האם ניתן לדחות ועדה רפואית?

לאחר הגשת החומר לביטוח לאומי לשם תביעת הנכות, מקבל התובע בדואר זימון להופעה בפני ועדה רפואית. הועדה הרפואית היא זו שתקבע אם התובע יהיה זכאי לאחוזי נכות על כל המשתמע מכך. ההופעה בפני הוועדה הרפואית הינה חובה.

ללא השתתפות בוועדה לא יוכל התובע להמשיך בתהליך תביעת הנכות אולם ישנם מצבים בהם המועד אשר נקבע על ידי הוועדה אינו מתאים לתובע והוא מבקש לשנותו.

 בקשה זו הינה לגיטימית אך בגבולות הכללים של ביטוח לאומי.

דחיית  מועד של וועדה רפואית

אדם אשר קיבל זימון לוועדה רפואית ומועד הזימון אינו מתאים לו, נדרש להודיע על כך בהקדם למזכיר הוועדה הרפואית. פרטי ההתקשרות מופיעים על טופס הזימון עצמו.

במידה ויודעים מיד עם קבלת הזימון כי המועד אינו מתאים, ישנו חלק בטופס הזימון אותו ניתן למלא, ובו יש להצהיר כי המועד אינו מתאים ולציין את הסיבה לכך. חשוב לדעת כי לא כל סיבה תחשב למוצדקת על ידי הוועדה לדחיית המועד.

עם קבלת ההודעה מהתובע יבטל מזכיר הוועדה את המועד הקודם וייקבע לתובע מועד חדש.

מה קורה אם לא מגיעים או נדרשים לבטל גם את המועד השני?

לאחר קביעת מועד נוסף לוועדה המוסד לביטוח לאומי כבר פחות גמיש לגבי אפשרות דחייתו. ישנם כמה מצבים הקבועים בחוק אשר מקנים את הזכות לדחות גם את המועד השני מבלי להידרש לשלם על כך. הסיבות הן:

1 . כאשר התובע או קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה / ילד / בן זוג וכדומה) אושפז בבית חולים.

2 . קרוב משפחה מדרגה ראשונה של התובע נפטר והוא יושב שבעה.

3 . התובע היה בחו"ל כאשר התקבלה בביתו ההזמנה לוועדה הרפואית.

4 . התובע קיבל זימון לשירות מילואים למועד הוועדה, או היה במילואים בזמן קבלת הזימון.

5 . התובע הינו תושב השטחים ונמנע ממנו להגיע לוועדה עקב השלכות ביטחוניות באזורו (כגון סגר).

6 . ההזמנה לדיון נשלחה בפרק זמן הקצר מ 14 יום ממועד קבלת ההזמנה ועד למועד הדיון.

7 . סיבה אחרת שמתקבלת על ידי מזכיר הוועדה כסיבה המניחה את הדעת.

טענה כי התובע לא קיבל את הזימון לוועדה לא תתקבל כסיבה קבילה.

מה קורה כאשר מבקשים לדחות גם את המועד השני לוועדה ללא סיבה מוצדקת?

במידה ולא מגיעים לוועדה פעם אחת, יקבע מזכיר הוועדה לתובע מועד חדש.

במידה והתובע לא יוכל להגיע גם למועד השני, הוא עלול להתבקש על ידי ביטוח לאומי להשתתף כספית בעלויות הוועדה.

במידה והתובע נדרש לשלם את הוצאות הוועדה עקב דחייתה עליו לעשות זאת עד 45 יום מן היום שקיבל הודעה על כך.

במידה והתובע אינו משלם:

אם תביעתו נדונה בוועדה הרפואית – תביעתו לנכות תידחה על הסף.

אם תביעתו נדונה בוועדת ערר – בקשת הערר שהגיש תידחה.

חשוב לדעת כי מזכיר הוועדה הרפואית יכול להיענות לבקשות דחייה פעמים בלבד. במידה וגם בפעם השנייה התובע מבקש לדחות את הוועדה בקשתו תיענה במקרים חריגים בלבד.

ועדה רפואית בביטוח לאומי הינה וועדה אשר הביטוח הלאומי משקיע מאמץ ומשאבים בארגונה. ביטול הגעה לוועדה כרוך בהפסדים כספיים לביטוח הלאומי, ביטול זמן של חברי הוועדה, ועיכוב בטיפול במקרים אחרים.

על מנת למנוע עד כמה שאפשר מצבים אלה, מאפשר הביטוח הלאומי מספר מוגבל של אפשרויות דחיית מועד הדיון בוועדה, וכן מטיל על תובע שדוחה את השתתפותו בוועדה תשלום בגין הדחייה. מומלץ לעשות כל מאמץ ולהגיע לדיון בוועדה במועד.

.

דילוג לתוכן