כי בהתאם לחוק, ניתן להגיש ערר בגין סירוב למתן קצבה עד חצי שנה מיום מסירת ההחלטה לידי הפונה. מסיבה זו, חשוב להקפיד ולפעול במועד, וכך להבטיח כי זכויותיו של הפונה יישמרו, באופן מלא.

ראו גם:

התנהלות ועדה רפואית

.

דילוג לתוכן