ועדת תביעות לדיון נוסף

עד לתחילת 2014 המוסד לביטוח לאומי לא פעל להקמתן של ועדות לדיון נוסף, למרות שהחוק חייב אותו להקים ועדות מסוג אלו. אי לכך, מבוטחים שתביעותיהם נדחו, לא היו מודעים לעובדה שבטרם הגשת ערעור לבית הדין לעבודה, על החלטות של פקיד התביעות לדחות את תביעותיהם – הם זכאים היו לקבל דיון נוסף בפני ועדת התביעות. המבוטחים למעשה לא מיצו את מלוא זכויותיהם במסגרת הביטוח הלאומי.

בשנת 2012 קבע בג"ץ בעקבות עתירה שהגישה תנועת אומ"ץ, כי המוסד לביטוח לאומי מחוייב להקים 4 ועדות אזוריות של תביעות לדיון נוסף מטעם הביטוח הלאומי ב- 4 אזורים שונים : חיפה, ירושלים, תל אביב, ובאר שבע.

ובכל זאת, רק בינואר 2014 החל המוסד לביטוח לאומי להפעיל בפועל את וועדות התביעות האזוריות הללו, שמטרתן לדון שוב בתוך חצי שנה, בהחלטת פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי לדחות תביעות שהגישו מבוטחים לקבלת קצבאות וגמלאות.

סמכותה בפועל של ועדת תביעות לדיון נוסף

ועדת תביעות לדיון נוסף של המוסד לביטוח לאומי פועלת מכח חוק הביטוח הלאומי (סעיף 299 וסעיף 300 לחוק), ומאפשרת דיון נוסף תוך חצי שנה, בתביעות שנידחו על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי. מדובר למעשה בערכאה נוספת שרשאית לתת את דעתה על החלטת פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי הדוחה תביעה לקבלת קיצבה. במקרה כזה יכול התובע לפנות לוועדת התביעות בבקשה שהחלטת פקיד התביעות תידון שוב בפני הועדה האזורית.

היה וועדת התביעות תמליץ לקבל את תביעתו של המבוטח, היא תעביר את המלצתה לפקיד התביעות, ובמקרה שהוא יקבל את ההמלצה, הדבר יחסוך לתובע הגשת ערעור לבית הדין לעבודה. עם זאת, פקיד התביעות אינו מחוייב לקבל את המלצת ועדת התביעות.

חשוב לדעת שפניה לוועדה לדיון נוסף אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת ערעור לבית הדין לעבודה (שנה מיום קבלת ההחלטה הכתובה של הביטוח הלאומי).

התנהלות הוועדה האזורית

היום מתנהלות 4 וועדות אזוריות שמתכנסות פעם בחודש ללא נוכחות של המבוטחים. הוועדות פועלות בסמוך למוסדות לביטוח לאומי.

חברי הוועדה הם אנשי ציבור, הממונים על ידי מועצה ציבורית של המוסד לביטוח לאומי. לפי החוק הרכב וועדת התביעות יכלול שלושה חברים, אולם אם אחד מהם לא נמצא תהא הועדה עדיין כשירה לפעולה עם מספר חברים קטן משלושה. התובע או פקיד התביעות לא יהיו נוכחים בוועדה.

הבקשה לדיון נוסף

יש להגיש את הבקשה לדיון נוסף בוועדת תביעות באמצעות טופס מיוחד, בתוך חצי שנה מקבלת החלטת פקיד התביעות הדוחה את התביעה לקצבה. הבקשה לדיון נוסף תעסוק רק בהחלטות של פקיד התביעות שניתנו בעניין גמלאות וקצבאות.

הוועדה לדיון נוסף אינה מוסמכת לדון בנושאים כגון הבטחת הכנסה, מזונות, החלטות של ועדות רפואיות בענייני נכות, החלטות בעניין דרגת אי כושר, החלטה לגבי שיקום, החלטה בנושא של גמלת סיעוד, החלטה בעניין מעמד אישי, החלטות של פקידי ביטוח וגביה, וכולי. על החלטה בעניין אחוזי נכות רפואית, או על החלטה בעניין קביעת אחוזי דרגת אי כושר, ניתן לערר לפני ועדה לערערים.

חוות הדעת של הוועדה

הוועדה אינה יכולה לשנות את החלטתו של פקיד התביעות אלא רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול אותה בשנית. פקיד התביעות צריך להתייחס להמלצות הוועדה, אולם אינו מחוייב לקבל את חוות הדעת וההמלצות שניתנו על ידי הוועדה. חוות הדעת שניתנת בוועדה לדיון נוסף, הינה אם כך, בעלת משקל מסייע בלבד להחלטתו הסופית של פקיד התביעות.

פקיד התביעות יקבל לידיו את הפרוטוקול של הוועדה, יבחן שוב את עמדתו לגבי התביעה בהתאם להמלצותיה, וייתן החלטה נוספת מנומקת במקרה שלא קיבל את המלצות הוועדה. כמו כן יודיע פקיד התביעות על החלטתו הסופית לתובע..

דילוג לתוכן