אי התייצבות לוועדה רפואית של ביטוח לאומי או אי מילוי אחר הוראותיה

ועדה רפואית של ביטוח לאומי היא הסמכות הבלעדית לקביעת דרגת אי כושר, אחוזי נכות וזכאות לקצבת נכות וזכויות נוספות המגיעות לנכים. אדם המבקש לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לשם הכרה בו כנכה חייב להתייצב בפני הועדה הרפואית.

כמו כן, במידה והוועדה הרפואית מורה לו לבצע פעולות שונות כגון: המצאת חוות דעת נוספת, עריכת בדיקות נוספות וכדומה, עליו למלא אחר הוראות הוועדה על מנת שהוועדה תוכל לדון ולקבל החלטה לגבי בקשתו.

אדם שאינו מופיע לוועדה או שאינו ממלא אחר הוראותיה מסתכן באיבוד זכאותו להכרה בנכותו ולקבלת הזכויות הכרוכות בכך.

חשיבות ההופעה בפני הוועדה

ועדה רפואית של ביטוח לאומי הינה ועדה סטטוטורית עם סמכויות בלעדיות שהוקנו לה על ידי המדינה.

בשל היותה כזו, הוועדה פועלת על פי כללים ברורים וקבועים מראש. בנוסף, נוהגת הוועדה בדין שווה לכולם ללא קשר לגיל, מין, השכלה, מוצא וכדומה.

לכן כל אדם המבקש להגיש תביעת נכות חייב להתייצב פיזית בפני הוועדה. גם אנשים חולים במחלות קשות או נכים בדרגה קשה צריכים להתייצב בפני הוועדה.

במצבים קיצוניים בהם האדם אינו מסוגל בשום אופן להתייצב בפני הוועדה עשויים חברי הוועדה להגיע למקום בו הוא נמצא ולקיים שם את הישיבה. בכל מקרה עליהם להיפגש עם התובע.

מה קורה במידה והתובע אינו יכול להגיע לדיון שנקבע לו בוועדה?

תובע שקיבל זימון לוועדה ואינו יכול להגיע לדיון, נדרש להודיע על כך למזכיר הוועדה הרפואית, ובמצב זה ייקבע לו דיון במועד אחר.

מה קורה אם התובע אינו מבטל את השתתפותו בוועדה מבעוד מועד?

חשוב לדעת כי בוועדה משתתפים רופאים מומחים אשר מוזמנים במיוחד על ידי ביטוח לאומי. מדובר ברופאים המתמחים בבעיה הספציפית ממנה סובל התובע, כך שהם אינם יכולים לדון במקרים אחרים או במחלות אחרות. הזמנת הרופא המומחה עולה לביטוח לאומי כסף. במידה והתובע אינו מגיע סכום זה מבוזבז לשווא.

בנוסף, ישנו עומס רב של פניות לועדות הרפואיות של ביטוח לאומי. אדם שנקבע לו תור תופס מקום לתור שיכול היה להינתן למישהו אחר. אדם שאינו מגיע ואינו מודיע אינו מאפשר למישהו אחר לדון במועד מוקדם יותר בבקשתו.

עקב הנזקים האלה שנגרמים לביטוח לאומי, קנס יינתן לכל תובע שלא הגיע ולא הודיע לדיון שנקבע לו בוועדה הזדמנות נוספת ונקבע לו תור אחר. במידה והתובע אינו מגיע גם לתור השני ואינו מודיע על הביטול, ידרוש ממנו המוסד לביטוח לאומי תשלום נוסף עבור ההפסד הכספי שנגרם למוסד בעקבות אי ההגעה לוועדה.

במידה והתובע משלם את סכום הקנס שנקבע לו, הוא יכול להגיש את תביעתו מחדש וייקבע לו מועד מחודש לדיון. במידה והוא אינו משלם את הקנס, תידחה בקשתו לקבלת נכות.

חשוב לדעת כי במידה ובעתיד יחליט התובע להגיש בקשה מחודשת לנכות יהיה עליו לנמק בקשתו בצורה מפורטת יותר ולהסביר את התנהגותו בסבב הבקשה הראשון.

אי מילוי אחר הוראות הוועדה

כאמור, ועדה רפואית יכולה לתת למבקש הוראות שונות כגון: המצאת מסמכים רפואיים נוספים, עריכת בדיקות נוספות או הגעה לדיון או דיונים נוספים בפני הוועדה בהרכב שונה של רופאים מומחים.

כאשר הועדה מבקשת מן התובע לבצע צעדים נוספים לפני קבלת ההחלטה סימן שישנו מידע שעדיין חסר לחברי הוועדה לשם השלמת התמונה וקבלת ההחלטה. כאשר אין בפני חברי הוועדה את כל המידע, לא ניתן לקבל החלטה בדבר תביעת הנכות.

הדין לגבי אי מילוי הוראות הוועדה הוא אותו דין כמו לגבי אי התייצבות בפני ועדה. הזדמנות נוספת, קנס ודחיית הבקשה.

חשוב שמי שמגיש תביעת נכות יגיע לדיונים אליהם הוזמן וימלא אחר הוראות הוועדה כדי שבקשתו תידון כראוי והוא יקבל את מה שמגיע לו.

.

דילוג לתוכן