רשלנות רפואית דיני נזיקין

דיני נזיקין בתביעות לרשלנות רפואית דיני נזיקין הוא תחום השייך לענף המשפט האזרחי והוא עוסק בתביעות פיצויים המוגשות בשל נזק אשר נגרם לאדם: נזק פיזי לגוף, נזק נפשי ונזק לרכוש.

הסעד הכספי הוא הסעד המרכזי בתביעות נזיקין והוא נועד להשיב את מצבו של הניזוק לקדמותו, לפני קרות הנזק, עד כמה שניתן, היות שבמקרים רבים, הנזק הוא בלתי הפיך (למשל, כאשר מדובר על נזק פיזי כתוצאה מרשלנות רפואית).

ישנם סוגים שונים של תביעות נזיקין וביניהם: תביעות בשל נזקי גוף ורכוש המוגשות בעקבות רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים, תביעות רשלנות מקצועית הגורמות בין היתר לנזק כלכלי לניזוק ותביעות רשלנות רפואית, המוגשות בשל נזק פיזי אשר נגרם בעקבות טיפול רפואי רשלני.

סוגי הנזק בתביעות נזיקין

תביעת נזיקין, יכול שתוגש בשל נזק פיזי, נזק נפשי, או נזק לרכוש. כמו כן, ישנה חלוקה נוספת של נזקים והיא נזק ממוני, אשר ניתן לכמת אותו בקלות ונזק שאינו ממוני, הוא נזק בלתי מוחשי. דוגמאות נפוצות לנזק ממוני הן אובדן כושר עבודה, הפסד השתכרות, הוצאות רפואיות.

נזק בלתי ממוני הוא נזק המתייחס למשל, לעוגמת הנפש שנגרמה לנפגע כתוצאה מן הנזק, לכאב ולסבל שלו כתוצאה מן הנזק שנגרם לו. נזקים אלו אמנם קשה לכמת, בשונה למשל מהפסד השתכרות של הנפגע, אך הם הוכרו כנזקים ברי פיצוי ובתי המשפט בארץ פוסקים בתביעות רבות, פיצוי כספי גבוה בגין הנזק הלא ממוני.

קביעת הפיצוי הכספי

הסעד העיקרי בתביעת נזיקין הוא פיצוי כספי, כאשר התובע דורש בכתב התביעה סכום פיצוי מסוים. אולם, חשוב לציין כי אף אם התביעה תתקבל, אין פירושו של דבר, בהכרח, כי בית המשפט יפסוק את סכום הפיצוי שביקש התובע בכתב התביעה. לבית המשפט שיקולים שונים בקביעת סכום הפיצוי לרבות:

  1.  אופי הנזק, היקפו וחומרתו: למשל, כאשר מדובר על נזקי גוף, יבחן בית המשפט האם מדובר בנזק פיזי זמני, או שמא מדובר בנזק אשר הוביל לנכות משמעותית ופגיעה קבועה בתפקודו של התובע.
  2. התנהגות המזיק (הנתבע): כאשר מדובר למשל על רשלנות רפואית, ישנו משקל רב למידת הסטייה של הרופא מסטנדרט הטיפול הסביר. ככל שהתנהגותו הייתה חריגה יותר, סביר להניח כי הדבר יביא לפסיקת פיצוי כספי גבוה יותר, בכפוף לשיקולים אחרים כמו היקף הנזק שנגרם לתובע.
  3. קיומו של אשם תורם: בתביעות נזיקין רבות ישנה שאלה של אשם תורם, זהו מצב שבו התובע תרם במידה מסוימת לנזק. אין משמעות הדבר בהכרח כי תביעתו תידחה אך כאשר נקבע אשם תורם לתובע באחוז מסוים, אזי יופחת באופן יחסי סכום הפיצוי.

רשלנות רפואית

ענף מרכזי בתחום הנזיקין הוא רשלנות רפואית, ענף בו מוגשות תביעות משפטיות רבות. רשלנות רפואית היא מתן טיפול רפואי אשר חורג מסטנדרט הטיפול המקובל וגורם בשל כך, לנזק פיזי למטופל. התנהגותו של המטפל נבחנת באמצעות מבחן הרופא הסביר, על פיו בוחנים האם כל רופא סביר היה פועל אחרת באותן הנסיבות.

רשלנות רפואית מתרחשת בסוגים שונים של טיפולים והליכים רפואיים כמו היריון ולידה, ניתוח, בדיקות רפואיות וכיוצא בזה. כמו כן, הסיבות לרשלנות הן שונות, ביניהן: אבחון מאוחר של מחלה, מתן מינון לא נכון של תרופה ואי קבלת הסכמה מדעת של המטופל לטיפול.

בכל מקרה של רשלנות רפואית, רשאי המטופל אשר נפגע, להגיש תביעה כספית לפיצויים, בגין הנזק שנגרם לו, כתוצאה מן הטיפול הרפואי הרשלני. כתב התביעה מוגש עם חוות דעת רפואית של רופא מומחה, המנמקת מדוע טופל התובע ברשלנות ומסבירה את הקשר הסיבתי שבין הטיפול הרפואי לנזק ממנו סובל התובע. חוות הדעת גם קובעת כיצד נפגעה יכולת התפקוד של התובע, בשל הנזקים שנגרמו לו.

דילוג לתוכן