התנהלות ועדה רפואית

אנשים אשר בריאותם ויכולת התפקוד שלהם נפגעו, ובעקבות כך מתקשים להמשיך לעבוד, נדרשים בדרך כלל לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה להכרה בהם כנכים על מנת שיוכלו לקבל קצבת נכות והטבות נוספות המגיעות לנכים.

הצומת החשוב ביותר בתהליך זה הינה הוועדה הרפואית. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי היא הגורם המכריע והקובע לגבי זכאותו של הפונה לנכות (האם הוא יוכר על ידי הביטוח הלאומי כנכה או לא) וכן לגבי גובה אחוזי הנכות, אשר הנגזרת שלהם היא קצבת הנכות.

מטרות הועדה הרפואית

ועדה רפואית זו ועדה המורכבת משני חברים: רופא מומחה, המתמחה בתחום הבעיה של האדם העומד בפני הוועדה, וכן מזכיר ועדה, המשמש גם כנציג הציבור בוועדה ותפקידו לוודא כי זכויותיו של הנבדק מכובדות וממולאות.

כל אדם המגיש בקשה לביטוח לאומי לשם הכרה בנכות חייב לעבור דרך וועדה רפואית. במצבים מסוימים למשל של מחלות מורכבות הדורשות חוות דעת של מספר מומחים יתכן והתובע יוזמן לכמה וועדות וייבדק על ידי כמה רופאים מומחים.

לאחר בדיקות הוועדה יקבע הרופא האם הפונה יוכר כנכה ומה גובה אחוזי הנכות שלו. בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע האם הפונה יקבל קצבת נכות ומה יהיה גובהה בהתאם לאחוזי הנכות.

מה צריך להכין לוועדה רפואית?

מכיוון שוועדה רפואית היא כל כך קריטית בתהליך תביעת הנכות חשוב להתכונן אליה היטב.

  • יש להכין את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, במיוחד אם יש מסמכים עדכניים שנוספו מאז שנשלח החומר הראשוני עם תביעת הנכות.
  • יש להכין צילום / עותק לכל טופס רפואי.
  • מומלץ להכין דף המכיל את כל התלונות הרפואיות של החולה כתובות בצורה ברורה וממוקדת. סיכום זה יקל על הפונה בזמן הוועדה, היות שפונים רבים מתרגשים בזמן הוועדה ושוכחים פרטים רבים. חברי הוועדה יוכלו לקחת את הטופס ולתייק אותו בתיק הוועדה וכך לפונה יש הוכחה כתובה לגבי התלונות שהציג בפני הוועדה.
  • מומלץ להתכונן לוועדה. לערוך חזרות ואף להשתתף בסדנאות הכנה לוועדה שמקיים המוסד.
  • ניתן להביא לוועדה מלווה: קרוב משפחה, מתורגמן, עורך דין (מומלץ!) וכדומה.

מהלך הועדה

בזמן הוועדה החולה מתבקש לפרט את תלונותיו. הוא יכול להוסיף פרטים שאינם מופיעים במסמכים הרפואיים. לפעמים הרופא יבקש לשאול את המטופל שאלות נוספות ויהיה עליו לפרט כמיטב יכולתו (פרטים רלוונטיים בלבד).

לאחר התשאול והעברת המידע יחתום הפונה על מסמך הסכמה בו הוא מסכים לקיום הבדיקה הרפואית.

לאחר החתימה על הטפסים נערכת הבדיקה. לנבדק יש זכות לבקש כי מלווה מטעמו יהיה נוכח בזמן הבדיקה. נשים יכולות לבקש כי אישה נוספת תהיה נוכחת בחדר. חשוב לציין כי הבדיקה הרפואית בוועדה שונה מבדיקה רפואית רגילה. הבדיקה הזו מיועדת לקביעת אחוזי נכות ואינה מיועדת לקבלת החלטות לגבי טיפול רפואי. לכן יהיו נבדקים שימצאו אותה שונה מסוג הבדיקות המוכר להם.

עם תום הבדיקה ואיסוף המידע מסתיים חלקו של הנבדק בוועדה.

עם צאתו של הנבדק מהחדר סוקר הרופא את המסמכים הרפואיים, ובהתאם לממצאי הבדיקה קובע אם הנבדק יוכר כנכה ומה יהיה גובה אחוזי הנכות שלו.

החלטות הוועדה נשלחות לבית הנבדק בדואר.

ערר על החלטות הוועדה

במקרים שבהם התובע אינו מרוצה מהחלטת הוועדה (תובע שלא הוכר כנכה או תובע שנקבעו לו אחוזי נכות אשר הוא סבור כי הם נמוכים מדי) יוכל להגיש ערר לוועדת ערר של המוסד. במסגרת וועדה זו ייבדק התיק של התובע בשנית, ובמקרים מסוימים ועדת הערר משנה את החלטות הוועדה הרפואית.

ועדה רפואית היא שלב קריטי בתהליך ההכרה של המוסד לביטוח לאומי באזרח כנכה. לפיכך יש חשיבות רבה להכנות לוועדה ולהופעה בה.

אולי יעניין אותך גם:

זכויות חולי טרשת נפוצה בוועדה רפואית

דילוג לתוכן